Pneumokok

Revideret: 21.09.2021

Pneumokokker, Streptococcus pneumoniae, er den hyppigste årsag til samfundserhvervet pneumoni (CAP). Mindre alvorlige, men hyppige pneumokokinfektioner er akut otitis media (AOM) og sinuitis.
De alvorligste sygdomme, der forårsages af denne bakterieart, er pneumokokmeningitis og pneumokoksepsis, som er omfattet af begrebet invasiv pneumokoksygdom (IPS). Nogle personer har forhøjet risiko for IPS, fx. børn under 2 år, personer uden milt eller uden miltfunktion samt ældre, der er fyldt 65 år med kroniske medicinske sygdomme. Pneumokokker forekommer naturligt på slimhinderne i næse og svælg som en såkaldt bærertilstand hos raske mennesker i alle aldre overalt i verden, men det er primært spædbørn, der er bærere. De opdeles i serotyper efter sammensætningen af kapselpolysaccharidet. Der kendes på nuværende tidspunkt over 100 forskellige serotyper. 

 

Vaccination mod pneumokokker blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2007 for at beskytte spædbørn mod IPS. Initialt med en konjugeret pneumokokvaccine mod syv serotyper (PCV7), som siden 2010 er erstattet af en 13-valent vaccine (PCV13). Dette har betydet, at forekomsten af IPS hos børn < 2 år er faldet med 71% og hos ældre, der er fyldt 65 år, med 20%. Desuden anbefales vaccination mod pneumokokker af alle, der er fyldt 65 år, og til visse risikogrupper, fx kronisk syge under 65 år (4880)

 

Der anvendes i Danmark to forskellige slags pneumokokvacciner, konjugerede og ikke-konjugerede, til forebyggelse af IPS. PPV23 er en polysaccharidvaccine, som dækker 23 pneumokokserotyper. Vaccinen beskytter primært mod IPS hos immunkompetente voksne, men giver også en vis beskyttelse mod pneumokokpneumoni forårsaget af vaccine serotyper. Effektivitet mod IPS, forårsaget af serotyper indeholdt i vaccinen, for personer der er fyldt 65 år, er blandt andet undersøgt i England og Wales og var 41% i de første to år efter vaccination, 34% 2-4 år efter og 23% ≥ 5 år efter vaccination. I 2017 var andelen af serotyper, der er dækket af PPV23, 73 % af IPS-tilfælde blandt personer over 64 år. Prevenar 13® (PCV13) er en konjugeret polysaccharidvaccine og danner dermed immunologisk hukommelse, som beskytter mod 13 kapseltyper. Der er evidens for, at både PPV23 og PCV13 beskytter mod pneumokokpneumoni med vaccinetype hos personer > 65 år. Indførelse af PCV13 i børnevaccinationsprogrammet har medført, at andelen af serotyper, der er dækket af PCV13, i 2017 var faldet til 12 % af IPS-tilfælde blandt personer over 64 år (4746) (4747)

 

Statens Serum Institut har udarbejdet en rapport om pneumokokvaccination af risikogrupper med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom (IPS) uden for børnevaccinationsprogrammet (2747). Sundhedsstyrelsen yder tilskud til pneumokokvaccination med PCV13, såkaldt klausuleret tilskud, til visse risikogrupper. Klausul for PCV13 er nyligt udvidet til at omfatte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med FEV1 under 40 % af forventet (4746)

Desuden vil der fra april 2020 blive tilbudt gratis vaccination med PPV23 til alle, der er fyldt 65 år, samt til personer under 65 år med visse kroniske sygdomme (4880). Gratis vaccination med PPV23 bør kun tilbydes til persongrupper, som ikke er vaccineret med PPV23 inden for de sidste 6 år. 

 

Det anbefales, at borgere med særlig høj risiko for IPS vaccineres med både PCV13 og PPV23 for at give den bredeste og længstvarende beskyttelse. De, der ikke tidligere er vaccineret med PPV23, gives en dosis PCV13 efterfulgt af en dosis PPV23 8 uger herefter. Personer, der tidligere er vaccineret med PPV23, anbefales en dosis PCV13 minimum et år efter PPV23. Der er særlige regimer for udvalgte risikogrupper. På grund af den begrænsede dækning af PCV13 anbefales det, at raske over 65 år alene vaccineres med PPV23 (4746).
Antistofniveauet efter brug af PPV23 er tilbage til præ-vaccinationsniveau efter 5-10 år, men der er dog en betydelig individuel variation i beskyttelsens varighed. Behovet for revaccination med en efterfølgende dosis PCV13 er ikke fastlagt. Generelt kan revaccination foretages 6 år efter primærvaccination uden forudgående antistofmåling. Der kan hos visse risikogrupper være behov for revaccination tidligere, men dette bør ske efter forudgående antistofmåling. Personer med usikker vaccinationsstatus bør få målt antistoffer før eventuel vaccination.  

 

Ud over allergi over for indholdsstoffer og hjælpestoffer, samt tidligere alvorlige bivirkninger fra vaccinen er der ingen kontraindikationer. Almindelige bivirkninger som rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber forekommer hyppigt og er ikke kontraindikation for fremtidige pneumokokvaccinationer. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
23-valente pneumokokpolysaccharider Pneumovax
MSD
injektionsvæske, opl. i sprøjte   1 stk. (2 separate kanyler)  
23-valente pneumokokpolysaccharider Pneumovax
MSD
injektionsvæske, opl. i sprøjte   10 stk. (2 separate kanyler)  
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml  
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml (Abacus)  
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml (2care4)  
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml (Paranova)  
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   0,5 ml (Orifarm)  
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®
Pfizer
injektionsvæske, susp.   10 x 0,5 ml  

Referencer

4746. Statens Serum Institut. Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom. SSI. 2021; , https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom (Lokaliseret 31. oktober 2019)

 

4880. EPI-Nyt - Pneumokokvaccination. SSI. 2020; Uge 14-16, https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2020/uge-16---2020 (Lokaliseret 20. april 2020)

 

5026. NIPH. Efficacy and effectiveness of pneumococcal vaccination in elderly – an update of the literature. FHI. 2019; , https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/pneumococcal-vaccines-in-elderly-publisert.pdf (Lokaliseret 11. juni 2020)

 

4747. ecdc. Annual Epidemiological Report for 2016 - Invasive pneumococcal disease. ecdc. 2016; , https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-invasive-pneumococcal-disease_0.pdf (Lokaliseret 31. oktober 2019)

 

2747. Statens Serum Institut. Pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet i Danmark. 2014; , https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/indhold/dk-dansk/vaccination/risikogrupper/pneumokokvaccination-uden-for-brnevaccinationsprogrammet-i-danmark-v13.pdf?la=dah (Lokaliseret 24. juli 2019)