Vaqta®

J07BC02
 
 

Anvendelsesområder

Aktiv immunisering mod hepatitis A-virusinfektion hos: 

 • Personer, der rejser til områder, hvor hepatitis A forekommer endemisk
 • Patienter med kronisk leversygdom eller med risiko for dette (fx kronisk hepatitis B og kronisk hepatitis C)
 • Personer med tæt kontakt til hepatitis A-virus smittede patienter
 • Andre med risiko for hepatitis A, fx forældre, der adopterer børn fra endemiske egne
 • Personer i erhverv med vedvarende risiko.

 

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag hos SSI - Rejsevaccination

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 25 E (0,5 ml) eller 50 E (1 ml) hepatitis A-virusantigen. Svarende til 1 ml indeholder 50 E. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 ml i.m.
 • Boostervaccination. Anbefales 6-18 måneder senere.

 

Børn 1-17 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Boostervaccination. 6-18 måneder senere.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea.

 

Forhold til andre vacciner 

 • Samtidig immunisering med andre vacciner, der indeholder inaktiverede virus, der gives på forskellige injektionssteder, synes ikke at påvirke antistofsvaret.
 • Samtidig administration af hepatitis A-vaccine og immunglobulin påvirker ikke serokonverteringsraten, men kan give anledning til relativt lavere anti-HAV-antistoftitre, end hvis vaccinen gives alene.
 • Hepatitis A-vaccine og immunglobulin skal administreres på forskellige indstikssteder.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelseseffekten efter første injektion anses for at holde i mindst 1 år, men der forventes beskyttelse i 5 år.
 • Ved boostervaccination 6-18 måneder efter basisvaccinationen forventes beskyttelsen at vare i mindst 25 år, muligvis livslangt.
 • Boostervaccination kan gives op til 10 år efter primær vaccination og fortsat give den langvarige beskyttelse.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Febrile tilstande.
 • Kendt eksposition for andre infektionssygdomme.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Infektioner og parasitære sygdomme Luftvejsinfektion* Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Nervesystemet Paræstesier
Hud og subkutane væv Hudkløe
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Nervesystemet Guillain-Barrés syndrom
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Vasculitis

* Luftvejsinfektion i de øvre luftveje. 

Bivirkningerne er generelt milde og forbigående. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4357, 4358

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Vaqta® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Vaqta® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virker ved at udløse et specifikt immunrespons med dannelse af antistoffer mod hepatitis A virus (HAV). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 5,5-7,5.
 • Vaccinen indeholder formalininaktiveret hepatitis A-virus fremstillet på humane MRC-5 diploide fibroblaster.
 • Hepatitis A-virus er adsorberet til amorf aluminiumhydroxid-phosphatsulfat.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brugen.
 • Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner eller lægemidler i samme injektionssprøjte.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C). 
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml 196895
0,5 ml (2 separate nåle)
263,80 527,60
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml 494667
1 ml (2 separate nåle)
263,80 263,80
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml 373577
10 x 0,5 ml (2 separate nåle)
Udgået 18-09-2023
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 50 e./ml 581203
10 x 1 ml (2 separate nåle)
Udgået 18-09-2023

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4357. Zhao Y, Jin H, Zhang X et al. Viral hepatitis vaccination during pregnancy. Hum Vaccin Immunother. 2016; 12:894-902, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833263 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4358. Moro PL, Museru OI, Niu M et al. Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis AB vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2014; 210:561, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378675 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

10.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...