Meningitis / meningokoksygdom

Revideret: 17.04.2023

Meningokok sepsis eller -meningitis skyldes primært Neisseria meningitidis serotype A, B, C, W135 eller Y. Antallet af anmeldte tilfælde i Danmark er < 50 om året, med serotype B og -W135 som de hyppigste. I 2021 blev der kun registreret 10 tilfælde af invasiv meningokoksygdom, hvilket er det laveste antal årlige tilfælde nogensinde. Omkring 8 % af jordens befolkning er asymptomatiske bærere af meningokokken i næsen og svælget. Smitte sker ved direkte kontakt eller dråbesmitte og kræver således tæt kontakt med en bærer. Inkubationstiden er kort, 2-10 døgn, og en livstruende infektion med svær sepsis og dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) kan udvikles i løbet af få timer. Selv behandlet er dødeligheden 10-15 %. 

 

Vaccinerne er baseret på oprensede polysaccharidkapsler. De tetravalente konjugerede vacciner har erstattet de tidligere rene polysaccharidvacciner. Vaccinerne beskytter både mod invasiv meningokoksygdom og udvikling af bærertilstand for serogruppe A, C, W135 og Y. Til voksne og børn > 1 år gives én dosis (0,5 ml) i.m. (Nimenrix® er registreret til brug fra 6 ugers alderen og Menveo® fra 2 år). Nimenrix® er registreret til spædbørn fra 6-ugers-alderen til 6 måneder, hvor der gives to doser med minimum to måneders interval. Børn i aldren 6-12 måneder gives én dosis. Der anbefales en boosterdosis ved 12 måneder, men minimum 2 måneder efter primær vaccination. Der er for Menveo og Nimenrix påvist persistens af antistoffer i henholdsvis 5 år og 10 år efter vaccination. Varighed af beskyttelsen anses tilsvarende at være 5 år for Menveo og 10 år for Nimenrix. Behovet for boosterdosis er ikke fastlagt, men bør overvejes til personer, der fortsat er i risiko for invasiv meningokoksygdom med vaccinetyperne mere end 1 år efter seneste vaccination. Fraset allergi mod indholdsstoffer er der ingen kontraindikationer mod vaccination. 

 

Der anbefales vaccination af husstandskontakter og evt. andre med tæt kontakt til patienter med meningokoksygdom, forårsaget af gruppe A, B, C, W135 eller Y (vaccination tilbydes den samme personkreds, som har modtaget antibiotikaprofylakse). Der anbefales rutinemæssigt vaccination af patienter med komplement defekt eller aspleni. Der er krav om vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka. Vaccination anbefales af udstationerede i højendemiske områder, langtidsrejsende i det såkaldte meningitisbælte i Afrika, især i perioden december-juni og med forventet nærkontakt med lokalbefolkningen, rejsende til områder med aktuel eller nylig overstået epidemi, studerende, der skal til udlandet (USA, England og Australien) og bo på college. 

 

Såfremt der alene er behov for beskyttelse mod gruppe C-meningokokker, er den monovalente konjugerede vaccine at foretrække. 

 

Der er i de seneste år blevet godkendt to forskellige vacciner til beskyttelse mod gruppe B meningokoksygdom, Bexsero og Trumenba. Bexsero er en multikomponent proteinvaccine, som indeholder tre meningokokproteiner NHBA (Neisseria heparinbindende antigen), NadA (Neisserial adhesin A) og fHbp (faktor H-bindende protein) samt meningokok gruppe B ydre membran vesikler (Outer Membrane Vesicles). Denne vaccine er godkendt til forebyggelse af infektion med Neisseria meningitidis gruppe B for individer > 2 måneder. Flere europæiske lande, bl.a. England, anvender Bexsero i deres børnevaccinationsprogrammer. 

Trumenba er en bivalent vaccine indeholdende rekombinant fHbp fra to forskellige bakteriestammer. Trumenba er godkendt til voksne og børn ≥ 10 år. Vaccinen kan gives som et 2- eller 3-dosis program, og data viser, at den giver bred beskyttelse mod de meningokok serogruppe B-stammer, som i øjeblikket cirkulerer i Europa. Baseret på serologiske data er effekten af de to programmer ligeværdige, men 3-dosis regimet giver hurtigere beskyttelse. Derfor anbefales dette til personer i øget risiko for meningokoksygdom, mens 2-dosis regimet anbefales til personer, der ønsker at være beskyttet mod meningokokker gruppe B, men ikke er i øget risiko.  

Bexsero eller Trumenba vil blive tilbudt som postekspositionsprofylaktisk vaccine til personer, som har været nære kontakter til en person med gruppe B meningokoksygdom, men de kan også anvendes i andre situationer, hvor vaccination er fundet indiceret.  

 

For både Bexsero og Trumenba gælder, at de begge er godkendt på baggrund af serologiske studier. Behovet for boosterdosis er ikke afklaret, og de beskytter formentlig ikke mod alle stammer af gruppe B meningokokker. Studier har vist, at Trumenba kan boostes efter 4 år, men antistofniveauet efter primærvaccination falder hurtigt, og der kan være behov for revaccination tidligere.  

Vaccination anbefales i Danmark til nære kontakter til person med gruppe B meningokoksygdom og til visse andre risikogrupper. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Meningokokprotein B Bexsero
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte   1 stk. (2 kanyler) (Orifarm)   951,10
Meningokokprotein B Bexsero
GSK Pharma
injektionsvæske, susp. i sprøjte   1 stk. (2 kanyler)   971,15
Meningokokoligosaccharid gruppe A
Meningokokoligosaccharid gruppe C
Meningokokoligosaccharid gruppe W135
Meningokokoligosaccharid gruppe Y
Menveo
GSK Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,5 ml 1 sæt   397,30
Meningokokpolysaccharid gruppe A
Meningokokpolysaccharid gruppe W135
Meningokokpolysaccharid gruppe Y
Meningokokpolysaccharid gruppe C
Nimenrix
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  5+5+5+5 mikrogram 1 dosis   363,95