Peditrace

B05XA31
 
 

Anvendelsesområder

Tilførsel af mineraler og sporstoffer ved intravenøs ernæring til børn under 5 år.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 53,7 mikrogram cuprichlorid, 1,31 mikrogram kaliumiodid, 3,6 mikrogram manganchlorid, 126 mikrogram natriumfluorid, 6,66 mikrogram natriumselenit og 521 mikrogram zinkchlorid. 

Doseringsforslag

 • Børn < 5 år. 1 ml/kg legemsvægt/døgn.
 • Til børn > 5 år anvendes Tracel® (10 ml i døgnet).
 • Fortyndet koncentrat gives som i.v. infusion. Passende infusionstid ca. 8 timer.

  

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Udskillelsen af visse sporstoffer kan være betydeligt nedsat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Udskillelsen af visse sporstoffer kan være betydeligt nedsat. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Udskillelsen af kobber, mangan, selen og/eller zink kan være signifikant nedsat med risiko for akkumulering og overdosering ved:
  • nedsat biliær ekskretion
  • kolestase
  • manifest hyperthyreose.
 • Ved længerevarende behandling med parenteral ernæring kontrolleres plasma-koncentrationen af mangan regelmæssigt.

Bivirkninger

Overfladisk tromboflebitis er set ved indgivelse i glucose-infusionsvæske.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Opretholdelse af ernæringsstatus mht. spormineraler hos mindre børn. 

Farmakokinetik

 • Kobber og mangan udskilles med galden.
 • Selen og zink udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Elektrolytindhold/ml: 

Chlorid 

8,3 mikromol 

Fluorid 

3 mikromol 

Iodid 

7,9 nanomol 

Kalium 

7,9 nanomol 

Kobber (II) 

315 nanomol 

Mangan (II) 

18,2 nanomol 

Natrium 

3,05 mikromol 

Selen 

25,3 nanomol 

Zink 

3,82 mikromol 

Øvrige oplysninger: 

Osmolalitet 

38 mosm/kg 

pH 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentrat til infusionsvæske opblandes i Vaminolac®, Vamin® 14 g N/l elektrolytfri, glucose-infusionsvæske 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml eller 500 mg/ml.
 • Tilsætningen skal udføres aseptisk, umiddelbart før infusionen påbegyndes.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke tilsættes andre farmaka. 


Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig opløsning kan opbevares højst 24 timer.

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 512608
10 x 10 ml
662,45
 
 

Revisionsdato

25.07.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...