Abekopper (Monkeypox)

Revideret: 20.06.2022

Indledning

Abekopper skyldes et orthopoxvirus, som er nært beslægtet med koppevirus (variola), kokopper og vacciniavirus. Der findes to forskellige varianter af abekoppe virus, en centralafrikansk variant og en vestafrikansk variant. Virus blev påvist første gang i 1958 hos en gruppe aber med et vesikulært udslæt, som var transporteret fra Afrika til Danmark til brug som forsøgsdyr. Deraf navnet abekopper. Abekopper forekommer endemisk i Central- og Vestafrika, og det første humane tilfælde blev påvist i 1970 i Den Demokratiske Republik Congo hos en 9-årig dreng. Antallet af humane tilfælde af abekopper i Central- og Vestafrika er i løbet af de seneste 50 år steget betydeligt. En af årsagerne er formentlig, at man for over fyrre år siden ophørte med at vaccinere mod kopper, efter at WHO i 1980 havde erklæret sygdommen for udryddet. Flere forskerne mener, at det er både upræcist og diskriminerende at fortsætte med at henvise til abekopper som "afrikansk", og WHO har nylig foreslået, at man i stedet kalder virussygdommen hMPXV. 

 

Der sås i 2003 et udbrud med 71 humane tilfælde af abekopper i USA, sekundært til import af gnavere fra Ghana. Desuden har man både i Storbritannien og Israel diagnosticeret få importerede tilfælde hos rejsende fra Nigeria. Der har også været enkelte sekundære tilfælde bl.a. hos sundhedspersonale. Der har siden maj været et større et udbrud af abekopper med den vestafrikanske variant i Europa. Per 15. juni 2022 er der 1.158 bekræftede tilfælde i Europa med omkring 60 % af tilfældene i Spanien, Portugal og England. Størstedelen af tilfældene er set hos unge mænd, som har sex med mænd (MSM). Der er aktuelt otte danske tilfælde. De første tilfælde hos mænd, der var hjemvendt efter rejse til Spanien, men for to er smitte formentlig sket i Danmark. Det er første gang, at der er set en større smittekæde i Europa, og at der er set spredning af abekopper i Danmark. Der er desuden 724 bekræftede tilfælde uden for Europa, bl.a. i USA, Canada og Australien. 

Virkning og smitte

Abekopper er en zoonose, og det væsentligste reservoir formodes at være gnavere, som kan smitte aber og mennesker. Smitte kan ske fra dyr-til-mennesker, men også fra menneske-til-menneske. Smitte mellem mennesker sker ved tæt kontakt med personer typisk indenfor samme husstand. Smitte kan ske via luftvejssekreter eller tæt kontakt med kropsvæsker enten direkte eller indirekte gennem sengetøj m.v. Overførslen i det aktuelle europæiske udbrud synes at være tæt hudkontakt i forbindelse med sex; men næppe egentlig seksuel smitte, hvorfor sikker sex formentlig ikke vil beskytte. Det er aktuelt usikkert, om luftbåren smitte ses i forbindelse med det aktuelle udbrud. Personer uden symptomer smitter ikke, og der er derfor gode muligheder for at forhindre smittespredning. Den vestafrikanske variant synes at være mindre smitsom. 


Inkubationstiden er 5-21 dage. Abekopper minder om rigtige kopper, men har et mildere forløb, og viser sig ved feber, kulderystelser, hovedpine, træthed, muskelsmerter og hævede lymfeknuder efterfulgt af et udslæt med blærer efter 1-3 dage. Udslættet begynder oftest i ansigtet eller genitalt afhængig af smittemåde og breder sig til kroppen, hænder, ben og fødder. Modsat skoldkopper er det karakteristisk for abekopper, at alle hudelementer i samme område er i samme stadium. De fleste bliver raske i løbet af 2-4 uger. Dødeligheden af abekopper er 1-10 %, men den vestafrikanske variant har det mildeste forløb, og dødeligheden i Nigeria er ca. 3 %. Der er ikke rapporteret om dødelige tilfælde eller alvorlig sygdom under aktuelle udbrud, hvor hudmanifestationerne ofte sidder genitalt. 

Behandlingsvejledning

Behandlingen af abekopper er symptomatisk og understøttende. Det Europæiske Lægemiddel Agentur (EMA) har dog tidligere i år godkendt det antivirale middel tecovirimat til behandling af abekopper. Tecovirimat har i dyreforsøg vist sig at reducere dødeligheden af kopper og abekopper og har i små humane forsøg ikke vist toksicitet. Brindicifovir har i dyreforsøg også vist sig effektivt over for orthopoxvirus. Lægemidlerne er ikke markedsført i Danmark, og på nuværende tidspunkt vides ikke, i hvilket omfang lægemidlerne vil blive tilgængelige. Cidofovir, som der er klinisk erfaring med i Danmark, vil formentlig også have effekt - men skal gives intravenøst, hvilket ikke er et stort problem, da man formentlig kun vil behandle eventuelle indlæggelseskrævende patienter.  

Vacciner

Historiske data viser, at den koppevaccine, der blev anvendt indtil 1980, giver omkring 85 % beskyttelse mod abekopper. Der er ikke data for, i hvilken grad danskere, der er vaccineret mod kopper før 1980, forsat er beskyttede mod abekopper. Der er godkendte nyere 3. generations levende svækkede non-replikerende vacciner mod kopper baseret på vaccinavirus med færre bivirkninger. Imvanex er godkendt i Europa til vaccination mod kopper. Samme vaccine er markedsført i USA under navnet Jynneos og er godkendt af FDA til vaccination mod både kopper og abekopper. I Storbritannien har man tidligere anvendt Imvanex til post-ekspositions profylakse og vaccineret personer, der har haft høj-risiko eksposition for smitte med abekopper. De danske myndigheder har købt 3.000 vacciner mod abekopper, og der er på nuværende tid vaccineret fire personer.

De danske sundhedsmyndigheder forventer ikke udbredt samfundssmitte, og danskerne behøver ikke generelt at bekymre sig. Da det er første gang, at der er observeret en større smittespredning uden for Afrika, følger man dog udbruddet nøje. 

 

Se også Sundhedsstyrelsens information

Referencer

5711. Guarner J, Rio CD, Malani PN. Monkeypox in 2022-What Clinicians Need to Know. JAMA. 2022; , https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35696257/ (Lokaliseret 20. juni 2022)

 

5712. European Centre for Disease Prevention and Control. Monkeypox multi-country outbreak. , https://www.ecdc.europa.eu/en/monkeypox-outbreak (Lokaliseret 20. juni 2022)

 

5713. Sundhedsministeriet. Et yderligere tilfælde af abekopper i Danmark. sum.dk. , https://sum.dk/nyheder/2022/juni/et-yderligere-tilfaelde-af-abekopper-i-danmark (Lokaliseret 20. juni 2022)