Denguefeber vaccine

Revideret: 17.03.2023

Denguefeber forekommer endemisk i tropiske og subtropiske områder i mere end 120 lande i Asien, Afrika, Syd- og Mellemamerika. Incidensen af denguefeber er steget med en faktor 30 over de seneste 50 år og forventes at stige yderligere pga. klimaforandringer og urbanisering. Det estimeres, at der globalt er 400 mio. tilfælde af denguefeber, hvoraf 100 mio. er symptomatiske, 250.000-500.000 tilfælde af svær denguefeber med omkring 24.000 dødsfald årligt. Risikoen for rejsende for at få denguefeber ved ophold i endemiske områder er omkring 1 % per måned. Denguefeber er en af de væsentligste årsager til feber under og efter rejser i troperne- og subtroperne. Denguefeber er ikke anmeldelsespligtig, men der diagnosticeres omkring 50-100 tilfælde om året i Danmark. 

Denguefeber skyldes denguevirus (DENV), som er et flavivirus, der overføres af myg tilhørende arten Aedes. Der findes fire forskellige serotyper DENV 1-4, hvilket betyder at man kan få denguefeber mere en én gang. 

Den primære vektor er Aedes aegypti, som er tilpasset til at trives og yngle i bymæssig bebyggelse. Den stikker i de tidlige morgentimer samt sen eftermiddag (før solopgang og før solnedgang). Risikoen for at få denguefeber er derfor størst tidligt om morgenen og sidst på eftermiddagen ved ophold i bymæssig bebyggelse. Den asiatiske tigermyg, Aedes albopictus, kan også overføre DENV og er udbredt i Sydeuropæiske lande Der har været smitte med denguefeber i Sydfrankrig, Kroatien og på Madeira. 

 

Klinik 

Det er kun omkring 25 % af smittede, der får symptomer. Symptomerne begynder 3-8 dage efter smitte og er typisk høj feber, hovedpine, retroorbitale smerter, muskel- og ledsmerter (breakbone fever), og de fleste udvikler et makuløst eksantem. Under 1 % vil udvikle hæmoragiske komplikationer og kredsløbskollaps, tidligere kaldet dengue hæmorragisk feber og dengue shock syndrom. Risikoen for svær dengue er størst ved sekundær DENV-infektion med en anden serotype og ses derfor hyppigst hos børn og unge, der vokser op i endemiske områder, men er sjælden hos turister. 

 

Vacciner 

Qdenga er en levende svækket denguevaccine, der er baseret på et levende, svækket denguevirus serotype 2, som udgør den genetiske rygrad i alle de fire denguevirus-serotyper. Det betyder, at gener der koder for serotypespecifikke overfladeproteiner er indsat i denguevirus type-2 skelettet. Vaccinen produceres på Vero-celler og er sammensat til at beskytte mod alle fire serotyper. Qdenga er godkendt til forebyggelse af denguefeber hos voksne og børn fra 4 år.  

Behandlingsvejledning

Vaccinen administreres subkutant, helst i overarmen i deltamuskelområdet. Vaccinen må ikke administreres intravaskulært, intradermalt eller intramuskulært. Der gives to 0,5 ml doser med 3 måneders interval (0 og 3 måneder). 2. dosis bør være givet senest én uge før afrejse. Da det er en levende svækket vaccine er det kontraindiceret at vaccinere personer med nedsat immunforsvar enten medfødt eller erhvervet, herunder immunsupprimerende behandling. Vaccinen må heller ikke anvendes til gravide og ammende kvinder. De hyppigste bivirkninger er smerter på injektionsstedet (50 %), hovedpine (35 %), myalgi (31 %), rødme på injektionsstedet (27 %), utilpashed (24 %), asteni (20 %) og feber (11 %). Bivirkningerne forekommer normalt inden for 2 dage efter vaccination, de er lette til moderate i sværhedsgrad, har kort varighed (1-3 dage) og var mindre hyppige efter 2. dosis end efter 1. dosis. 

 

Virkning 

Et studie på mere end 20.000 børn i alderen 4-16 år har vist en beskyttelse på 80 % mod symptomatisk denguefeber 12 måneder efter vaccination og 90 % mod indlæggelse på hospital pga. denguefeber 18 måneder efter vaccination. 

 

Anbefalinger 

Vaccination mod denguefeber kan overvejes til personer over 4 år med normalt immunforsvar, som skal opholde sig i mere end 2 uger i denguefeber endemiske områder, og særligt ved viden om aktuelt udbrud af sygdommen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Denguefeber vaccine Qdenga
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte   1 stk.   767,25

Referencer

5890. Biswal S, Reynales H, Saez-Llorens X et al. Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine in Healthy Children and Adolescents. N Engl J Med. 2019; 381(21):2009-19, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31693803/ (Lokaliseret 17. marts 2023)