diTekiBooster

J07AJ52
 
 

Anvendelsesområder

 • Revaccination af børn og voksne mod difteri, tetanus og kighoste.

Bemærk: 

 • Vaccinen kan ikke benyttes til primær immunisering.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder: 

 • ≥ 2 IU difteritoksoid
 • 20 mikrogram pertussistoksoid
 • ≥ 20 IU tetanustoksoid.

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 4 år 

 • 0,5 ml i.m.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært
 • Subkutan indgivelse kan anvendes på visse indikationer, fx hæmoragisk diatese.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. voksne > 55 år og børn < 4 år.

 

Beskyttelse: 

 • Efter revaccination anses beskyttelsen mod difteri og tetanus at vare mindst 10 år.
 • Varigheden af beskyttelse mod kighoste er endnu ikke fastslået, men formentlig varer den flere år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccination. Se endvidere vacciner.
 • Børn, som har haft encephalopati af ukendt ætiologi inden for 7 dage efter tidligere vaccination med en pertussisholdig vaccine.
 • Børn med ikke-udredt eller fremadskridende neurologisk sygdom bør ikke vaccineres med pertussisholdig vaccine.

Forsigtighedsregler

 • Intramuskulær injektion skal foretages med forsigtighed hos patienter i behandling med antikoagulantia eller hos patienter, som lider af koagulationsforstyrrelser. I sådanne tilfælde kan dyb subkutan injektion overvejes, selvom risikoen for lokale reaktioner er øget.
 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Hos personer med kompromitteret immunfunktion inkluderende patienter i immunsuppressiv behandling kan ses reduceret antistofrespons.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på indstiksstedet, Træthed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber  (≥ 38°C), Utilpashed.
Myalgi.
Sjældne (0,01-0,1%) Granulomer på indstiksstedet.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinder eksponerede i graviditeten uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risikofyldt eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 4359

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kap. 5 i Transfusionsmedicinske Standarder https://dski.dk/wp-content/uploads/2018/12/TMS-4.4-2019.pdf

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Difteri-, tetanus- og pertussistoksin er udvundet ved dyrkning af Corynebacterium diphtheriaeClostridium tetani og Bordetella pertussis. Toksoiderne er adsorberet til aluminiumhydroxid svarende til 5 mg aluminium pr. dosis.
 • pH 6,5-8.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 013622
5 x 0,5 ml
1.058,25

Referencer

4359 McMillan M, Clarke M, Parrella A et al Safety of Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vaccination During Pregnancy: A Systematic Review Obstet Gynecol 2017 129 560-73 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28178054

 
 

Revisionsdato

2019-07-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...