Pneumovax

J07AL01
 
 

Anvendelsesområder

 • Vaccination mod pneumokokinfektioner hos voksne og børn > 2 år med risiko for hyppige eller alvorlige pneumokokinfektioner, se tabel 1 i EPI-Nyt uge 40 2014.
  90 % af voksne og børn > 2 år udvikler antistoffer mod vaccinestammerne inden for 3 uger efter vaccination.
 • Anvendes bl.a. ved:
  • Manglende milt eller dysfunktion af milt
  • Nedsat immunforsvar
  • Likvorlækage, fx efter kraniebrud
  • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear-implantation
  • Organtransplantation
  • Stamcelletransplantation.
 • Desuden anbefales vaccination mod pneumokokker til alle, der er fyldt 65 år, og til visse risikogrupper, fx kronisk syge under 65 år, se EPI-Nyt uge 16.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte: 

 • Består af oprensede kapselpolysaccharider fra 23 pneumokoktyper (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F og 33F).
 • 1 injektionssprøjte (0,5 ml - 1 dosis) indeholder 25 mikrogram af hvert polysaccharid.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • 1 dosis a 0,5 ml s.c. eller i.m.

 

Ved splenektomi 

 • Vaccination bør ideelt gives 4-6 uger før elektiv splenektomi og altid senest to uger før splenektomi.
 • Hvis tidsfristen ikke kan opretholdes og ved akut splenektomi, bør der tidligst vaccineres 14 dage efter operationen for at opnå et optimalt antistofrespons.

 

Levertransplanterede 

 • Voksne
  • 1 dosis a 0,5 ml s.c. eller i.m. fulgt af boosterdosis 3-5 år senere.

 

Stamcelletransplanterede 

 

Andre med forøget risiko for IPS (invasiv pneumokoksygdom) 

 • Tidligere vaccineret med 23-valent pneumokokvaccine

 

 

Revaccination - jf. EPI-Nyt uge 40 2014 

 • Overvejes revaccination inden for 10 år efter primærvaccination, anbefales kontrol af pneumokokantistofniveauet inden vaccination for at reducere risikoen for kraftige lokalreaktioner.
 • Ved revaccination > 10 år efter den primære pneumokokvaccination skønnes risikoen for kraftige lokalreaktioner at være lav.
 • Ved usikker vaccinationsstatus bør antistofniveau måles inden vaccination.
 • Alle splenektomerede bør efter ca. 3 år undersøges for pneumokokantistoffer for at vurdere, om revaccination er nødvendig.
 • Revaccination inden for 3 år efter sidste vaccination kan overvejes hos patienter, som både er immunsupprimerede og tidligere har haft IPS.
 • Revaccination inden for 3-5 år efter sidste vaccination kan overvejes hos patienter, som har særlig høj risiko for IPS.
 • Revaccination inden for 5-10 år efter sidste vaccination kan være indiceret hos patienter, som har forhøjet risiko for IPS.
 • Revaccination (uden antistofmåling) er indiceret hos personer, der fortsat skønnes at have forhøjet risiko for IPS.

 

Injektion 

 • Gives subkutant eller intramuskulært.
 • ikke gives intravenøst eller intradermalt.

 

Beskyttelse 

 • Efter én vaccination er beskyttelsen normalt langvarig.
 • Hos personer uden tilstande, hvor der kan forventes hurtigt fald i antistofniveau, er revaccination sædvanligvis nødvendig efter 6-10 år, hvis der fortsat er forhøjet risiko for pneumokokinfektion.


Forhold til andre vacciner 

 • Samtidig med brug af Zostavax tyder ikke på øget risiko for at udvikle herpes zoster. Se endvidere Interaktioner.
 • Kan gives samtidig med andre vacciner, fx influenzavaccine, men i separate sprøjter og på forskellige injektionssteder.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Vaccination bør udsættes i tilfælde af akut sygdom med feber.
 • Børn under 2 år opnår sædvanligvis ikke adækvat respons på polysaccharidvacciner.
 • Hos splenektomerede patienter bør gives prompte penicillinbehandling ved febrilia - også selvom de er vaccinerede mod pneumokokker.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Temperaturstigning.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ikke kendt hyppighed Anæmi, Lymfadenopati, Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Serumsygdomslignende reaktioner.
Artralgi, Kramper.
Guillain-Barrés syndrom, Neuropati, Paræstesier.

Interaktioner

Et mindre studie med samtidig brug af Zostavax viste reduceret immunogeniciteten af Zostavax; men et observationsstudie tyder dog ikke på øget risiko for at udvikle herpes zoster ved samtidig administration af de to vacciner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 300 3. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 4367, 4368

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • De 23 pneumokoktyper repræsenterer tilsammen 90 % af de pneumokokker, der her i landet isoleres fra tilfælde af bakteriæmi og meningitis.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med FEV1 på mindre end 40 % af forventet.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 373611
1 stk. (2 separate kanyler)
295,25 295,25
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 526114
10 stk. (2 separate kanyler)
2.801,00 280,10

Referencer

4368. Quiambao BP, Nohynek HM, Käyhty H et al. Immunogenicity and reactogenicity of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among pregnant Filipino women and placental transfer of antibodies. Vaccine. 2007; 25:4470-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442467 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4367. Lehmann D, Pomat WS, Combs B et al. Maternal immunization with pneumococcal polysaccharide vaccine in the highlands of Papua New Guinea. Vaccine. 2002; 20:1837-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11906773 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

07.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...