Tyfus

Revideret: 17.04.2023

Tyfus er betegnelsen for infektion med Salmonella typhi, som er en ren human patogen bakterie. Smittekilden er derfor altid en såkaldt "bærer", der udskiller bakterien i afføringen. Smittevejen er primært fæko-oral via forurenede fødemidler, men kan også ske direkte fra person til person. Tyfus er en alvorlig systemisk infektion, som kan medføre perforation af tarmen, encefalopati og ubehandlet har en dødelighed på 20-30 %. Ved sufficient antibiotisk behandling er mortalitet < 1 %, men der er globalt tiltagende problemer med resistensudvikling. 

 

Der anmeldes i Danmark kun omkring 10 tilfælde af tyfus om året importeret fra udlandet, særligt det Indiske subkontinent. Halvdelen hos indvandrere, der har været på familiebesøg og den anden halvdel danskere smittet i udlandet. Risikoen for den almindelige rejsende til andre områder er formentlig < 1-5:100.000/måned. 

 

Der er registreret to forskellige vacciner mod tyfus. Den ene vaccine (Typhim VI®) er en polysaccharidvaccine baseret på Vi-antigenet, som er specifikt for S. typhi. Vaccinen kan gives til voksne og børn > 2 år, dosis er 0,5 ml i.m. og giver en beskyttelse på ca. 70 % i op til 3 år. Da vaccinen er en polysaccharidvaccine, opnår man ikke længere beskyttelse ved revaccination. Den anden vaccine (Vivotif®) består af tre enterokapsler, som hver indeholder 2 mia. levende, svækkede tyfus-bakterier (Salmonella typhi Ty21a). Dosis er 1 kapsel, som sluges hele, én time før et måltid dag 1, 3 og 5. Der må ikke tages antibiotika samtidig eller op til 3 dage efter sidste dosis. Det anbefales, at vaccinen kun gives til børn > 5 år. Medfødte eller erhvervede immundefekter samt gastro-intestinal infektion er en kontraindikation mod vaccination. Vaccinen giver en relativ beskyttelse på ca. 70 % mod tyfus. Ved ophold i endemisk område anbefales revaccination hvert 3. år. I modsætning til den første vaccine (Typhim VI®) giver denne vaccine (Vivotif®) nogen beskyttelse mod paratyfus.  

 

Vaccination mod tyfus anbefales til indvandrere på besøg hos slægt og venner uanset varighed, udstationerede og rygsækrejsende med længerevarende ophold (> 4 uger) i endemiske områder. Vaccination kan overvejes ved korterevarende rejser til det indiske subkontinent. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Vi (virulens antigen) fra Salmonella typhi Typhim VI®
Sanofi
injektionsvæske, opl.   0,5 ml   514,30
Salmonella enterica serovar typhi (levende svækkede) Vivotif®
Emergent
enterokapsler  2 Mia. bakterier 3 stk. (blister)   58,43