Vaqta®

J07BC02
 
 

Anvendelsesområder

Aktiv immunisering mod hepatitis A-virusinfektion hos: 

 • Personer, der rejser til områder, hvor hepatitis A forekommer endemisk
 • Patienter med kronisk leversygdom eller med risiko for dette (fx kronisk hepatitis B og kronisk hepatitis C)
 • Personer med tæt kontakt til hepatitis A-virus smittede patienter
 • Andre med risiko for hepatitis A, fx forældre, der adopterer børn fra endemiske egne
 • Personer i erhverv med vedvarende risiko.

  

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 25 E (0,5 ml) eller 50 E (1 ml) hepatitis A-virusantigen. Svarende til 1 ml indeholder 50 E. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 ml i.m.
 • Boostervaccination. Anbefales 6-18 måneder senere.

 

Børn 1-17 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Boostervaccination. 6-18 måneder senere.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea.

 

Forhold til andre vacciner 

 • Samtidig immunisering med andre vacciner, der indeholder inaktiverede virus, der gives på forskellige injektionssteder, synes ikke at påvirke antistofsvaret.
 • Samtidig administration af hepatitis A-vaccine og immunglobulin påvirker ikke serokonverteringsraten, men kan give anledning til relativt lavere anti-HAV-antistoftitre, end hvis vaccinen gives alene.
 • Hepatitis A-vaccine og immunglobulin skal administreres på forskellige indstikssteder.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelseseffekten efter første injektion anses for at holde i mindst 1 år, men der forventes beskyttelse i 36 måneder.
 • Ved boostervaccination 6-18 måneder efter basisvaccinationen forventes beskyttelsen at vare i mindst 25 år, muligvis livslangt.
 • Boostervaccination kan gives op til 10 år efter primær vaccination og fortsat give den langvarige beskyttelse.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Febrile tilstande.
 • Kendt eksposition for andre infektionssygdomme.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Diarré.
Feber, Træthed.
Hovedpine.
Irritabilitet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Smerter, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Trombocytopeni.
Guillain-Barrés syndrom.

Bivirkningerne er generelt milde og forbigående. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 3711, 4357, 4358

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at udløse et specifikt immunrespons med dannelse af antistoffer mod hepatitis A virus (HAV). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 5,5-7,5.
 • Vaccinen indeholder formalininaktiveret hepatitis A-virus fremstillet på humane MRC-5 diploide fibroblaster.
 • Hepatitis A-virus er adsorberet til amorf aluminiumhydroxid-phosphatsulfat.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brugen.
 • Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner eller lægemidler i samme injektionssprøjte.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C). 
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Hepatitis A-virusantigeninjektionsvæske, susp. i sprøjte  50 e./mlinjektionsvæske, susp. i sprøjte  50 e./ml  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Andre:
Formaldehyd : injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml  (Paranova Danmark)
Natriumborat : injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml  (Paranova Danmark)
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml  (Paranova Danmark)
Neomycin : injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml  (Paranova Danmark)
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml 196895
0,5 ml (2 separate nåle)
219,90
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml 494667
1 ml (2 separate nåle)
256,25
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml  (Paranova Danmark) 031150
10 x 1 ml (1 separat nål)
Udgået 28-12-2020

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4357. Zhao Y, Jin H, Zhang X et al. Viral hepatitis vaccination during pregnancy. Hum Vaccin Immunother. 2016; 12:894-902, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833263 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4358. Moro PL, Museru OI, Niu M et al. Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis AB vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2014; 210:561, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378675 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

02.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...