Influvactetra®

J07BB02
 
 

Anvendelsesområder

Vaccination mod influenza. 

 

Vaccination (aktiv immunisering) anbefales for følgende persongrupper: 

 • Kroniske syge med flg. lidelser efter lægelig vurdering:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte-kar-sygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller diabetes 2
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt,
  • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægt (BMI ≥ 35) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt efter lægelig vurdering
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza
 • Personer, der er fyldt 65 år inden 15. januar 2023
 • Førtidspensionister
 • Børn > 6 måneder, der har risiko for et alvorligt forløb af influenza ud fra følgende kriterier:
  • Børn, som behandles på børneafdelinger for sygdomme, der påvirker lungefunktionen, hjertesygdomme, immundefekter mv.
  • Der er indikation for vaccination af børn med dårligt reguleret diabetes mellitus eller astma.
  • Detaljerede retningslinjer, som er udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskab, kan ses på www.paediatri.dk.

Der findes en anden influenzavaccine, som også kan gives til gravide kvinder for at opnå passiv beskyttelse af spædbørn i alderen op til 6 måneder. 

 

Se endvidere Sundhedsstyrelsen og SSI.dk

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder influenzavirusantigener (4-valent). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 9 år
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 måneder- 8 år, som tidligere er vaccineret mod influenza
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 måneder- 8 år, som ikke tidligere er vaccineret mod influenza
  • 2 doser á 0,5 ml med mindst 4 ugers mellemrum.

 

Injektion 

 • Vaccinen gives dybt s.c. eller i.m.

Forhold til andre vacciner 

 • Hvis vaccinen gives samtidig med andre vaciner, skal der anvendes separate sprøjter og gives på forskellige lemmer.

Beskyttelse 

 • Beskyttelsen indtræder efter 2-3 uger og varer ca. 6 måneder
 • Vaccination bør derfor gentages hvert år, sædvanligvis i perioden oktober-november
 • De til vaccinefremstillingen anvendte virusstammer ændres som regel også fra år til år.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 6 måneder.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstofferne, æg- og kyllingeproteiner, ovalbumin, gentamicin, formaldehyd, cetyltrimethylammonium-bromid eller polysorbat 80. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.  

Forsigtighedsregler

Før vaccination udspørges om tidligere anafylaktisk reaktion i forbindelse med indtagelse af hønseæg. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed, Utilpashed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed, Irritabilitet
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kulderystelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Vaskulære sygdomme Hedeture
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Lymfadenopati, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder shock og angioødem)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Neuralgi, Neurologiske forstyrrelser  (fx encefalomyelitis, neuritis, Guillain-Barrés syndrom), Paræstesier
Hud og subkutane væv Hudreaktioner  (hudkløe, urticaria, uspefikt hududslæt)
Vaskulære sygdomme Vasculitis

Følgende bivirkninger er set efter en anden 4-valent influenzavaccine og vil også kunne forekomme med denne 4-valente vaccine: 

 • Kraftesløshed, svimmelhed, dyspnø, influenzalignende symptomer, irritabilitet, rastløshed, anafylaktisk reaktion, hudkløe og urticaria.

Generelt: De fleste bivirkninger forsvinder normalt i løbet af 1-3 dage. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret mod influenza, når de er mere end 12 uger henne i graviditeten. Der er omkring 3.700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Der er data for over 40.000 børn eksponeret under graviditeten (vilkårligt tidspunkt) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4366

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Influvactetra® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Influvactetra® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en immunreaktion med antistof.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH
  • pH 6,9-7,5.

 

 • Influenzavirus
  • Influenzavaccinen er inaktiveret og indeholder derfor ikke levende virus.
  • Influenzavirusantigenerne stammer fra influenza A- og influenza B-virus, som efter dyrkning i befrugtede hønseæg er inaktiveret med formaldehyd.
  • Influenzavirusantigener (4-valent) omfatter:
   • 2 influenza A-typer
   • 2 influenza B-typer.
  • De anvendte virusstammer svarer år for år til WHO's anbefalinger.

Håndtering 

 • Vaccinen bør have stuetemperatur inden brug.
 • Injektionssprøjten omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 514280
10 stk.
1.081,75 108,18

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4366. Zhang C, Wang X, Liu D et al. A systematic review and meta-analysis of fetal outcomes following the administration of influenza A/H1N1 vaccination during pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 141:141-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149524 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

17.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...