Gå til toppen af siden...
>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Azoler (systemiske svampeinfektioner)

J02AB, J02AC

Revideret: 15.01.2015
» Jannik Helweg-Larsen (Forfatter), Dansk Selskab for Infektionsmedicin
» Henrik C. Schønheyder (Referent), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
» Svend Stenvang Pedersen (Referent), Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Stofferne har samme angrebspunkt, men adskiller sig med hensyn til virkningsspektrum, se tabel 2 og 3 i » Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner), farmakokinetiske egenskaber og bivirkningsprofil, se tabel 1 i » Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

  

Fluconazol

Er in vitro især aktivt over for gærsvampe som C. albicansCryptococcus neoformans og den dimorfe svamp Coccidioides, mindre aktivt over for dermatofyter og C. glabrata og inaktivt over for skimmelsvampe og visse Candida sp. som C. krusei. Stoffet er fundet effektivt ved vaginal, oro-faryngeal og systemisk candidiasis (inkl. endophthalmitis), kryptokokkose, dissemineret Coccidioides-infektion, dermatofytose og pityriasis versicolor. 

  

Itraconazol

Har i forhold til fluconazol et bredere spektrum med virkning også på dermatofyter, skimmelsvampe (bl.a. Aspergillus sp.), dimorfe svampe (HistoplasmaCoccidioides og Blastomyces) og flere phæohyphomyceter.
Itraconazol har imidlertid mere varierende biotilgængelighed ved oral dosering, flere interaktioner og bivirkninger, se tabel 1 i » Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner). Itraconazol anvendes primært til konsoliderende behandling af klinisk stabil aspergillose samt til onykomykose. 

  

Voriconazol

Har virkning på Candida sp. (dog i mindre grad over for C. glabrata og C. krusei), Aspergillus sp., Scedosporium apiospermumPenicillium marneffei og visse Fusarium sp. 

Voriconazol er vist at være mere effektivt end amphotericin B ved pulmonal aspergillose, hvor det er førstevalg. Den kliniske effekt på de mere eksotiske svampe er på nuværende tidspunkt ikke velundersøgt. Stoffet er behæftet med en række bivirkninger og interaktioner, se tabel 1 i » Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).
Voriconazol metaboliseres med forskellig hastighed betinget af genetisk polymorfisme. 

  

Posaconazol

Har virkning på Candida sp. (dog i mindre grad over for C. glabrata og C. krusei), Aspergillus sp., dimorfe svampe som Coccidioides og HistoplasmaTrichosporon, Scedosporium apiospermum, visse zygomyceter og Fusarium sp. Posazonazol er især effektivt som profylakse mod invasive aspergillus infektioner, men er endnu kun registreret som andetvalg til behandling af invasive infektioner. 

  

Voriconazol, itraconazol samt posaconazol (især som mikstur, mindre som tablet) har varierende biotilgængelighed på grund af varierende absorption. Serumniveau bør kontrolleres ved behandling af alvorlige infektioner (1925, 1926, 1927)

Farmakodynamik

Virkemåden består i en hæmning af ergosterolsyntesen, da azoler bremser omdannelse af lanosterol til ergosterol via hæmning af et cytokrom P450-afhængigt enzym, 14-steroldemethylase. Stofferne er overvejende fungistatiske, posaconazol og voriconazol dog fungicidt over for Aspergillus sp. Kun få C. albicansC. parapsilosis og C. tropicalis -isolater er fluconazolresistente. Derimod er Cglabrata og C. krusei, der i Danmark udgør ca. 25% af candidæmitilfældene, henholdsvis nedsat følsomme og resistente. Cryptococcus neoformans kan udvise heteroresistens, dvs., at der er følsomhed initialt, men nedsat følsomhed opstår under behandling. 

  

Erhvervet resistens mod et eller flere azoler ses hos omkring 5% kliniske A. fumigatus isolater og er påvist hos såvel azol behandlede som azol naive patienter. Resistensundersøgelse bør derfor foretages. 

Krydsresistens mellem azoler er rapporteret, men er ikke universel, og resistensbestemmelse må derfor anbefales ved behandling af alvorlige infektioner, ved behandlingssvigt eller ved forudgående azolbehandling. 

Anvendelsesområder

Se præparatbeskrivelserne samt tabel 2 og tabel 3 i » Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner) samt tabel 1 i  » Svampeinfektioner i huden

  

Vedligeholdelsesdosis af voriconazol1998
Afviger fra godkendt dosering. 

Selvom standard vedligeholdelsesdosis anføres som 200 mg 2 gange daglig i produktresumé, vil 30-40%  kun opnå sub-terapeutiske niveauer af voriconazol med denne dosis. Derfor er en oral vedligeholdelsesdosis ved legemsvægt ≥ 40 kg på 300-400 mg 2 gange daglig og tilsvarende ved legemsvægt < 40 kg på 150-200 mg 2 gange daglig  i praksis oftest et bedre valg. 

Præparater

IndholdsstofNavnFirmanavnDispform og styrkePakningPris DDD
Fluconazol Diflucan® Pfizer pulver til oral suspension 10 mg/ml 35 ml 119,74
Fluconazol Diflucan® Pfizer pulver til oral suspension 10 mg/ml (Orifarm) 35 ml 78,23
Fluconazol Diflucan® Pfizer pulver til oral suspension 10 mg/ml (EuroPharmaDK) 35 ml 72,51
Fluconazol Diflucan® Pfizer pulver til oral suspension 10 mg/ml (2care4) 35 ml 79,94
Fluconazol Fluconazol "Accord" Accord hårde kapsler 50 mg 7 stk. (blister) 17,69
Fluconazol Fluconazol "Accord" Accord hårde kapsler 50 mg 28 stk. (blister) 6,04
Fluconazol Fluconazol "Accord" Accord hårde kapsler 150 mg 2 stk. (blister) 20,73
Fluconazol Fluconazol "Accord" Accord hårde kapsler 150 mg 4 stk. (blister) 10,40
Fluconazol Fluconazol "Accord" Accord hårde kapsler 150 mg 6 stk. (blister) 11,89
Fluconazol Fluconazol "Accord" Accord hårde kapsler 200 mg 28 stk. (blister) 2,93
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo" Orion hårde kapsler 50 mg 7 stk. (blister) 16,66
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo" Orion hårde kapsler 50 mg 28 stk. (blister) 5,86
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo" Orion hårde kapsler 150 mg 1 stk (blister) 44,73
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo" Orion hårde kapsler 150 mg 2 stk. blister) 22,80
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo" Orion hårde kapsler 150 mg 4 stk. (blister) 9,72
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo" Orion hårde kapsler 150 mg 6 stk. blister) 8,58
Fluconazol Fluconazol "Bluefish" Bluefish hårde kapsler 50 mg 7 stk.(blister)
Fluconazol Fluconazol "Bluefish" Bluefish hårde kapsler 50 mg 28 stk. (blister)
Fluconazol Fluconazol "Bluefish" Bluefish hårde kapsler 50 mg 100 stk. (blister)
Fluconazol Fluconazol "Bluefish" Bluefish hårde kapsler 150 mg 1 stk. (blister)
Fluconazol Fluconazol "Bluefish" Bluefish hårde kapsler 150 mg 2 stk. (blister)
Fluconazol Fluconazol "Bluefish" Bluefish hårde kapsler 150 mg 4 stk. (bllster)
Fluconazol Fluconazol "Bluefish" Bluefish hårde kapsler 150 mg 6 stk. (blister)
Fluconazol Fluconazol "Bluefish" Bluefish hårde kapsler 150 mg 12 stk. (blister)
Fluconazol Fluconazol "Bluefish" Bluefish hårde kapsler 200 mg 28 stk. (blister)
Fluconazol Fluconazol "Fresenius Kabi" Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 10 x 50 ml 37,53
Fluconazol Fluconazol "Fresenius Kabi" Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 10 x 100 ml 40,63
Fluconazol Fluconazol "Fresenius Kabi" Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 10 x 200 ml 28,78
Fluconazol Fluconazol "HEXAL" HEXAL hårde kapsler 50 mg 7 stk. (blister) 33,06
Fluconazol Fluconazol "HEXAL" HEXAL hårde kapsler 50 mg 28 stk. (blister) 6,59
Fluconazol Fluconazol "HEXAL" HEXAL hårde kapsler 100 mg 28 stk. (blister) 16,23
Fluconazol Fluconazol "HEXAL" HEXAL hårde kapsler 150 mg 1 stk. (blister) 45,27
Fluconazol Fluconazol "HEXAL" HEXAL hårde kapsler 150 mg 2 stk. (blister) 22,63
Fluconazol Fluconazol "HEXAL" HEXAL hårde kapsler 150 mg 4 stk. (blister) 11,55
Fluconazol Fluconazol "HEXAL" HEXAL hårde kapsler 150 mg 6 stk. (blister) 8,58
Fluconazol Fluconazol "KRKA" KRKA hårde kapsler 50 mg 7 stk (blister) 38,51
Fluconazol Fluconazol "KRKA" KRKA hårde kapsler 50 mg 28 stk. (blister) 6,02
Fluconazol Fluconazol "KRKA" KRKA hårde kapsler 50 mg 98 stk. 15,47
Fluconazol Fluconazol "KRKA" KRKA hårde kapsler 150 mg 1 stk (blister) 44,33
Fluconazol Fluconazol "KRKA" KRKA hårde kapsler 150 mg 2 stk. (blister) 20,37
Fluconazol Fluconazol "KRKA" KRKA hårde kapsler 150 mg 4 stk. (blister) 11,55
Fluconazol Fluconazol "KRKA" KRKA hårde kapsler 150 mg 6 stk. (blister) 8,30
Fluconazol Fluconazol "KRKA" KRKA hårde kapsler 200 mg 7 stk. (blister) 20,95
Fluconazol Fluconazol "KRKA" KRKA hårde kapsler 200 mg 28 stk. (blister) 5,73
Fluconazol Fluconazol "Stada" PharmaCoDane hårde kapsler 50 mg 7 stk. (blister) 33,06
Fluconazol Fluconazol "Stada" PharmaCoDane hårde kapsler 50 mg 30 stk. (blister) 7,87
Fluconazol Fluconazol "Stada" PharmaCoDane hårde kapsler 50 mg 100 stk. (blister) 5,66
Fluconazol Fluconazol "Stada" PharmaCoDane hårde kapsler 150 mg 1 stk. (blister) 45,20
Fluconazol Fluconazol "Stada" PharmaCoDane hårde kapsler 150 mg 2 stk. (blister) 23,77
Fluconazol Fluconazol "Stada" PharmaCoDane hårde kapsler 150 mg 4 stk. (blister) 12,22
Fluconazol Fluconazol "Stada" PharmaCoDane hårde kapsler 200 mg 30 stk. (blister) 4,39
Itraconazol Itraconazol "2care4" Parallelimport hårde kapsler 100 mg (2care4) 14 stk. (blister) 23,00
Itraconazol Itraconazol "2care4" Parallelimport hårde kapsler 100 mg (2care4) 28 stk. (blister) 11,71
Itraconazol Itraconazol "Actavis" Actavis hårde kapsler 100 mg 4 stk. (blister) 24,83
Itraconazol Itraconazol "Actavis" Actavis hårde kapsler 100 mg 15 stk. (blister) 23,20
Itraconazol Itraconazol "Actavis" Actavis hårde kapsler 100 mg 28 stk. (blister) 7,98
Itraconazol Itraconazole "Sandoz" Sandoz hårde kapsler 100 mg 4 stk. (blister) 27,55
Itraconazol Itraconazole "Sandoz" Sandoz hårde kapsler 100 mg 15 stk. (blister) 13,00
Itraconazol Itraconazole "Sandoz" Sandoz hårde kapsler 100 mg 28 stk. (blister) 14,87
Itraconazol Niddazol PharmaCoDane hårde kapsler 100 mg 4 stk. (blister) 26,20
Itraconazol Niddazol PharmaCoDane hårde kapsler 100 mg 15 stk. (blister) 13,00
Itraconazol Niddazol PharmaCoDane hårde kapsler 100 mg 30 stk. (blister) 8,05
Itraconazol Sporanox® Janssen kapsler 100 mg 15 stk. 34,63
Itraconazol Sporanox® Janssen kapsler 100 mg 28 stk. (blister) 33,18
Posaconazol Noxafil® MSD enterotabletter 100 mg 96 stk. (blister) 2.569,55
Posaconazol Noxafil® MSD oral suspension 40 mg/ml 105 ml 1.182,98
Posaconazol Noxafil® MSD oral suspension 40 mg/ml 105 ml (New Neopharm) 1.240,12
Posaconazol Noxafil® MSD konc. t. infusionsvæske, opl. 18 mg/ml 300 mg
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 50 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 50 mg 28 stk. (blister) (2care4) 1.345,71
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 50 mg 28 stk. (blister) (Paranova)
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 50 mg 30 stk. (blister) 1.423,67
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 50 mg 30 stk. (blister) (Orifarm) 1.277,77
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 50 mg 30 stk. (blister) (2care4) 1.269,83
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 50 mg 30 stk. (blister) (Abacus) 959,96
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 50 mg 30 stk. (EuroPharmaDK) 957,84
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 200 mg 28 stk. (blister) (Paranova) 931,07
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 200 mg 28 stk. (blister) (Abacus) 917,79
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 200 mg 28 stk. (blister)(Orifarm) 915,00
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 200 mg 30 stk. (blister) 1.418,93
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 200 mg 30 stk. (blister) (2care4) 1.334,00
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 200 mg 30 stk. (blister)(Orifarm) 918,00
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 200 mg 30 stk. (blister) (EuroPharmaD 920,79
Voriconazol Vfend® Pfizer filmovertrukne tabletter 200 mg 30 stk. (blister) (Abacus) 916,60
Voriconazol Vfend® Pfizer pulver til oral suspension 40 mg/ml 70 ml 1.420,54
Voriconazol Vfend® Pfizer pulver til oral suspension 40 mg/ml 70 ml (EuroPharmaDK) 1.420,59
Voriconazol Vfend® Pfizer pulver til oral suspension 40 mg/ml 70 ml (Orifarm)
Voriconazol Vfend® Pfizer pulver t. infusionsvæ., opl. 200 mg 1 stk. 3.631,30
Voriconazol Vfend® Pfizer pulver t. infusionsvæ., opl. 200 mg 1 stk. (Orifarm) 3.294,00
Voriconazol Vfend® Pfizer pulver t. infusionsvæ., opl. 200 mg 1 stk. (2care4) 3.350,00
Voriconazol Vfend® Pfizer pulver t. infusionsvæ., opl. 200 mg 1 stk. (Abacus) 3.350,00
Voriconazol Vfend® Pfizer pulv. & solv. t. inf.væ., opl. 200 mg 1 sæt 3.631,30
 

Referencer

1070. Trifilio S, Ortiz R, Pennick G et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients. Bone Marrow Transplant. 2005; 35(5):509-13
1071. Smith J, Safdar N, Knasinski V et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring. Antimicrob Agents Chemother. 2006; 50(4):1570-2
1925. Howard SJ, Felton TW, Gomez-Lopez A et al. Posaconazole: the case for therapeutic drug monitoring. Ther Drug Monit. 2012; 34:72-6
1926. Smith J, Safdar N, Knasinski V et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring. Antimicrob Agents Chemother. 2006; 50:1570-2
1927. Andes D, Pascual A, Marchetti O. Antifungal therapeutic drug monitoring: established and emerging indications. Antimicrob Agents Chemother. 2009; 53:24-34
1998. Pascualet A, Csajka C, Budin T et al. Challenging recommended oral and intravenous voriconazole doses for improved efficacy and safety: population pharmacokinetics-based analysis of adult patients with invasive fungal infections. Clin Infect Dis. 2012; 55(3):381-90
Antibiotika app fra Pro.medicin.dk
NYHED - Antibiotika app fra Pro.medicin.dk

Antibiotikavejledningen fra Pro.medicin.dk er netop udkommet som gratis off-line app.

Læs mere og hent den her: » "Pro.medicin.dk Antibiotika".

Antibiotika app fra Pro.medicin.dk