Det danske børnevaccinationsprogram

Revideret: 24.04.2023

I det danske børnevaccinationsprogram tilbydes gratis vaccination hos den praktiserende læge mod følgende sygdomme: 

 

I det danske vaccinationsprogram er kun MFR-vaccinen baseret på svækket levende virus.  

Behandlingsvejledning

Tabel 1. Det danske børnevaccinationsprogram gældende fra 1. september 2019 

Alder  

Vaccination mod  

3 mdr. 

Di-Te-Ki-Pol-Hib + pneumokok 1 

5 mdr. 

(samtidig børneundersøgelse) 

Di-Te-Ki-Pol-Hib + pneumokok 2  

12 mdr. 

(samtidig børneundersøgelse) 

Di-Te-Ki-Pol-Hib + pneumokok 3 

15 mdr. 

MFR 1 

4 år 

(samtidig børneundersøgelse) 

MFR 2 

5 år 

(samtidig børneundersøgelse) 

Di-Te-Ki-Pol/Revaccination 

12-14 år ved første vaccination * 

HPV: 2 doser med minimum 5 måneders interval. Hvis der ikke er givet 2 doser indenfor 13 måneder, bør der gives en 3. dosis. 

15-17 år 

HPV: 3 doser. Der bør gå mindst 1 måned mellem 1. og 2. dosis og 3 mdr. mellem 2. og 3. dosis. 

Hvis dosisinterval overskrides, gives næste vaccine hurtigst muligt. Alle 3 doser bør så vidt muligt gives inden for ét år. Der begyndes aldrig forfra. 

Kvinder fra 18 år, som ikke er beskyttet mod røde hunde 

Røde hunde 

(gives som MFR-vaccine) 

Alle voksne, der ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger 

Mæslinger 

(gives som MFR-vaccine) 


* Pr. 1. september 2019 er drenge, der er fyldt 12 år 1. juli 2019 eller senere, tilbudt HPV-vaccine.  

Fra 1. februar 2020 til 31. december 2021 er der et midlertidigt catch-up program. Tilbuddet gælder drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 samt unge mænd i alderen 18-25 år, der er tiltrukket af mænd.  

 

Det er besluttet, at der skal bruges flg. vacciner i børnevaccinationsprogrammet

  • Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen Pentavac®.
  • Pneumokokvaccinen Prevenar® 13.
  • MFR-vaccinen M-M-Rvaxpro.
  • Di-Te-Ki-Pol-vaccinen Tetravac®
  • HPV-vaccinen Gardasil® 9.


Derudover har der været tilbud om nasal influenzavaccine Fluenz Tetra i 2022; se Andre vacciner overvejende anvendt til børn

 

Vacciner, som er nævnt i tabel 1, kan rekvireres gratis til lægepraksis. 

Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram

Vaccination mod difteri, tetanus, kighoste og polio indgår i børnevaccinationsprogrammet i de fleste lande uden for Europa. Hvad angår kighoste, kan der være tale om både helcelle kighostevaccine og acellulær vaccine, ligesom der for polio kan være tale om både oral poliovaccine (levende svækket vaccine) og inaktiveret poliovaccine. Starttidspunktet er ofte tidligere, og intervallerne mellem vaccinationerne ofte kortere end i Danmark.  

Usikkerhed om vaccinationsstatus

Børn under 5 år
Ved usikre oplysninger om tidligere vaccinationer begyndes forfra med samme interval som i det danske børnevaccinationsprogram. Ved kraftige lokale reaktioner anbefales det at måle antistoffer mod difteri og tetanus én måned efter vaccination. 

 

Ved antistofniveau > 0,2 kiU/l for tetanus og > 0,1KlE/l for difteri er barnet beskyttet, og i så fald fortsættes svarende til danske børnevaccinationsprogram i relation til barnets alder. 

Ved antistofniveau < 0,1 kiU/L for difteri eller < 0,2 kiU/L for stivkrampe kan man ikke regne med, at barnet er primærvaccineret. Det anbefales da at give yderligere 2 Di-Te-Ki-Pol-primærvacciner (Tetravac) med de anførte minimumsintervaller. Revaccination med Di-Te-Ki-Pol-vaccine gives 4-5 år efter seneste primærvaccine. Se også SSIs vejledning


Hvad angår Hib, opnår børn med alderen naturlig immunitet, hvorfor antal vaccinedoser kan reduceres, jo ældre barnet er. 

 

Børn under 5 mdr., som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives tre vaccinationer med de sædvanlige intervaller. Børn i alderen 5-12 mdr., som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives to vaccinationer med to mdrs. interval. Børn i alderen 1-5 år, som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives kun én vaccination. Har barnet ikke brug for alle 3 doser Hib-vaccine, kan DiTeKiPol-primærvaccine anvendes i stedet for DiTeKiPol/Hib-vaccine. 

 

Alle børn under to år tilbydes gratis vaccination med konjugeret pneumokokvaccine (PCV). Børn under 1 år anbefales tre vaccinationer. Minimumsintervaller er én måned mellem 1. og 2. vaccination og to måneder mellem 2. og 3. vaccination. Børn, der er over 1 år ved første vaccination, gives 2 vaccinationer med mindst 2 måneders interval. 

 

Børn på 5-17 år
For at undersøge, om barnet er tilstrækkeligt primærvaccineret, anbefales det at give en dosis DiTeKiPol-primærvaccine og efter en måned at måle antistoffer mod difteri og tetanus.  

 

Ved antistofniveau > 0,2 KlE/l for tetanus og > 0,1KlE/l for difteri er barnet beskyttet, og barnet har sandsynligvis fået primærvaccinationerne.  

 

I så fald fortsættes svarende til det danske børnevaccinationsprogram efter 5-års-alderen.  

 

Ved antistofniveau < 0,2 KlE/l for tetanus eller < 0,1KlE/l for difteri kan det ikke forventes, at barnet har fået primærvaccinationerne. I så fald gives efterfølgende 2 doser DiTeKiPol-Hib for børn under 5 år, Di-Te-Ki-Pol-vaccine gives til ældre børn. Der bør gå 2 måneder mellem 1. og 2. vaccination; revaccination bør ske efter 4-5 år.
Hib-vaccination anbefales til splenektomerede børn indtil 15-års-alderen.  

Sikker vaccinationsstatus

Tabel 2. Vaccination ved utilstrækkelig/ikke færdiggjort primærvaccination hos børn under 5 år 

Vaccine  

Doser givet i hjemlandet*  

Anbefales givet i Danmark  

DTKP 

(difteri-tetanus-kighoste-poliovaccine) 

3 doser DiTeKiPolHib: mindst 2 mdr. mellem 1. og 2. dosis og med mindst 6 mdr.s interval mellem 2. og 3. dosis. 

DTKP 

(difteri-tetanus-kighoste-poliovaccine) 

2 doser DiTeKiPolHib med mindst 6 måneders interval. 

DTKP 

(difteri-tetanus-kighoste-poliovaccine) 

1 dosis DiTeKiPolHib mindst 6 mdr. efter sidste DTKP. 

Hib/pneumokok: 

  • For Hib-vaccine tilstræbes, at børn < 5 mdr. gives 3 vaccinationer, børn 5-12 mdr. gives 2 vaccinationer, og børn 1-5 år gives 1 vaccination.
  • For pneumokokvaccine tilstræbes, at børn < 5 mdr. gives 3 vaccinationer, børn 5-12 mdr. gives 2 vaccinationer, og børn > 12 mdr. gives 1 vaccination. Vaccinationer givet i hjemlandet medregnes.
  • For børn > 5 år er Hib- og pneumokokvaccine ikke indiceret.

1-3 

 

* Der medregnes kun vaccinationer, for hvilke der foreligger tilfredsstillende dokumentation. 

MFR 

Vaccinationer givet før 12-mdrs.-alderen medregnes ikke.
Såfremt barnet kun er vaccineret mod én af sygdommene (oftest mæslinger), vaccineres barnet to gange med mindst 28 dages interval. 

Referencer

2644. Statens Serum Institut. Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram. SSI. 2011, https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination/intervaller-og-tilpasning-til-programmet/tilpasning-til-bornevaccinationsprogrammet (Lokaliseret 2. maj 2023)