Pneumokok

Revideret: 17.04.2023

Pneumokokker, Streptococcus pneumoniae, er den hyppigste årsag til samfundserhvervet pneumoni (CAP). Mindre alvorlige, men hyppige pneumokokinfektioner er akut otitis media (AOM) og sinuitis.
De alvorligste sygdomme, der forårsages af denne bakterieart, er pneumokokmeningitis og pneumokoksepsis, som er omfattet af begrebet invasiv pneumokoksygdom (IPS). Nogle personer har forhøjet risiko for IPS, fx. børn under 2 år, personer uden milt eller uden miltfunktion samt ældre, der er fyldt 65 år med kroniske medicinske sygdomme. Pneumokokker forekommer naturligt på slimhinderne i næse og svælg, som en såkaldt bærertilstand hos raske mennesker i alle aldre overalt i verden, men det er primært spædbørn, der er bærere. De opdeles i serotyper efter sammensætningen af kapselpolysaccharidet. Der kendes på nuværende tidspunkt over 100 forskellige serotyper. 

 

Vaccination mod pneumokokker blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2007 for at beskytte spædbørn mod IPS. Initialt med en konjugeret pneumokokvaccine mod syv serotyper (PCV7), som siden 2010 er erstattet af en 13-valent vaccine (PCV13). Dette har betydet, at forekomsten af IPS hos børn < 2 år er faldet med 71 % og hos ældre, der er fyldt 65 år, med 20 %. Desuden anbefales vaccination mod pneumokokker af alle, der er fyldt 65 år, og til visse risikogrupper, fx kronisk syge under 65 år (4880)

 

Der anvendes i Danmark to forskellige slags pneumokokvacciner, konjugerede og ikke-konjugerede, til forebyggelse af IPS. Polysaccharidvacciner giver et T-celle uafhængigt immunrespons og konjugerede vacciner et T-celle afhængigt immunrespons. De konjugerede vacciner giver derfor i modsætning til rene polysaccharidvacciner et bedre immunrespons med klasseskift, affinitetsmodning og immunologisk hukommelse. PPV23 er en polysaccharidvaccine, som dækker 23 pneumokokserotyper. Vaccinen beskytter primært mod IPS hos immunkompetente voksne, men giver også en vis beskyttelse mod pneumokokpneumoni forårsaget af vaccine serotyper. Beskyttelsen mod pneumokoksygdom skyldes, at vaccinerne stimulerer produktion af antistoffer, der øger opsonisering, fagocytose og drab af pneumokokker. Effektivitet mod IPS, forårsaget af serotyper indeholdt i vaccinen, er omkring 73 % og mod non-invasiv pneumokokpneumoni 33 %. I 2017 var andelen af serotyper, der er dækket af PPV23, 73 % af IPS-tilfælde blandt personer over 64 år. Prevenar 13® (PCV13) er en konjugeret polysaccharidvaccine og danner dermed immunologisk hukommelse, som beskytter mod 13 kapseltyper. Et stort randomiseret studie viste, at vaccination af voksne > 65 år med PVC13 medførte 75 % beskyttelse mod IPS og 35 % beskyttelse mod non-invasiv pneumokokpneumoni med serotyper indeholdt i vaccinen (5676). Indførelse af PCV13 i børnevaccinationsprogrammet har medført, at andelen af serotyper, der er dækket af PCV13, i 2017 var faldet til 12 % af IPS-tilfælde blandt personer over 64 år (4746) (4747). EMA har nylig godkendt to nye konjugerede pneumokokvacciner. Vaxneuvance (PCV15) er en 15-valent og Apexxnar (PCV20) en 20-valent konjugeret pneumokokvaccine til vaccination af voksne på 18 år og ældre mod IPS og pneumokokpneumoni. Vaxneuvance (PCV15) indeholder to pneumokokserotyper (22F og 23F) og Apexxnar syv pneumokokserotyper (8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F og 33F) udover de tretten indeholdt i PCV13. Det er vist, at vaccinerne giver ligeværdigt immunrespons på de tretten serotyper indeholdt i PCV13. Apexxnar anbefales til personer, der er fyldt 18 år med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, som ikke tidligere er vaccineret med en konjugeret pneumokokvaccine. PCV13 indgår i børnevaccinationsprogrammet, men anbefales også til personer under 18 år med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, der ikke har fået den før (4746)

 

Statens Serum Institut har udarbejdet en rapport om pneumokokvaccination af risikogrupper med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom (IPS) uden for børnevaccinationsprogrammet (2747). Sundhedsstyrelsen yder klausuleret tilskud til vaccination med de konjugerede pneumokokvacciner, PCV13 og PCV20, til personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokokinfektion. PCV13 kan tilbydes med tilskud til personer under 18 år, mens PCV20 kan tilbydes med tilskud til personer, der er fyldt 18 år (5742). Det er endnu ikke besluttet, hvordan Vaxneuvance vil blive anvendt i pneumokokprogrammet i Danmark. 

Desuden er der siden april 2020 blevet tilbudt gratis vaccination med PPV23 til alle, der er fyldt 65 år, samt til personer under 65 år med visse kroniske sygdomme (4880). Gratis vaccination med PPV23 bør kun tilbydes til persongrupper, som ikke er vaccineret med PPV23 inden for de sidste 6 år. 

 

Det anbefales, at borgere med særlig høj risiko for IPS vaccineres med både en konjugeret pneumokokvaccine (PCV13/PCV20) og PPV23 for at give den bredeste og længstvarende beskyttelse. De, der ikke tidligere er vaccineret med PPV23, gives en dosis konjugeret vaccine (PCV13/PCV20) efterfulgt af en dosis PPV23 8 uger herefter. Personer, der tidligere er vaccineret med PPV23, anbefales en dosis PCV13/PCV20 minimum et år efter PPV23. Der er særlige regimer for udvalgte risikogrupper. På grund af den begrænsede dækning af PCV13 anbefales det, at raske over 65 år alene vaccineres med PPV23 (4746).
Antistofniveauet efter brug af PPV23 er tilbage til præ-vaccinationsniveau efter 5-10 år, men der er dog en betydelig individuel variation i beskyttelsens varighed. Behovet for revaccination med en efterfølgende dosis PCV13 er ikke fastlagt. Generelt kan revaccination foretages 6 år efter primærvaccination uden forudgående antistofmåling. Der kan hos visse risikogrupper være behov for revaccination tidligere, men dette bør ske efter forudgående antistofmåling. Personer med usikker vaccinationsstatus bør få målt antistoffer før eventuel vaccination.  

 

Ud over allergi over for indholdsstoffer og hjælpestoffer, samt tidligere alvorlige bivirkninger fra vaccinen er der ingen kontraindikationer. Almindelige bivirkninger som rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber forekommer hyppigt og er ikke kontraindikation for fremtidige pneumokokvaccinationer. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Pneumokok polysaccharid serotype 1
Pneumokok polysaccharid serotype 10A
Pneumokok polysaccharid serotype 11A
Pneumokok polysaccharid serotype 12F
Pneumokok polysaccharid serotype 14
Pneumokok polysaccharid serotype 15B
Pneumokok polysaccharid serotype 18C
Pneumokok polysaccharid serotype 19A
Pneumokok polysaccharid serotype 19F
Pneumokok polysaccharid serotype 22F
Pneumokok polysaccharid serotype 23F
Pneumokok polysaccharid serotype 3
Pneumokok polysaccharid serotype 33F
Pneumokok polysaccharid serotype 4
Pneumokok polysaccharid serotype 5
Pneumokok polysaccharid serotype 6A
Pneumokok polysaccharid serotype 6B
Pneumokok polysaccharid serotype 7F
Pneumokok polysaccharid serotype 8
Pneumokok polysaccharid serotype 9V
Apexxnar
Pfizer
injektionsvæske, susp. i sprøjte   0,5 ml (Paranova)   1.689,10
Pneumokok polysaccharid serotype 1
Pneumokok polysaccharid serotype 10A
Pneumokok polysaccharid serotype 11A
Pneumokok polysaccharid serotype 12F
Pneumokok polysaccharid serotype 14
Pneumokok polysaccharid serotype 15B
Pneumokok polysaccharid serotype 18C
Pneumokok polysaccharid serotype 19A
Pneumokok polysaccharid serotype 19F
Pneumokok polysaccharid serotype 22F
Pneumokok polysaccharid serotype 23F
Pneumokok polysaccharid serotype 3
Pneumokok polysaccharid serotype 33F
Pneumokok polysaccharid serotype 4
Pneumokok polysaccharid serotype 5
Pneumokok polysaccharid serotype 6A
Pneumokok polysaccharid serotype 6B
Pneumokok polysaccharid serotype 7F
Pneumokok polysaccharid serotype 8
Pneumokok polysaccharid serotype 9V
Apexxnar
Pfizer
injektionsvæske, susp. i sprøjte   0,5 ml   1.779,80
Pneumokok polysaccharid serotype 1
Pneumokok polysaccharid serotype 10A
Pneumokok polysaccharid serotype 11A
Pneumokok polysaccharid serotype 12F
Pneumokok polysaccharid serotype 14
Pneumokok polysaccharid serotype 15B
Pneumokok polysaccharid serotype 18C
Pneumokok polysaccharid serotype 19A
Pneumokok polysaccharid serotype 19F
Pneumokok polysaccharid serotype 22F
Pneumokok polysaccharid serotype 23F
Pneumokok polysaccharid serotype 3
Pneumokok polysaccharid serotype 33F
Pneumokok polysaccharid serotype 4
Pneumokok polysaccharid serotype 5
Pneumokok polysaccharid serotype 6A
Pneumokok polysaccharid serotype 6B
Pneumokok polysaccharid serotype 7F
Pneumokok polysaccharid serotype 8
Pneumokok polysaccharid serotype 9V
Apexxnar
Pfizer
injektionsvæske, susp. i sprøjte   0,5 ml (Orifarm)   1.714,00
Pneumokok polysaccharid serotype 1
Pneumokok polysaccharid serotype 10A
Pneumokok polysaccharid serotype 11A
Pneumokok polysaccharid serotype 12F
Pneumokok polysaccharid serotype 14
Pneumokok polysaccharid serotype 15B
Pneumokok polysaccharid serotype 17F
Pneumokok polysaccharid serotype 18C
Pneumokok polysaccharid serotype 19A
Pneumokok polysaccharid serotype 19F
Pneumokok polysaccharid serotype 2
Pneumokok polysaccharid serotype 20
Pneumokok polysaccharid serotype 22F
Pneumokok polysaccharid serotype 23F
Pneumokok polysaccharid serotype 3
Pneumokok polysaccharid serotype 33F
Pneumokok polysaccharid serotype 4
Pneumokok polysaccharid serotype 5
Pneumokok polysaccharid serotype 6B
Pneumokok polysaccharid serotype 7F
Pneumokok polysaccharid serotype 8
Pneumokok polysaccharid serotype 9N
Pneumokok polysaccharid serotype 9V
Pneumovax
MSD
injektionsvæske, opl. i sprøjte   1 stk. (2 separate kanyler)   293,15
Pneumokok polysaccharid serotype 1
Pneumokok polysaccharid serotype 10A
Pneumokok polysaccharid serotype 11A
Pneumokok polysaccharid serotype 12F
Pneumokok polysaccharid serotype 14
Pneumokok polysaccharid serotype 15B
Pneumokok polysaccharid serotype 17F
Pneumokok polysaccharid serotype 18C
Pneumokok polysaccharid serotype 19A
Pneumokok polysaccharid serotype 19F
Pneumokok polysaccharid serotype 2
Pneumokok polysaccharid serotype 20
Pneumokok polysaccharid serotype 22F
Pneumokok polysaccharid serotype 23F
Pneumokok polysaccharid serotype 3
Pneumokok polysaccharid serotype 33F
Pneumokok polysaccharid serotype 4
Pneumokok polysaccharid serotype 5
Pneumokok polysaccharid serotype 6B
Pneumokok polysaccharid serotype 7F
Pneumokok polysaccharid serotype 8
Pneumokok polysaccharid serotype 9N
Pneumokok polysaccharid serotype 9V
Pneumovax
MSD
injektionsvæske, opl. i sprøjte   10 stk. (2 separate kanyler)   278,03
Pneumokok polysaccharid serotype 1
Pneumokok polysaccharid serotype 14
Pneumokok polysaccharid serotype 18C
Pneumokok polysaccharid serotype 19A
Pneumokok polysaccharid serotype 19F
Pneumokok polysaccharid serotype 23F
Pneumokok polysaccharid serotype 3
Pneumokok polysaccharid serotype 4
Pneumokok polysaccharid serotype 5
Pneumokok polysaccharid serotype 6A
Pneumokok polysaccharid serotype 6B
Pneumokok polysaccharid serotype 7F
Pneumokok polysaccharid serotype 9V
Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml   1.622,30
Pneumokok polysaccharid serotype 1
Pneumokok polysaccharid serotype 14
Pneumokok polysaccharid serotype 18C
Pneumokok polysaccharid serotype 19A
Pneumokok polysaccharid serotype 19F
Pneumokok polysaccharid serotype 23F
Pneumokok polysaccharid serotype 3
Pneumokok polysaccharid serotype 4
Pneumokok polysaccharid serotype 5
Pneumokok polysaccharid serotype 6A
Pneumokok polysaccharid serotype 6B
Pneumokok polysaccharid serotype 7F
Pneumokok polysaccharid serotype 9V
Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml (Abacus)   1.635,70
Pneumokok polysaccharid serotype 1
Pneumokok polysaccharid serotype 14
Pneumokok polysaccharid serotype 18C
Pneumokok polysaccharid serotype 19A
Pneumokok polysaccharid serotype 19F
Pneumokok polysaccharid serotype 23F
Pneumokok polysaccharid serotype 3
Pneumokok polysaccharid serotype 4
Pneumokok polysaccharid serotype 5
Pneumokok polysaccharid serotype 6A
Pneumokok polysaccharid serotype 6B
Pneumokok polysaccharid serotype 7F
Pneumokok polysaccharid serotype 9V
Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml (Orifarm)   1.622,00
Pneumokok polysaccharid serotype 1
Pneumokok polysaccharid serotype 14
Pneumokok polysaccharid serotype 18C
Pneumokok polysaccharid serotype 19A
Pneumokok polysaccharid serotype 19F
Pneumokok polysaccharid serotype 23F
Pneumokok polysaccharid serotype 3
Pneumokok polysaccharid serotype 4
Pneumokok polysaccharid serotype 5
Pneumokok polysaccharid serotype 6A
Pneumokok polysaccharid serotype 6B
Pneumokok polysaccharid serotype 7F
Pneumokok polysaccharid serotype 9V
Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   10 x 0,5 ml   1.592,02
Pneumokok polysaccharid serotype 1
Pneumokok polysaccharid serotype 14
Pneumokok polysaccharid serotype 18C
Pneumokok polysaccharid serotype 19A
Pneumokok polysaccharid serotype 19F
Pneumokok polysaccharid serotype 22F
Pneumokok polysaccharid serotype 23F
Pneumokok polysaccharid serotype 3
Pneumokok polysaccharid serotype 33F
Pneumokok polysaccharid serotype 4
Pneumokok polysaccharid serotype 5
Pneumokok polysaccharid serotype 6A
Pneumokok polysaccharid serotype 6B
Pneumokok polysaccharid serotype 7F
Pneumokok polysaccharid serotype 9V
Vaxneuvance
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte   1 stk (2 kanyler)   811,15

Referencer

4746. Statens Serum Institut. Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom. SSI. 2021, https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4880. EPI-Nyt - Pneumokokvaccination. SSI. 2020; Uge 14-16, https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2020/uge-14-16---2020 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

5026. NIPH. Efficacy and effectiveness of pneumococcal vaccination in elderly an update of the literature. FHI. 2019, https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/pneumococcal-vaccines-in-elderly-publisert.pdf (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4747. ecdc. Annual Epidemiological Report for 2016 - Invasive pneumococcal disease. ecdc. 2016, https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-invasive-pneumococcal-disease_0.pdf (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

5676. Marc J M Bonten, Susanne M Huijts, Marieke Bolkenbaas et al. Polysaccharide conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia in adults. N Engl J Med. 2015; 372(12):114-25, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25785969/ (Lokaliseret 19. april 2022)

 

2747. Statens Serum Institut. Pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet i Danmark. 2014, https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/indhold/dk-dansk/vaccination/risikogrupper/pneumokokvaccination-uden-for-brnevaccinationsprogrammet-i-danmark-v13.pdf?la=dah (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

5742. SSI. Tilskud til vacciner til visse persongrupper. Statens Serum Institut. , https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/Vaccination-af-voksne/Tilskud-til-vacciner (Lokaliseret 10. oktober 2022)