Vivotif®

J07AP01
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod infektioner med S. typhi.
 • Vaccinen anbefales til:
  • Personer, der rejser/er udstationeret under primitive forhold i områder, hvor tyfus forekommer endemisk
  • Personer, som lever i nær kontakt med bacilbærere.

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 2 mia. levende, svækkede bakterier (Salmonella entirica serovar typhi, stamme Ty21a). 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 5 år 

 • 1 enterokapsel på tom mave og mindst 1 time før et måltid på dag 1, 3 og 5.


Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele hurtigst muligt.
 • Temperaturen på vand til indtagelse sammen med kapslen må være højst 37°C.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Tages på tom mave 1 time før et måltid.
 • Vaccinen kan gives samtidig med eller uafhængigt af andre levende og inaktiverede vacciner samt immunglobulin.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 

 • Vaccination bør udskydes i tilfælde af gastro-intestinale infektioner.
 • I tilfælde af antibiotikabehandling bør vaccination udskydes i mindst 3 døgn efter endt behandling.
 • Ved antibiotikabehandling, der startes inden for 3 døgn efter endt vaccination, har vaccinen ikke sikker effekt.
 • Malariaprofylakse med mefloquin eller doxycyclin må tidligst påbegyndes 3 dage efter sidste vaccinedosis.


Beskyttelse 

 • Revaccination anbefales hvert 3. år ved rejse/ophold i områder, hvor der er risiko for tyfus.
 • Ved revaccination gives 3 kapsler som ved primærvaccination.
 • Beskyttelsen er ca. 70 %.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Vaccination bør udskydes ved: 

 • Gastro-intestinal infektion
 • Behandling med antibiotika.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Hud og subkutane væv Dermatitis Hudkløe
Vaskulære sygdomme Vasovagalt anfald

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Levende vaccine udgør en teoretisk risiko for infektion hos barnet. Den ene af de tilgængelige orale tyfusvacciner kan indeholde phthalater og bør undgås under graviditet, da phthalater er mistænkt for reproduktionstoksiske effekter. Se i produktresumé eller medfølgende indlægsseddel, om vaccinen indeholder phthalater. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Levende vaccine udgør en teoretisk risiko for infektion af barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Aktiv immunisering ved fremkaldelse af specifikt lokalt immunrespons i mave-tarmkanalen. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder levende, svækkede, ikke-patogene bakterier af Salmonella entirica serovar typhi.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.

Håndtering af kapsler og tabletter

enterokapsler 2 Mia. bakterier, Emergent  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages på tom mave 1 time før et måltid.

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

OBS

Skal synkes hele hurtigst muligt.
Temperaturen på vand til indtagelse sammen med kasplen må være højst 37°C. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) enterokapsler 2 Mia. bakterier 387416
3 stk. (blister)
175,85 58,62

Foto og identifikation

Foto

Enterokapsler  2 Mia. bakterier

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rosa, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
enterokapsler 2 Mia. bakterier
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...