Nimenrix

J07AH08
 
 

Vaccine mod meningokokker med serogrupperne A, C, W135 og Y. 

Anvendelsesområder

  • Profylakse mod invasiv meningokoksygdom, som skyldes meningokokker af gruppe A, C, W135 eller Y.
  • Husstandskontakter og evt. andre med tæt kontakt til patienter med meningokoksygdom, forårsaget af gruppe A, C, W135 eller Y, vaccineres i henhold til, Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

  • 5 mikrogram meningokokpolysaccharid gruppe A
  • 5 mikrogram meningokokpolysaccharid gruppe C
  • 5 mikrogram meningokokpolysaccharid gruppe W135
  • 5 mikrogram meningokokpolysaccharid gruppe Y. 

Doseringsforslag

Primær immunisering  

Voksne og børn ≥ 6 mdr. 

  • 1 dosis á 0,5 ml i.m.
  • En yderligere dosis á 0,5 ml efter 2 mdr. kan være hensigtsmæssig til mindre børn med særlig risiko for invasiv meningokoksygdom pga. eksponering for gruppe W-135 og -Y.
  • Boostervaccination. Ved fortsat risiko for eksponering bør det overvejes at give 1 dosis a 0,5 ml igen efter 12 mdr.

 

Børn 6 uger - 6 mdr. 

  • 1 dosis á 0,5 ml.
  • En yderligere dosis á 0,5 ml efter 2 mdr.
  • Boostervaccination. 1 dosis a 0,5 ml anbefales i 12-måneders-alderen.

 

Tidligere vaccinerede voksne og børn ≥ 1 år  

  • 1 boosterdosis á 0,5 ml kan gives til personer, der tidligere har fået primær vaccination med andre konjugerede eller almindelige polysaccharid-meningokokvacciner.

 

Injektion 

  • Gives intramuskulært, helst i musculus deltoideus.
  • Kan også gives anterolateralt i låret hos børn i alderen fra 1 år.
  • Bør gives anterolateralt i låret hos børn i alderen 6-12 måneder.

 

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. personer med øget risiko for meningokoksygdom pga. komplementdefekt eller aspleni.


Forhold til andre vacciner: 

  • Vaccinen kan gives samtidig med hepatis A- og B-vaccine, MFR-vaccine og ikke-adjuveret influenzavaccine.
  • Der skal anvendes separate injektionssteder.


Beskyttelse: 

  • Vaccinen giver ikke beskyttelse mod andre former for meningitis end de, der er forårsaget af meningokokker gruppe A, C, W135 og Y.
  • Beskyttelse anses at vare i 5 år.
  • Behovet for boosterdosis er ikke fastlagt; men boosterdosis bør overvejes til personer med fortsat risiko for invasiv meningokoksygdom gruppe A 12 mdr. efter seneste vaccination .

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

  • Der opnås ikke nødvendigvis beskyttelse mod alle meningokoktyper indeholdt i vaccinen hos alle vaccinerede.
  • Beskyttelse kan være utilstrækkelig hos immunkompromitterede personer.
  • Bør anvendes med forsigtighed ved koagulationsforstyrrelser.
  • Vaccination bør om muligt udsættes i tilfælde af akut sygdom med feber.
  • Trods vaccination er der fortsat øget risiko for invasiv sygdom forårsaget af Neisseria meningitidis, gruppe A, C, W135 og Y hos personer:
    • med familiære komplementdefekter (fx C5- eller C3-defekter)
    • i behandling, der hæmmer terminal komplementaktivering (fx eculizumab), selvom de udvikler antistoffer efter vaccinationen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet*, Træthed.
Døsighed, Hovedpine, Irritabilitet.
Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter i ekstremiteter.
Hypæstesi, Svimmelhed.

*I sjældne tilfælde ses hævelser og rødme i et stort område, nogle gange omfattende tilstødende led eller hele ekstremiteten, hvori vaccinen er injiceret. 

Interaktioner

  • Vaccinen bør om muligt gives samtidig med eller mindst 1 måned før vacciner indeholdende tetanustoksoid.
  • Hvis vaccinen gives en måned efter vacciner indeholdende tetanustoksoid, er der set lavere antistofrespons mod de meningokoktyper, der er indeholdt i vaccinen. Den kliniske betydning af dette er uafklaret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, og vaccination bør normalt udskydes, medmindre der foreligger en konkret ekspositionsrisiko.  

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at initiere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

  • Vaccinen indeholder oprensede polysaccharider fra meningokokker med serogrupperne A, C, W135 og Y.
  • Alle fire oligosaccharider er konjugeret til et tetanustoksoid-bærerprotein.

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

  • 1 hætteglas med pulver tilsættes al solvens i medfølgende injektionssprøjte.
  • Se medfølgende brugsvejledning.


Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Brugsfærdig vaccine skal anvendes umiddelbart, men er kemisk stabil i højst 8 timer ved højst 30ºC.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5+5+5+5 mikrogram 121444
1 dosis
368,50
 
 

Revisionsdato

2019-07-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...