Menveo

J07AH08
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod invasiv meningokoksygdom, som skyldes meningokokker af gruppe A, C, W135 eller Y.
 • Husstandskontakter og evt. andre med tæt kontakt til patienter med meningokoksygdom, forårsaget af gruppe A, C, W135 eller Y jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • 10 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe A
 • 5 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe C
 • 5 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe W135
 • 5 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe Y.

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 2 år 

 • 1 dosis a 0,5 ml i.m.

 

Boostervaccination 

 • Ved fortsat risiko for eksponering gives 1 dosis a 0,5 ml igen efter 5 år.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært, helst i musculus deltoideus,

 

Forhold til andre vacciner 

 • Vaccinen kan gives samtidig med gul febervaccine, japansk encephalitisvaccine, hepatitis-A- og B-vaccine, meningokok B-vaccine, rabiesvaccine og tyfusvaccine.


Beskyttelse: 

 • Vaccinen giver ikke beskyttelse mod andre former for meningitis end de, der er forårsaget af meningokokker gruppe A, C, W135 og Y.
 • Beskyttelse anses at vare i 5 år.
 • Behovet for boosterdosis er ikke fastlagt; men boosterdosis bør overvejes til personer med fortsat risiko for invasiv meningokoksygdom gruppe A 12 mdr. efter seneste vaccination.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere  Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Der opnås ikke nødvendigvis beskyttelse mod alle meningokoktyper indeholdt i vaccinen hos alle vaccinerede.
 • Beskyttelse kan være utilstrækkelig hos immunkompromitterede personer.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved koagulationsforstyrrelser.
 • Vaccination bør om muligt udsættes i tilfælde af akut sygdom med feber.
 • Trods vaccination er der fortsat øget risiko for invasiv sygdom forårsaget af Neisseria meningitidis, gruppe A, C, W135 og Y hos personer:
  • med familiære komplementdefekter (fx C5- eller C3-defekter)
  • i behandling, der hæmmer terminal komplementaktivering (fx eculizumab), selvom de udvikler antistoffer efter vaccinationen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber  (≥ 38°C), Kulderystelser.
Artralgi.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Lymfadenopati.
Ikke kendt Hypersensitivitet  (herunder anafylaktisk reaktion).
Kramper.
Synkope.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, og vaccination bør normalt udskydes, medmindre der foreligger en konkret ekspositionsrisiko.  

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at initiere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

 • Vaccinen indeholder oprensede oligosaccharider fra meningokokker med serogrupperne A, C, W135 og Y.
 • Alle fire oligosaccharider er konjugeret til et Corynebacterium diphtheriae protein.

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig vaccine skal anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,5 ml 555604
1 sæt
401,20
 
 

Revisionsdato

18.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...