Influenza (vaccination)

Revideret: 17.04.2023

Virustyper

Influenza skyldes infektion med influenza A-, B- og i sjældne tilfælde C-virus. Smitte sker direkte eller indirekte via små dråber fra luftvejssekret. Symptomernes sværhedsgrad afhænger af influenzatype, type-C har det mildeste forløb.  

Influenzavirus varierer fra år til år. Influenza A og B kan medføre sæsoninfluenza/epidemier, men det er kun influenza A, der kan forårsage pandemier. Der findes kun to forskellige influenza B-stammer, B/yamagata og B/victoria. Mens influenzasæsonen i Danmark typisk er fra november til april, er den på den sydlige halvkugle fra april til oktober. Det skal understreges, at der i troperne og subtroperne er influenzaaktivitet hele året. WHO kommer årligt med anbefalinger om, hvilke influenzastammer der skal være indeholdt i sæsonens influenzavacciner. 

Anvendte vacciner

De influenzavacciner, som anvendes i Danmark, indeholder overfladeantigener (hæmagglutinin og neuraminidase) fra formalininaktiveret influenza A- og influenza B-virus, som er dyrket i befrugtede hønseæg. Der anvendes standarddosis 4-valente inaktiverede influenzavacciner, Influvactetra® og Vaxigriptetra ®, der indeholder to influenza A-stammer og to B-stammer. De 4-valente vacciner beskytter således mod begge influenza B-typer. De anvendte stammer svarer år for år til WHO's anbefalinger. I influenzasæsonen 2021/22 blev ældre personer i alderen fra 82 år og opefter samt plejehjemsbeboere tilbudt en 4-valent højdosis influenzavaccine, Fluzone®. I influenzasæsonen 2022/23 blev der vaccineret med en 4-valent standarddosis influenzavaccine. 

 

For at nedbringe smitte og belastning af sundhedsvæsenet har Sundhedsstyrelsen siden coronaepidemien 2020-2021 anbefalet vaccination af børn 2-6 år mod influenza. Børnene vil blive tilbudt gratis vaccination med en levende svækket influenzavaccine, Fluenz® Tetra, der administreres som næsespray. Børn, der ikke tidligere er vaccineret mod influenza, skal have to doser med 4 ugers interval. 

Beskyttelse

Influenzavacciner er ikke 100 % effektive. Yngre raske mennesker kan regne med at være beskyttet i 50-70 % af de tilfælde, hvor de bliver udsat for smitte. Ældre vaccineret med standarddosis-influenzavaccine er kun beskyttet i 30-50 % af tilfældene. Fluzone® High Dose Quadrivalent, der er en 4-valent højdosis-influenzavaccine, har et fire gange højere antigenindhold, 60 mikrogram i stedet for 15 mikrogram pr. virusantigen, end standarddosis-influenzavaccinerne. Vaccination af ældre over 65 år med højdosis-influenzavaccine medfører en højere serokonverteringsrate, et højere niveau af beskyttende antistoffer og 24 % relativ reduktion i influenza sammenlignet med vaccination med standarddosis-influenzavaccine. Influenzavaccination beskytter også mod alvorlige følgesygdomme, hospitalsindlæggelse og dødsfald. Et nyt dansk registerstudie viser, at vaccination af gravide udover at beskytte de gravide mod influenza også beskytter spædbørnene op til 6 måneders-alderen mod influenza (4748). Beskyttelsen varierer dog med, hvor god overensstemmelse der er mellem vaccinestammerne og de cirkulerende influenzastammer. Beskyttelsen indtræder cirka to uger efter vaccination. Beskyttelsen varer 6 måneder, så vaccination hvert år er nødvendig.  

Dosis

Influvactetra® og Vaxigriptetra: Én dosis (0,5 ml) s.c. eller i.m. til voksne og børn 9 år og derover. Samme dosering gælder for børn i alderen 6 mdr. til og med 8 år, som tidligere er vaccineret mod influenza. Børn i alderen 6 mdr. til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval.  

 

Fluenz® Tetra: Én dosis nasalt (0,2 ml administreret som 0,1 ml i hvert næsebor) til børn 2-18 år, som tidligere er vaccineret mod influenza. Børn 2-18 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. 

 

Fluzone® (højdosis influenzavaccine): Èn dosis (0,7 ml) i.m. til ældre personer på 65 år og derover. 

Gratis influenzavaccination

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper og Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination i sæsonen 2021-2022. Som i foregående sæson tilbydes gratis influenzavaccination til alle ansatte i sundheds- og plejesektoren: 

 • Personer, der er fyldt 65 år inden 15. januar 2023.
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte-kar-sygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller diabetes 2
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Gravide i 2. og 3. trimester.
 • Børn 2-6 år (børn, der er fyldt 2 år, og som ikke er fyldt 7 år på tidspunkt for første vaccination).
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI > 35) efter lægelig vurdering.
 • Førtidspensionister.
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt efter lægelig vurdering.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

Raske, der ønsker at beskytte sig mod influenza, kan tilbydes vaccination for egen regning.  

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er lokal reaktion på indstiksstedet og mindre hyppigt feber, utilpashed, kulderystelser og træthed, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner medfører ikke influenzasygdom. Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein eller andre af hjælpestofferne, og hvor tidligere reaktion var af anafylaktoid karakter, bør ikke vaccineres. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Influenzavirusantigener (4-valent) Fluenz® Tetra
AstraZeneca
næsespray, suspension   10 x 0,2 ml   1.006,33
Influenzavirusantigener (4-valent) Influvactetra®
Viatris
injektionsvæske, susp. i sprøjte   10 stk.   108,18
Influenzavirusantigener (4-valent) Vaxigriptetra
Sanofi
injektionsvæske, susp. i sprøjte   1 stk.   126,60
Influenzavirusantigener (4-valent) Vaxigriptetra
Sanofi
injektionsvæske, susp. i sprøjte   10 stk.   111,58
  Fluzone®
Sanofi

Referencer

4748. Mølgaard-Nielsen D, Fischer TK, Krause TG et al. Effectiveness of maternal immunization with trivalent inactivated influenza vaccine in pregnant women and their infants. J Intern Med. 2019; 286(4):469-80, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31259452 (Lokaliseret 3. marts 2022)