Peditrace

B05XA31
 
 

Anvendelsesområder

Tilførsel af mineraler og sporstoffer ved intravenøs ernæring til børn under 5 år.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 53,7 mikrogram cuprichlorid, 1,31 mikrogram kaliumiodid, 3,6 mikrogram manganchlorid, 126 mikrogram natriumfluorid, 6,66 mikrogram natriumselenit og 521 mikrogram zinkchlorid. 

Doseringsforslag

 • Børn < 5 år. 1 ml/kg legemsvægt/døgn.
 • Til børn > 5 år anvendes Tracel® Novum (10 ml i døgnet).
 • Fortyndet koncentrat gives som i.v. infusion. Passende infusionstid ca. 8 timer.

  

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Udskillelsen af visse sporstoffer kan være betydeligt nedsat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Udskillelsen af visse sporstoffer kan være betydeligt nedsat. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Udskillelsen af kobber, mangan, selen og/eller zink kan være signifikant nedsat med risiko for akkumulering og overdosering ved:
  • nedsat biliær ekskretion
  • kolestase
  • manifest hyperthyreose.
 • Ved længerevarende behandling med parenteral ernæring kontrolleres plasma-koncentrationen af mangan regelmæssigt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Peditrace påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Peditrace påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Opretholdelse af ernæringsstatus mht. spormineraler hos mindre børn. 

Farmakokinetik

 • Kobber og mangan udskilles med galden.
 • Selen og zink udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Elektrolytindhold/ml: 

Chlorid 

8,3 mikromol 

Fluorid 

3 mikromol 

Iodid 

7,9 nanomol 

Kalium 

7,9 nanomol 

Kobber (II) 

315 nanomol 

Mangan (II) 

18,2 nanomol 

Natrium 

3,05 mikromol 

Selen 

25,3 nanomol 

Zink 

3,82 mikromol 

Øvrige oplysninger: 

Osmolalitet 

38 mosm/kg 

pH 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentrat til infusionsvæske opblandes i Vaminolac®, Vamin® 14 g N/l elektrolytfri, glucose-infusionsvæske 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml eller 500 mg/ml.
 • Tilsætningen skal udføres aseptisk, umiddelbart før infusionen påbegyndes.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke tilsættes andre farmaka. 


Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig opløsning kan opbevares højst 24 timer.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 512608
10 x 10 ml
657,65 6,58
 
 

Revisionsdato

25.07.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...