Twinrix®

Twinrix Paediatric, Twinrix Voksen
J07BC20
 
 

Vaccine indeholdende inaktiveret hepatitis A-virus og overfladeantigen af hepatitis B-virus (HBsAg) fremstillet ved genteknologi (gærceller (Saccharomyces cerevisiae)). 

Anvendelsesområder

 • Ikke-immuniserede børn i alderen 1-15 år, som er i risiko for både hepatitis A og hepatitis B, uanset ekspositionsrisiko.
 • Personer, som er i risiko for både hepatitis A og hepatitis B
 • Patienter med kronisk hepatitis C, som hverken har haft hepatitis A eller hepatitis B, uanset ekspositionsrisiko.

Dispenseringsform

Twinrix® Paediatric, injektionsvæske, suspension.  

1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • 360 ELISA-enh hepatitis A-virusantigen 
 • 10 mikrogram hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg).  


Twinrix® Voksen, injektionsvæske, suspension.  

1 dosis (1 ml) indeholder: 

 • 720 ELISA-enh hepatitis A-virusantigen
 • 20 mikrogram hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg).

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 16 år 

 • 1 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 1 md. og 6 mdr.
 • I særlige tilfælde kan voksne gives:
  • 1. dosis på dag 0
  • 2. og 3. dosis på henholdsvis dag 7 og 21
  • 4. dosis 12 mdr. efter 1. dosis.


Børn 1-15 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 1 md. og 6 mdr.

 

Injektion 

 • Sædvanligvis injiceres i.m. i regio deltoidea.
 • Hos små børn kan den injiceres i.m. lateralt på lårets forside.
 • Hos patienter med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser kan anvendes s.c. injektion. Denne administrationsvej kan imidlertid medføre et suboptimalt immunrespons over for vaccinen.

 

Forhold til andre vacciner 

 • Samtidig immunisering med andre vacciner indeholdende inaktiverede virus, givet på forskellige injektionssteder, synes ikke at påvirke antistofsvaret.


Beskyttelse 

 • Data tyder på, at beskyttelse varer i mindst 25 år, måske endda livslangt hos personer, der har responderet på den primære vaccinationsserie.
 • Der er ingen tegn på, at der er behov for boostervaccination af immunkompetente personer, der har dannet anti-HBs-antistoffer efter primærvaccinationen.
 • Hos personer med nedsat immunforsvar (fx personer med kronisk nyresvigt) bør boostervaccination gives for at vedligeholde anti-HBs-antistoftitre ≥ 10 IE/ml.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Febrile tilstande.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet*
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener***
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Utilpashed
Psykiske forstyrrelser Døsighed*
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje**
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi**
Nervesystemet Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Lymfadenopati
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser**
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer**
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier
Hud og subkutane væv Hudkløe**, Hududslæt**
Vaskulære sygdomme Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Urticaria**
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni**
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem**
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis**, Kramper**
Nervesystemet Aseptisk meningitis**, Encefalitis**, Guillain-Barrés syndrom**, Neuropati**
Hud og subkutane væv Erythema multiforme**
Vaskulære sygdomme Synkope*, Vasculitis

* Er set for Ambirix. 

** Er set for Twinrix. 

*** Kan omfatte abdominalsmerter, diarré, kvalme og opkastning. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For hepatitis A- og hepatitis B-vaccine er der data for henholdsvis omkring 500 og 250 eksponerede uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. For kombinationen er der < 100. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4356, 4357, 4358

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Risiko for reaktion i smittetest. 

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Twinrix® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Twinrix® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Giver immunitet mod HAV- og HBV-infektion ved at inducere specifikke HAV- og HBV-antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder:
  • inaktiveret hepatitis A-virus
  • overfladeantigen af hepatitis B-virus (HBsAg) fremstillet ved genteknologi i Saccharomyces cerevisiae.
 • Hepatitis A-virus antigen er adsorberet på aluminiumhydroxid.
 • Hepatitis B-virus antigen er adsorberet på aluminiumphosphat.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.
 • Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner.
 • Vaccinen skal re-suspenderes før brug på flg. måde:
  • Hold sprøjten lodret i en lukket hånd.
  • Ryst sprøjten ved at vende den på hovedet og tilbage igen.
  • Gentag dette omhyggeligt i mindst 15 sekunder.
  • Brugsklar vaccine skal være en ensartet, uklar hvid suspension.
 • Instruktion til den fyldte injektionssprøjte:
  • Hold på sprøjtens cylinder, ikke på stemplet.
  • Skru sprøjtens hætte af ved at dreje den imod uret.
  • Fastgør kanylen ved at forbinde nålebasen med Luer Lock Adapteren og dreje en kvart omgang med uret, indtil du mærker, at den låser.
  • Træk ikke stemplet ud af cylinderen. Hvis dette sker, må vaccinen ikke administreres.
 • Bemærk: Se også produktresumé/brugsvejledning for nærmere information om håndtering.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C), beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Tilskud

Se Sundhedsstyrelsens information om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper på Tilskud til vacciner til visse persongrupper

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektionsvæske  (paediatric) 
Twinrix Paediatric
143511
1 endosissprøjte a 0,5 ml
294,70 589,40
(A) injektionsvæske
Twinrix Voksen
012141
1 ml (kanyle) (Orifarm)
537,50 537,50
(A) injektionsvæske  (voksen) 
Twinrix Voksen
170092
1 ml (kanyle)
537,50 537,50
(A) injektionsvæske
Twinrix Voksen
376757
1 ml (kanyle) (2care4)
541,50 541,50
(A) injektionsvæske
Twinrix Voksen
170142
10 x 1 ml (kanyle)
5.089,85 508,99

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4356. Moro PL, Zheteyeva Y, Barash F et al. Assessing the safety of hepatitis B vaccination during pregnancy in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990-2016. Vaccine. 2018; 36:50-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29174107 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4357. Zhao Y, Jin H, Zhang X et al. Viral hepatitis vaccination during pregnancy. Hum Vaccin Immunother. 2016; 12:894-902, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833263 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4358. Moro PL, Museru OI, Niu M et al. Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis AB vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2014; 210:561, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378675 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

23.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...