Influvac®

Udgået: 04.11.2019
J07BB02
 
 

Anvendelsesområder

Vaccination mod influenza. 


 Det anbefales at vaccinere følgende persongrupper: 

 • Kroniske, behandlingskrævende lunge- eller kredsløbssygdomme (undtaget isoleret hypertension)
 • Diabetes mellitus
 • Påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft
 • Svær overvægt (BMI ≥ 40)
 • Kronisk lever- eller nyresvigt
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Medfødte eller erhvervede immundefekter
 • Andre sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering kan medføre, at influenza udgør en alvorlig sundhedsmæssig risiko
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede
 • Ældre ≥ 65 år
 • Førtidspensionister
 • Børn > 6 måneder, der har risiko for et alvorligt forløb af influenza ud fra følgende kriterier:
  • Børn, som behandles på børneafdelinger for sygdomme, der påvirker lungefunktionen, hjertesygdomme, immundefekter mv.
  • Der er ikke indikation for vaccination af børn med diabetes mellitus eller velbehandlet astma.
  • Detaljerede retningslinjer udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskab kan ses på www.paediatri.dk.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder influenzavirusantigener.  

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 9 år
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 mdr. - 8 år, som tidligere er vaccineret mod influenza
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 mdr. - 8 år, som ikke tidligere er vaccineret mod influenza
  • 2 doser á 0,5 ml med mindst 4 ugers mellemrum.

 

Injektion 

 • Vaccinen gives dybt s.c. eller i.m.


Forhold til andre vacciner 

 • Kan gives samtidig med andre vacciner, men vaccinerne skal i så fald gives i separate sprøjter på separate injektionssteder med en afstand på mindst 2,5 cm.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelsen indtræder efter 2-3 uger og varer ca. 6 måneder
 • Vaccination bør derfor gentages hvert år, sædvanligvis i perioden oktober-november
 • De til vaccinefremstillingen anvendte virusstammer ændres som regel fra år til år.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstofferne, æg- og kyllingeproteiner, formaldehyd, cetyltrimethylammoniumbromid, polysorbat 80 eller gentamicin. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

Før vaccination udspørges om tidligere anafylaktisk reaktion i forbindelse med indtagelse af hønseæg.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Utilpashed.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Temperaturstigning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Hypæstesi, Paræstesier.
Ikke kendt Vasculitis.
Trombocytopeni.
Encefalomyelitis, Guillain-Barrés syndrom, Kramper, Neuralgi.

De fleste bivirkninger forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret mod influenza, når de er mere end 12 uger henne i graviditeten. Der er omkring 3.700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Der er data for over 40.000 børn eksponeret under graviditeten (vilkårligt tidspunkt) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 3711, 4366

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en immunreaktion med antistof. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder antigener fra formalininaktiveret influenza A- og influenza B-virus, som er dyrket i befrugtede hønseæg.
 • De anvendte virusstammer svarer år for år til WHO’s anbefalinger.

 

Håndtering 

 • Vaccinen bør have stuetemperatur inden brug.
 • Injektionssprøjten omrystes før brug.
 • Bemærk: Til børn, når doser på 0,25 ml skal anvendes, skal stemplet presses til mærket, så halvdelen af volumen udtømmes. Den resterende mængde skal injiceres.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 166204
10 stk.
Udgået 04-11-2019

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4366. Zhang C, Wang X, Liu D et al. A systematic review and meta-analysis of fetal outcomes following the administration of influenza A/H1N1 vaccination during pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 141:141-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149524 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

29.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. februar 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...