Kolera

Revideret: 02.06.2023

Kolera skyldes infektion med Vibrio cholerae. Smitte sker ved indtagelse af forurenet vand eller fødemidler. Der blev i 2019 anmeldt et enkelt tilfælde af kolera importeret til Danmark. Der findes 2 forskellige orale vacciner, der er registreret til beskyttelse mod kolera (Maj 2023 - Dukoral og Vaxchora).  

Dukoral indeholder ca. 1 x 1011 inaktiverede vibrioner (Vibrio cholerae 01 Inaba og Ogawa, klassisk og El Tor-stamme) og 1 mg rekombinant koleratoksin B-subenhed. Vaccinen giver efter to doser taget med 1-6 ugers interval 80 % beskyttelse mod kolera i op til 2 år af voksne og børn > 2 år. Børn 2-6 år skal have tre doser med mindst en uges interval. Boostervaccination efter 2 år anbefales til voksne og børn > 6 år og efter 6 mdr. til børn 2-6 år. Hvis der er gået længere tid (> 2 år for voksne og > 6 mdr. for børn 2-6 år), bør det primære forløb med to doser gentages.  

Vaxchora er en levende, svækket vaccine indeholdende 4 × 108 til 2 × 109 levende V. cholerae-stamme CVD 103-HgR. CVD 103-HgR er genmodificeret så den ikke producerer koleratoksin subunit A. Vaccinen er godkendt til voksne og børn på 2 år og derover. Der gives kun én dosis og ved eksponering for kolera er beskyttelsen 90 % 10 dage efter vaccination og 80 % efter 3 måneder. Orale og parenterale antibiotika må ikke gives 14 dage før og 10 dage efter vaccination. Behov for revaccination er ikke klarlagt.  

Almindelige turister får sjældent kolera, og vaccination anbefales primært til nødhjælpsarbejdere og sundhedspersonale, der skal arbejde i katastrofeområder eller flygtningelejre samt rejsende til områder med aktuelle udbrud. Det skal understreges, at ingen af vaccinerne giver beskyttelse mod kolera forårsaget af V. cholerae 0135.  

 

Andre anvendelsesområder: 

Enterotoxigene E.coli (ETEC) er den hyppigste årsag til rejsediarré. Da der er betydelig homologi mellem koleratoksin og det toksin, som produceres af ETEC, giver Dukoral en vis beskyttelse mod rejsediarre forårsaget af ETEC (2360). Dosis er den samme, som ved vaccination mod kolera. Beskyttelsen mod rejsediarré er kortvarig, ca. 3 måneder. Statens Serum Institut skriver, at beskyttelsen mod rejsediarré er så lav, at vaccinen ikke anbefales på denne indikation. Internationale eksperter i rejsemedicin er dog enige om, at vaccinen kan anbefales til visse risikogrupper, der risikerer alvorligt forløb af rejsediarre. Det skal understreges, at indikationen rejsediarré er et andet anvendelsesområde end det, der er registreret for koleravaccinen. Det er ikke vist, at Vaxchora beskytter mod rejsediarre forårsaget af ETEC. 

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Koleravibrioner og -toksin (inaktiveret) Dukoral®
Valneva
Brusepulv.+susp. t. oral susp.   2 x 1 dosis (Orifarm)   478,25
Koleravibrioner og -toksin (inaktiveret) Dukoral®
Valneva
Brusepulv.+susp. t. oral susp.   2 x 1 dosis   357,58
Koleravibrioner (levende, svækket) Vaxchora
Scandinavian Biopharma
Brusepulver+pulver t. oral susp   1 stk.   648,30

Referencer

2361. Scerpella EG, Sanchez JL, Mathewson III JJ et al. Safety, Immunogenicity, and Protective Efficacy of the Whole-Cell/Recombinant B Subunit (WC/rBS) Oral Cholera Vaccine Against Travelers' Diarrhea. J Travel Med. 1995; 2:22-7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9815355 (Lokaliseret 27. april 2023)

 

2360. Peltola H, Siitonen A, Kyrönseppä H et al. Prevention of travellers' diarrhoea by oral B-subunit/whole-cell cholera vaccine. Lancet. 1991; 338:1285-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1682684 (Lokaliseret 27. april 2023)