Typhim VI®

J07AP03
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod infektioner med Salmonella typhi.
 • Vaccinen anbefales til personer, der rejser/er udstationeret under primitive forhold i områder, hvor tyfus forekommer endemisk, samt til personer, som lever i nær kontakt med bærere af S. typhi.

 

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. En dosis (0,5 ml) indeholder 25 mikrogram renset Vi kapsel-polysaccharid fra Salmonella typhi

Doseringsforslag

Voksne og børn > 24 mdr. 

 • 1 dosis (0,5 ml) i.m.

  

Børn < 24 mdr. 

 • Responderer ikke optimalt på polysaccharidantigenvaccine. Da tyfus sjældent forekommer hos børn under 2 år, må vaccination i denne aldersgruppe vurderes ud fra smitterisikoen.

  

Beskyttelse 

 • Efter 2-3 uger giver en enkelt vaccination relativ beskyttelse mod tyfus i indtil 3 år. 
 • Boostervaccination anbefales hvert 3. år med 1 injektion for at vedligeholde beskyttelsen. 
 • Beskyttelsen er ca. 70%.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Febrile tilstande.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber, Træthed, Utilpashed.
Ikke kendt Abdominalsmerter.
Astma.
Artralgi.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Serumsygdomslignende reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker som aktiv immunisering af Salmonella enterica serovar typhi. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder renset Vi (virulens antigen) kapselpolysaccharid fra Salmonella typhi.

 

Håndtering 

 • Omrystes grundigt før brug.
 • Vaccinen skal stå et par minutter ved stuetemperatur, inden brug.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Hjælpestoffer

Konservering:
Phenol : injektionsvæske, opl. 
Andre:
Casein : injektionsvæske, opl. 
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. 
Formaldehyd : injektionsvæske, opl. 
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 
Natriumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, opl. 
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 028314
0,5 ml
260,30
(B) injektionsvæske, opl.  (Orifarm) 171901
0,5 ml
250,00
 
 

Revisionsdato

2019-02-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...