Hepatitis A

Revideret: 17.04.2023

Hepatitis A-virus (HAV) overføres primært via forurenet vand og fødemidler, men kan også overføres direkte fra person til person. Hepatitis A er derfor udbredt i områder med dårlige sanitære og hygiejniske forhold. Lande med moderat til høj risiko

 

Antallet af anmeldte tilfælde af akut hepatitis A i Danmark har de seneste år ligget under 50, hvoraf mindst halvdelen er smittet i udlandet. Inkubationstiden er 4-6 uger. 70-80 % af voksne udvikler en akut leverbetændelse, mens det kun er tilfældet for 40-50 % af børn i alderen 6-14 år og < 10 % af børn under 6 år. Personer med kronisk hepatitis B, kronisk hepatitis C, anden kronisk lever sygdom og alder > 50 år har særlig risiko for alvorligt forløb af hepatitis A. 

 

Der er én vaccine udelukkende mod hepatitis A på markedet, som er baseret på dræbt HAV dyrket på cellekulturer. Vaccinen er registeret til voksne og børn > 1 år. Der anvendes halv dosis (0,5 ml) til børn i alderen 1-17 år. Næsten alle raske immunkompetente serokonverterer efter første dosis givet i.m. og er beskyttet i mindst ét år, men kan forventes beskyttet i op til 5 år. For at bevare beskyttelsen gives yderligere én dosis efter 6-12 måneder. Booster-dosis kan dog gives op til 10 år efter første dosis. Der er data, der forudsiger, at 90 % stadig vil være beskyttede efter 40 år. Internationalt er der enighed om, at der for raske og immunkompetente gælder, hvis der er givet to hepatitis A-vacciner, og hvis minimumsintervallerne er overholdt, regnes personen for livsvarigt beskyttet mod hepatitis A. Der er derfor ikke behov for booster-dosis, også selvom det anbefalede interval imellem vaccinationerne er overskredet. Hepatitis A-vaccinen kan gives umiddelbart før afrejse og kan også anvendes forebyggende op til 14 dage efter eksposition. 

 

Der er registret kombinationsvacciner mod hepatitis A og - B, Twinrix® og Ambirix®, samt mod hepatitis A og tyfus, VIATIM®, som kan anvendes til beskyttelse mod hepatitis A. 

 

Der anbefales vaccination mod hepatitis A til alle voksne og børn over 1 år, der rejser uden for Vesteuropa, Nordamerika og Oceanien. Immundefekte og -supprimerede, der ikke forventes at kunne serokonvertere efter vaccination, kan beskyttes med immunglobulin. Intravenøse stofmisbrugere, husstandsmedlemmer under 18 år til hepatitis B-smittede og personer med hepatitis C bør anbefales vaccine mod både hepatitis A og B. Familier, der modtager adoptivbørn fra områder, hvor hepatitis A er endemisk, anbefales vaccineret før barnets ankomst. 

 

Personer, der har været tæt på en smittet og derved eksponeret for smitte med HAV inden for 2 uger, anbefales beskyttet med enten hepatitis A-vaccination eller immunglobulin. En enkelt dosis hepatitis A vaccine har vist sig lige så effektiv til forebyggelse af hepatitis A som immunglobulin i aldersgruppen 2-40 år og giver samtidig langtidsbeskyttelse. Derfor anbefales generelt vaccination, mens der til børn under 1 år, immunsvækkede, individer med kronisk leversygdom samt personer, hvor vaccination er kontraindiceret, anbefales immunglobulin. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Ambirix®
GSK Pharma
injektionsvæske, susp.   1 stk.   537,50
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Twinrix®
GSK Pharma
injektionsvæske   1 ml (kanyle) (Orifarm)   537,50
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Twinrix®
GSK Pharma
injektionsvæske   1 ml (kanyle)  (voksen) 537,50
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Twinrix®
GSK Pharma
injektionsvæske   1 ml (kanyle) (2care4)   541,50
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Twinrix®
GSK Pharma
injektionsvæske   10 x 1 ml (kanyle)   508,99
Hepatitis A-virusantigen
Hepatitis B-overfladeantigen
Twinrix®
GSK Pharma
injektionsvæske   1 endosissprøjte a 0,5 ml  (paediatric) 589,40
Hepatitis A-virusantigen Vaqta®
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte  50 e./ml 0,5 ml (2 separate nåle)   527,60
Hepatitis A-virusantigen Vaqta®
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte  50 e./ml 1 ml (2 separate nåle)   263,80
Hepatitis A-virusantigen Vaqta®
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte  50 e./ml 10 x 0,5 ml (2 separate nåle)  
Hepatitis A-virusantigen Vaqta®
MSD
injektionsvæske, susp. i sprøjte  50 e./ml 10 x 1 ml (2 separate nåle)  

Referencer

2639. Sundhedsstyrelsen. Vejledning om forebyggelse af hepatitis A. 2014, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2014/Publ2014/02feb/ForebygHepAVejl,-d-,pdf.ashx (Lokaliseret 2. maj 2023)