Herpes zoster

Revideret: 28.02.2023

Herpes zoster (HZ) er et smertefuldt vesikulært udslæt lokaliseret til et dermatom, som skyldes reaktivering af varicella-zoster-virus (VZV). I Danmark er 98 % af voksne VZV-seropositive, og 10-30 % får HZ på et tidspunkt i deres liv. Der er en øget incidens hos ældre personer og immunsupprimerede patienter. Hos patienter > 50 år med HZ vil 10-20 % udvikle langvarige nervesmerter, kaldet postherpetisk neuralgi (PHN). 

 

Der findes to forskellige vacciner til forebyggelse af HZ og PHN. En levende svækket vaccine, Zostavax (ikke længere markedsført pr. 5. september 2022), og en rekombinant adjuveret vaccine, Shingrix. Vaccinerne virker ved at booste den allerede erhvervede cellulære immunitet mod VZV.  

Zostavax (ikke længere markedsført pr. 5. september 2022) indeholder samme svækkede virus som i varicella-vaccinen, varicella-zostervirus Oka/Merck-stamme, men i betydelig højere koncentration. Vaccinen er registreret til forebyggelse af HZ og PHN hos personer over 50 år. Der gives én dosis (0,65 ml) subkutant eller intramuskulært. Det anbefales, at denne vaccination og pneumokokvaccination gives med mindst 4 ugers interval, da samtidig administration er vist at give et dårligere immunsvar mod VZV. Vaccinen halverer risikoen for udbrud af HZ, mens risikoen for PNH reduceres med to tredjedele hos personer over 60 år de første 5 år. Effektiviteten mod HZ faldt med alderen og var i aldersgruppen 60-69 år 64 %, 70-79 år 41 % og hos 80+ år kun 18 %. Effekten af vaccination varer flere år, men falder til henholdsvis 21 % for HZ og 35 % for PHN 7-10 år efter vaccination. Behov for revaccination kendes ikke. Der er begrænsede erfaringer med vaccination af immunsupprimerede, og ifølge produktresumeet er det kontraindiceret at vaccinere denne gruppe. Da der ikke er tale om at introducere et nyt patogen, kan vaccination af let til moderat immunsupprimerede, som har en øget risiko for at udvikle HZ, være en mulighed. Det vil være muligt at vaccinere patienter, hvor der planlægges organtransplantation eller immunsuppressiv behandling, 4 uger (mindst 2 uger) før dette. 

Shingrix er er en rekombinant subunit vaccine, som indeholder rekombinant VZV glykoprotein E samt et adjuvans AS01B. Vaccinen er registeret til forebyggelse af HZ og PHN hos personer over 50 år og personer over 18 år med særlig risiko for HZ. Der gives to doser á 0,5 ml intramuskulært med 2 måneders interval. Vaccinen giver > 90 % beskyttelse mod HZ og PHN uafhængig af alder. Varighed af beskyttelsen er mindst 9 år. Behovet for revaccination er ikke afklaret. Shingrix er ikke kontraindiceret til patienter med svækket immunsystem og har vist sig immunogen og effektiv hos flere grupper immunsvækkede. Shingrix er i internationale guidelines den foretrukne vaccine. 

 

Der er ingen danske retningslinjer eller anbefalinger for vaccination mod HZ, men det er indført i vaccinationsprogrammet i flere europæiske lande. Vaccination mod HZ bør overvejes til ældre over 50 år og immunsvækkede patienter. 

 

Begge vacciner er veltolererede, og der er ikke set alvorlige bivirkninger. Der er aktuelt intet tilskud til vaccinerne. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Zoster, renset antigen Shingrix
GSK Pharma
Pulver og susp. til injektionsvæske, susp.  50 mikrogram/0,5 ml 1 dosis (Orifarm)   1.660,00
Zoster, renset antigen Shingrix
GSK Pharma
Pulver og susp. til injektionsvæske, susp.  50 mikrogram/0,5 ml 1 dosis   1.713,75
Zoster, renset antigen Shingrix
GSK Pharma
Pulver og susp. til injektionsvæske, susp.  50 mikrogram/0,5 ml 1 dosis (Abacus)   1.562,70
Zoster, renset antigen Shingrix
GSK Pharma
Pulver og susp. til injektionsvæske, susp.  50 mikrogram/0,5 ml 1 dosis (Paranova)   1.584,65
Zoster, renset antigen Shingrix
GSK Pharma
Pulver og susp. til injektionsvæske, susp.  50 mikrogram/0,5 ml 1 dosis (2care4)   1.591,35

Referencer

2638. Kofoed K, Rønholt F, Gerstoft J et al. Forebyggelse af herpes zoster med vaccination. Ugeskr Læger. 2011; 173:110-114, http://ugeskriftet.dk/videnskab/forebyggelse-af-herpes-zoster-med-vaccination (Lokaliseret 16. februar 2022)