Human papillomavirus

Revideret: 30.03.2023

I Danmark får 375-400 kvinder årligt konstateret cervixcancer, og ca. 100 kvinder dør af sygdommen hvert år (5911).  

Human papillomavirus (HPV) overføres seksuelt og kan forårsage cervixcancer, analcancer, peniscancer, tonsil -og pharynxcancer samt kondylomer. Antallet af tilfælde af HPV-relateret kræft i endetarmsåbningen er fordoblet sammenlignet med for 30 år siden, og der er flere yngre, der får sygdommen. Der findes over 100 typer HPV-virus, og heraf er mindst 12 typer er cancerfremkaldende, såkaldte højrisikotyper.  

 

Der gives 2 doser HPV-vaccine i alderen 12-14 år og 3 doser fra 15 år og opefter. Denne anbefaling er baseret på, at 2 doser givet til 9-14 årige medfører antistof-niveauer, der ikke er lavere end, hvad der opnås efter 3 doser hos kvinder i alderen 15-26 år.  

 

Pr. 1. september 2019 blev vaccinen tilbudt drenge, hvis de er fyldt 12 år 1. juli 2019 eller senere. 

 

Det er vist, at vaccination med HPV-vaccine kan forebygge udvikling af præmaligne genitale læsioner, præmaligne anale læsioner, cervixcancer og analcancer relateret til vaccine-specifikke HPV-typer. I alt 70 % af tilfælde af cervixcancer skyldes HPV-type 16 eller 18, Gardasil® 9-vaccinen beskytter herudover mod type 6, 11, 31, 33, 45, 52 og 58, og den forventes derfor at give en beskyttelse på 90 % mod HPV-associeret cervixcancer.  

 

Pr. 1. februar 2016 blev Gardasil® erstattet med Cervarix, og pr. 1.november 2017 er Gardasil® 9 indført i det danske børnevaccinationsprogram. Vedrørende bivirkningsprofilerne vurderet ved kliniske studier og postmarketing indberetninger, så er der indtil videre ikke påvist væsentlige forskelle i bivirkningsprofilerne mellem vaccinerne.  

 

Det anbefales, at der ved vaccination mod HPV ikke skiftes mellem vaccinerne, men at der færdigvaccineres med den vaccine, der blev givet ved første vaccination. Hvis Gardasil® er givet som primær vaccine, og denne ikke er tilgængelig, kan man dog erstatte de manglende doser med Gardasil® 9.  

 

Vaccinationsdækningen var markant faldende efter den megen omtale af mulige bivirkninger relateret til HPV vaccine i 2013-2015. I 2017 faldt antallet af indberettede mulige alvorlige indberetninger igen markant, og antallet er nu tilbage til perioden før 2013. Samtidig er der sket en stigning i antallet af vaccinerede piger til tidligere niveau. Der er ikke fundet videnskabeligt grundlag for en relation mellem vaccinen og de mange indberettede mulige bivirkninger.  

 

Se opgørelse fra SSI og Lægemiddelstyrelsens overvågning af bivirkninger ved HPV-vaccinen.  

 

Statens Serum Institut, EPI-NYT, uge 39 2017

 

Sundhedsstyrelsen henstiller fortsat til, at alle mulige bivirkninger indberettes på www.meldenbivirkning.dk, med alle relevante oplysninger.  

 

Se endvidere Ny videografik om HPV-vaccinen

 

Se endvidere Det danske børnevaccinationsprogram

Human papillomavirus hos voksne kvinder og drenge

Gardasil® 9 beskytter mod HPV-type 16 og 18, som udgør 70 % af de oncogene typer, samt mod type 6 og 11, som forårsager hovedparten af tilfælde af kondylomer. Den beskytter yderligere mod typerne 31, 33, 45, 52 og 58. 

 

Det vides endnu ikke, hvor længe beskyttelsen holder, eller om der på længere sigt er betydende forskelle mellem de forskellige vacciner, hvad angår beskyttelse mod cancer. Vaccination (mod egenbetaling) kan overvejes for kvinder i alderen 18-45 år. Derudover kan vaccinen overvejes til drenge født før 2006., som ikke har fået tilbudt gratis vaccination. Det er dokumenteret, at HPV-vaccinen hos drenge/mænd har forebyggende effekt mod forstadier til kræft i endetarmsåbningen (analkræft) og kønsvorter. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte   1 stk. (2care4)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte   1 stk. (Orifarm)   1.208,00
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte   1 stk. (Paranova)  
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte   1 stk.   1.209,00
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte   1 stk. (Abacus)   1.209,00
Human papillomavirus type 11 L1 protein
Human papillomavirus type 16 L1 protein
Human papillomavirus type 18 L1 protein
Human papillomavirus type 31 L1 protein
Human papillomavirus type 33 L1 protein
Human papillomavirus type 45 L1 protein
Human papillomavirus type 52 L1 protein
Human papillomavirus type 6 L1 protein
Human papillomavirus type 58 L1 protein
Gardasil® 9
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte   10 stk. + kanyler   1.223,21

Referencer

5911. Sundhedsstyrelsen. Baggrundsnotat. Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om livmoderhalskræftscreening. SST.dk. 2021, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Livmoderhalskraeft-screening/Baggrundsnotat---livmoderhalskraeftscreening.ashx?la=da&hash=A71DCD27091E76DF5B2B236E40107E93BE514758 (Lokaliseret 30. marts 2023)

 

5349. Dansk Selskab for Almen Medicin (Anders Beich, Mie S. Hestbech, Thomas B. Kristiansen). Individuel rådgivning om HPV-vaccination i almen praksis. dsam.dk-vejledninger. 2017, https://www.dsam.dk/vejledninger/hpv/individuel-radgivning-om-hpv-vaccination-i-almen-praksis (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 

2643. Statens Serum Institut. Ændring af HPVvaccinationsprogrammet for 12- og 13-årige piger. EPI-NYT. 2014; Uge 28-32, https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2014/uge-28-32---2014 (Lokaliseret 2. maj 2023)