diTekiBooster

J07AJ52
 
 

Kombinationsvaccine til revaccination mod difteri, tetanus og kighoste, inklusiv revaccination under graviditet. 

Anvendelsesområder

 • Revaccination af børn og voksne mod difteri, tetanus og kighoste, inklusive revaccination under graviditet.

Bemærk: 

 • Vaccinen kan ikke benyttes til primær immunisering.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder: 

 • ≥ 2 IU difteritoksoid
 • 20 mikrogram pertussistoksoid
 • ≥ 20 IU tetanustoksoid.

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 4 år 

 • 0,5 ml i.m.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært
 • Subkutan indgivelse kan anvendes på visse indikationer, fx hæmoragisk diatese.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. voksne > 55 år og børn < 4 år.

 

Beskyttelse: 

 • Efter revaccination anses beskyttelsen mod difteri og tetanus at vare mindst 10 år.
 • Varigheden af beskyttelse mod kighoste er endnu ikke fastslået, men er formentlig flere år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccinen. Se endvidere vacciner.
 • Encephalopati af ukendt ætiologi inden for 7 dage efter tidligere vaccination med en pertussisholdig vaccine.
 • Børn med ikke-udredt eller fremadskridende neurologisk sygdom bør ikke vaccineres med pertussisholdig vaccine.

Forsigtighedsregler

 • Intramuskulær injektion skal foretages med forsigtighed hos patienter i behandling med antikoagulantia eller hos patienter, som lider af koagulationsforstyrrelser. I sådanne tilfælde kan dyb subkutan injektion overvejes, selvom risikoen for lokale reaktioner er øget.
 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Hos personer med kompromitteret immunfunktion, inklusiv patienter i immunsuppressiv behandling kan ses reduceret antistofrespons.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber  (≥ 38°C), Utilpashed
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber  (> 40°C)
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Granulomer på indstiksstedet
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinder eksponerede i graviditeten uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risikofyldt eksposition. Med baggrund i kighosteepidemien i 2019/2020, anbefales at alle gravide i 3. trimester bliver vaccineret med DiTeKiBooster for at beskytte nyfødte børn mod kighoste. Se SSI - Gratis kighostevaccination til gravide

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4359

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Referencer: 4745

Se endvidere

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Difteri-, tetanus- og pertussistoksin er udvundet ved dyrkning af Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani og Bordetella pertussis. Toksoiderne er adsorberet til aluminiumhydroxid svarende til 0,5 mg aluminium pr. dosis.
 • pH 6,5-8.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 013622
5 x 0,5 ml
1.142,45 456,98

Referencer

4745. Drugs and Lactation Database. Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccines. LaactMed. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500572/ (Lokaliseret 3. marts 2022)


4359. McMillan M, Clarke M, Parrella A et al. Safety of Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vaccination During Pregnancy: A Systematic Review. Obstet Gynecol. 2017; 129:560-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28178054 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

17.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...