Twinrix®

Twinrix Paediatric, Twinrix Voksen
J07BC20
 
 

Vaccine indeholdende inaktiveret hepatitis A-virus og overfladeantigen af hepatitis B-virus (HBsAg) fremstillet ved genteknologi (gærceller (Saccharomyces cerevisiae)). 

Anvendelsesområder

 • Ikke-immuniserede børn i alderen 1-15 år, som er i risiko for både hepatitis A og hepatitis B, uanset ekspositionsrisiko.
 • Personer, som er i risiko for både hepatitis A og hepatitis B
 • Patienter med kronisk hepatitis C, som hverken har haft hepatitis A eller hepatitis B, uanset ekspositionsrisiko.

Dispenseringsform

Twinrix® Paediatric, injektionsvæske, suspension.  

1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • 360 ELISA-enh hepatitis A-virusantigen 
 • 10 mikrogram hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg).  


Twinrix® Voksen, injektionsvæske, suspension.  

1 dosis (1 ml) indeholder: 

 • 720 ELISA-enh hepatitis A-virusantigen
 • 20 mikrogram hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg).

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 16 år 

 • 1 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 1 md. og 6 mdr.
 • I særlige tilfælde kan voksne gives:
  • 1. dosis på dag 0
  • 2. og 3. dosis på henholdsvis dag 7 og 21
  • 4. dosis 12 mdr. efter 1. dosis.


Børn 1-15 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 1 md. og 6 mdr.

  

Injektion 

 • Sædvanligvis injiceres i.m. i regio deltoidea.
 • Hos små børn kan den injiceres i.m. lateralt på lårets forside.
 • Hos patienter med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser kan anvendes s.c. injektion. Denne administrationsvej kan imidlertid medføre et suboptimalt immunrespons over for vaccinen.

  

Forhold til andre vacciner 

 • Samtidig immunisering med andre vacciner indeholdende inaktiverede virus, givet på forskellige injektionssteder, synes ikke at påvirke antistofsvaret.


Beskyttelse 

 • Data tyder på, at beskyttelse varer i mindst 25 år, måske endda livslangt hos personer, der har responderet på den primære vaccinationsserie. 
 • Der er ingen tegn på, at der er behov for boostervaccination af immunkompetente personer, der har dannet antistoffer efter primærvaccinationen.
 • Hos personer med nedsat immunforsvar (fx personer med kronisk nyresvigt) bør boostervaccination gives for at vedligeholde anti-HBs-antistoftitre ≥ 10 IE/ml.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Febrile tilstande.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på indstiksstedet, Træthed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Utilpashed.
Diarré, Kvalme.
Hæmatom.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotension.
Lymfadenopati.
Artralgi.
Hypæstesi, Paræstesier.
Ikke kendt Vasculitis.
Trombocytopeni.
Artritis.
Aseptisk meningitis, Encefalitis, Guillain-Barrés syndrom, Kramper, Neuropati.
Erythema multiforme.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For hepatitis A- og hepatitis B-vaccine er der data for henholdsvis omkring 500 og 250 eksponerede uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. For kombinationen er der < 100. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 4358, 4356, 4357, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kap. 5 i Transfusionsmedicinske Standarder https://dski.dk/wp-content/uploads/2018/12/TMS-4.4-2019.pdf

Farmakodynamik

Giver immunitet mod HAV- og HBV-infektion ved at inducere specifikke HAV- og HBV-antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret hepatitis A-virus og overfladeantigen af hepatitis B-virus (HBsAg) fremstillet ved genteknologi i Saccharomyces cerevisiae.
 • Hepatitis A-virus antigen er adsorberet på aluminiumhydroxid.
 • Hepatitis B-virus antigen er adsorberet på aluminiumphosphat.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.
 • Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).

Hjælpestoffer

Andre:
Aluminiumhydroxid : injektionsvæske  ((voksen)) , injektionsvæske  ((paediatric))
Aluminiumphosphat : injektionsvæske  ((voksen)) , injektionsvæske  ((paediatric))
Natriumchlorid : injektionsvæske  ((voksen)) , injektionsvæske  ((paediatric))
Neomycin : injektionsvæske  ((voksen)) , injektionsvæske  ((paediatric))
Sterilt vand : injektionsvæske  ((voksen)) , injektionsvæske  ((paediatric))

Firma

Tilskud

Se Sundhedsstyrelsens information om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper på Tilskud til vacciner for risikogrupper

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske  (paediatric)  143511
1 endosissprøjte a 0,5 ml
298,35
(A) injektionsvæske  (voksen)  170092
1 endosisspr. a 1 ml
544,30
(A) injektionsvæske 170142
10 x 1 ml
5.156,35

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4356 Moro PL, Zheteyeva Y, Barash F et al Assessing the safety of hepatitis B vaccination during pregnancy in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990-2016 Vaccine 2018 36 50-4 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29174107


4357 Zhao Y, Jin H, Zhang X et al Viral hepatitis vaccination during pregnancy Hum Vaccin Immunother 2016 12 894-902 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833263


4358 Moro PL, Museru OI, Niu M et al Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis AB vaccines in pregnant women Am J Obstet Gynecol 2014 210 561 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378675

 
 

Revisionsdato

2019-07-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...