Fluzone®

J07BB02
 
 

Højdosis 4-valent vaccine mod influenza A og B. 

Anvendelsesområder

Vaccination (højdosis) mod influenza hos ældre ≥ 65 år. 

 

Vaccinen er reserveret til: 

 • Ældre ≥ 82 år.
 • Ældre, der er fyldt 82 år inden 15. januar 2022.
 • Ældre ≥ 65 år, der bor på plejehjem, i plejebolig, i fribolig eller tilsvarende.
 • Ældre, der ikke tåler de andre tilgængelige vacciner.

 

Se også EPI-Nyt uge 38-39 og SSI.dk

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (0,7 ml) indeholder højdosis (60 mikrogram af hver virusstamme) influenzavirusantigener (4-valent). 

Doseringsforslag

Voksne ≥ 65 år 

 • 1 dosis á 0,7 ml i.m.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i deltoidmusklen.
 • ikke gives intravaskulært.


Forhold til andre vacciner
 

 • Der er ingen data for samtidig indgivelse af andre vacciner, men hvis det er påkrævet, skal vaccinerne gives i separate sprøjter i forskellige lemmer.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelse indtræder efter 2-3 uger og varer ca. 6 måneder.
 • Vaccination bør derfor gentages hvert år, sædvanligvis i perioden oktober-november
 • De til vaccinefremstillingen anvendte virusstammer ændres som regel også fra år til år.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstofferne, æg- og kyllingeproteiner, formaldehyd eller octylphenol-ethoxylat. Se endvidere Generelt om vacciner

Forsigtighedsregler

 • Før vaccination udspørges om tidligere anafylaktisk reaktion i forbindelse med indtagelse af hønseæg.
 • Hvis Guillain-Barré syndrom har forekommet ≤ 6 uger efter tidligere influenzavaccination, bør fordele og ulemper omhyggeligt afvejes ved beslutning om, hvorvidt der skal gives en vaccination.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Skælven
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Lymfadenopati, Trombocytopeni
Øjne Okulær hyperæmi
Mave-tarm-kanalen Opkastning, Orofaryngeale spasmer
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (inklusiv angioødem og urticaria), Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Muskelsvaghed
Nervesystemet Bells parese, Encefalomyelitis, Guillain-Barrés syndrom, Neuritis, Paræstesier, Svimmelhed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Hvæsende vejrtrækning Hoste, Orofaryngeale smerter, Rhinoré
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Synkope  (kort tid efter vaccination), Vasculitis Vasodilatation

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en immunreaktion med antistof.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Influenzavirus 

 • Influenzavaccinen er inaktiveret og indeholder derfor ikke levende virus.
 • Influenzavirusantigenerne stammer fra influenza A- og influenza B-virus, som efter dyrkning i befrugtede hønseæg er inaktiveret med formaldehyd.
 • Influenzavirusantigener (4-valent) omfatter:
  • 2 influenza A-typer
  • 2 influenza B-type.
 • De anvendte virusstammer svarer år for år til WHO’s anbefalinger.

 

Håndtering 

 • Injektionssprøjten omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ⁰C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

B (udleveres kun gennem Statens Serum Institut)


Injektionsvæske, susp. i fyldt inj.sprøjte: 1 dosis.

 
 

Revisionsdato

06.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...