Herpes zoster

Revideret: 17.04.2023

Herpes zoster (HZ) er et smertefuldt vesikulært udslæt lokaliseret til et dermatom, som skyldes reaktivering af varicella-zoster-virus (VZV). I Danmark er 98 % af voksne VZV-seropositive, og 10-30 % får HZ på et tidspunkt i deres liv. Der er en øget incidens hos ældre personer og immunsupprimerede patienter. Hos patienter > 50 år med HZ vil 10-20 % udvikle langvarige nervesmerter, kaldet postherpetisk neuralgi (PHN). 

 

Der findes to forskellige vacciner til forebyggelse af HZ og PHN. En levende svækket vaccine, Zostavax og en rekombinant adjuveret vaccine, Shingrix. Vaccinerne virker ved at booste den allerede erhvervede cellulære immunitet mod VZV. Zostavax er i 2022 afregistreret i Danmark og der anvendes alene Shingrix. 

 

Shingrix er er en rekombinant subunit vaccine, som indeholder rekombinant VZV glykoprotein E samt et adjuvans AS01B. Vaccinen er registeret til forebyggelse af HZ og PHN hos personer over 50 år og personer over 18 år med særlig risiko for HZ. Der gives to doser á 0,5 ml intramuskulært med 2 måneders interval. Vaccinen giver > 90 % beskyttelse mod HZ og PHN uafhængig af alder. Varighed af beskyttelsen er mindst 9 år. Behovet for revaccination er ikke afklaret. Shingrix er ikke kontraindiceret til patienter med svækket immunsystem og har vist sig immunogen og effektiv hos flere grupper immunsvækkede. Shingrix er i internationale guidelines den foretrukne vaccine. 

 

Der er ingen danske retningslinjer eller anbefalinger for vaccination mod HZ, men det er indført i vaccinationsprogrammet i flere europæiske lande. Vaccination mod HZ bør overvejes til ældre over 50 år og immunsvækkede patienter. 

 

Vaccinen er veltolereret, og der er ikke set alvorlige bivirkninger. Der er aktuelt intet tilskud til vaccinerne. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Zoster, renset antigen Shingrix
GSK Pharma
Pulver og susp. til injektionsvæske, susp.  50 mikrogram/0,5 ml 1 dosis (Orifarm)   1.707,00
Zoster, renset antigen Shingrix
GSK Pharma
Pulver og susp. til injektionsvæske, susp.  50 mikrogram/0,5 ml 1 dosis   1.707,45
Zoster, renset antigen Shingrix
GSK Pharma
Pulver og susp. til injektionsvæske, susp.  50 mikrogram/0,5 ml 1 dosis (Abacus)   1.650,55
Zoster, renset antigen Shingrix
GSK Pharma
Pulver og susp. til injektionsvæske, susp.  50 mikrogram/0,5 ml 1 dosis (Paranova)   1.672,25
Zoster, renset antigen Shingrix
GSK Pharma
Pulver og susp. til injektionsvæske, susp.  50 mikrogram/0,5 ml 1 dosis (2care4)   1.652,20

Referencer

5926. Larsen CS, Helleberg M. Vaccination against herpes zoster. Ugeskr Laeger. 2021; 183(47), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34851258/ (Lokaliseret 17. april 2023)

 

2638. Kofoed K, Rønholt F, Gerstoft J et al. Forebyggelse af herpes zoster med vaccination. Ugeskr Læger. 2011; 173:110-114, http://ugeskriftet.dk/videnskab/forebyggelse-af-herpes-zoster-med-vaccination (Lokaliseret 2. maj 2023)