Boostrix®

J07AJ52
 
 

Kombinationsvaccine til revaccination mod difteri, tetanus og kighoste, inklusiv revaccination under graviditet. 

Anvendelsesområder

 • Revaccination af voksne og børn over 4 år mod difteri, tetanus og kighoste, inklusive revaccination under graviditet.

Bemærk: 

 • Vaccinen kan ikke benyttes til primær immunisering.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder: 

 • ≥ 2 IU difteritoksoid
 • ≥ 20 IU tetanustoksoid
 • 8 mikrogram pertussistoksoid
 • 8 mikrogram filamentøs hæmaglutinin
 • 2,5 mikrogram pertactin.

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 4 år 

 • 0,5 ml i.m.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært
 • Subkutan indgivelse kan anvendes på visse indikationer, fx hæmoragisk diatese.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 4 år.

 

Beskyttelse: 

 • Efter revaccination varer beskyttelsen mod difteri og stivkrampe i mindst 10 år. Varigheden af beskyttelse mod kighoste er begrænset til 5-10 år for kvinden, men i henhold til officielle retningslinjer anbefales det, at kighostevaccinere i hver graviditet. Se ssi.dk.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccinen. Se endvidere vacciner.
 • Encephalopati af ukendt ætiologi inden for 7 dage efter tidligere vaccination med en pertussisholdig vaccine.
 • Børn med ikke-udredt eller fremadskridende neurologisk sygdom bør ikke vaccineres med pertussisholdig vaccine.

Forsigtighedsregler

 • Intramuskulær injektion skal foretages med forsigtighed hos patienter i behandling med antikoagulantia eller hos patienter, som lider af koagulationsforstyrrelser. I sådanne tilfælde kan dyb subkutan injektion overvejes, selvom risikoen for lokale reaktioner er øget.
 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Hos personer med kompromitteret immunfunktion, inklusiv patienter i immunsuppressiv behandling kan ses reduceret antistofrespons.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.
 • Vaccinen kan indeholde spor af formaldehyd, som anvendes i fremstillingsprocessen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser**, Træthed, Utilpashed**
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet***
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit*
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed**
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet*
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber  (≥ 37,5 °C)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi**
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Lymfadenopati**
Øjne Conjunctivitis*
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Knogler, led, muskler og bindevæv Ledstivhed** Myalgi**
Psykiske forstyrrelser Koncentrationsbesvær*
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste**, Pharyngitis**
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens**
Vaskulære sygdomme Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber  (> 39 °C)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Granulomer på indstiksstedet
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myocarditis
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Myositis
Nervesystemet Guillain-Barrés syndrom, Neuritis, Parese, Paræstesier, Myelitis

* Rapporteret hos børn i alderen 4-8 år. 

** Rapporteret hos voksne og børn i alderen 10-76 år. 

*** Reaktioner på indstikstedet kan være rødme, hævelse. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinder eksponerede i graviditeten uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Vaccination tidligt i graviditeten bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risikofyldt eksposition, og den bør under alle omstændigheder tilbydes i 3. trisemester. Med baggrund i en øget forekomst af kighoste anbefaler Sundhedsstyrelsen at alle gravide i 3. trimester bliver vaccineret med DiTeKiBooster for at beskytte nyfødte børn mod kighoste. Se SSI - Gratis kighostevaccination til gravide

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4359

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Referencer: 4745

Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Difteri-, tetanus- og pertussistoksin er udvundet ved dyrkning af Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani og Bordetella pertussis. Toksoiderne er adsorberet til aluminiumhydroxid svarende til 0,5 mg aluminium pr. dosis.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 005085
0,5 ml
283,85 567,70

Referencer

4745. Drugs and Lactation Database. Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccines. LaactMed. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500572/ (Lokaliseret 3. marts 2022)


4359. McMillan M, Clarke M, Parrella A et al. Safety of Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vaccination During Pregnancy: A Systematic Review. Obstet Gynecol. 2017; 129:560-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28178054 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

01.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...