Mesalazin (5-ASA)

A07EC

Revideret: 24.03.2017

Mesalazin (5-aminosalicylsyre = 5-ASA) er den terapeutisk aktive komponent af aminosalicylsyrederivater ved behandling af colitis ulcerosa. Den antiinflammatoriske virkning indtræder, når stoffet frigøres lokalt på den inflammerede slimhinde. Mesalazin reducerer endvidere recidivhyppigheden ved colitis ulcerosa.

Mesalazin-præparater har også været anvendt til behandling og forebyggelse af Crohns sygdom. I randomiserede, kontrollerede forsøg har det imidlertid været vanskeligt at påvise en klinisk betydende effekt ved Crohns sygdom.  


Sulfasalazin kan forsøges ved mild aktiv Crohns sygdom lokaliseret i venstre side af colon, men i øvrigt er præparaterne ikke indiceret til behandling eller profylakse af Crohns sygdom.

Sulfasalazin består af sulfapyridin og mesalazin. Det vides ikke, om sulfasalazin i sig selv har en antiinflammatorisk effekt på tarmens slimhinde.

Olsalazin består af to molekyler mesalazin. 

Balsalazid er en prodrug af mesalazin.

Stofferne adskiller sig indbyrdes bl.a. ved forskellig farmakokinetik og bivirkningsprofil. Virkningsmæssigt adskiller de sig dog ikke væsentligt fra hinanden. 

Anvendelsesområder

Colitis ulcerosa.

Præparatvalg

Ingen væsentlig forskel på effekt, hvorfor der kan vælges ud fra pris og compliance.

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Alle ASA-derivater er kontraindicerede ved stærkt nedsat leverfunktion og stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.). 

 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever og/eller nyrefunktion. 

Kontraindikationer

  • Verdr. andre kontraindikationer, se den enkelte præparatbeskrivelse.
  • Nedsat lever- og/eller nyrefunktion se ovenfor).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Der er data for mere end 2.100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Flere datasæt peger på en højere frekvens af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Disse observationer kan dog meget vel fortolkes som confounding by indication

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Den relative vægtjusterede dosis er ca. 9%, hvilket er højt. Sandsynlige bivirkninger (diarré) hos barnet er beskrevet i mindst tre tilfælde. Såfremt behandling fortsættes under amning, bør man være opmærksom på bivirkninger hos barnet. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  400 mg 100 stk (blister)   11,81
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  400 mg 300 stk. (blister)   8,41
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  400 mg 100 stk. (blister)  
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  800 mg 60 stk (blister)   9,89
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  800 mg 180 stk. (blister)   9,53
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  800 mg 60 stk. (blister)   13,70
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  800 mg 180 stk. (blister)   13,16
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  800 mg 60 stk.(blister)   12,34
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  800 mg 180 stk. (blister)  
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  800 mg 60 stk. (blister)  
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  800 mg 60 stk. (blister)   11,40
Mesalazin Asacol®
Tillotts
enterotabletter  800 mg 180 stk. (blister)   10,43
Mesalazin Asacol®
Tillotts
suppositorier  500 mg 60 stk. (blister)   15,42
Mesalazin Asacol®
Tillotts
rektalvæske, suspension  1 g 7 x 100 ml   46,33
Olsalazin Dipentum®
Atnahs Pharma
tabletter  500 mg 100 stk.   10,33
Olsalazin Dipentum®
Atnahs Pharma
hårde kapsler  250 mg 100 stk.   11,00
Olsalazin Dipentum®
Atnahs Pharma
hårde kapsler  250 mg 300 stk.   10,01
Mesalazin Lixacol
Parallelimport
enterotabletter  400 mg 100 stk. (blister)   9,11
Mesalazin Lixacol
Parallelimport
enterotabletter  400 mg 300 stk. (blister)  
Mesalazin Mesalazin "Paranova"
Parallelimport
enterotabletter  800 mg 60 stk. (blister)   10,78
Mesalazin Mesalazin "Paranova"
Parallelimport
enterotabletter  800 mg 180 stk. (blister)   10,59
Mesalazin Mesasal®
sanofi
suppositorier  500 mg 60 stk.   15,42
Mesalazin Mesavancol
Parallelimport
enterodepottabletter  1200 mg 60 stk. (blister)   9,77
Mesalazin Mesavancol
Parallelimport
enterodepottabletter  1200 mg 60 stk. (blister)  (EuroPharma DK) 9,96
Mesalazin Mesavancol
Parallelimport
enterodepottabletter  1200 mg 60 stk. (blister)   10,46
Mesalazin Mezavant
Shire Sweden
enterodepottabletter  1200 mg 60 stk. (blister)   10,83
Mesalazin Octasa
Parallelimport
enterotabletter  400 mg 120 stk. (blister)   9,47
Mesalazin Octasa
Parallelimport
enterotabletter  400 mg 300 stk. (blister)   8,41
Mesalazin Octasa
Parallelimport
enterotabletter  400 mg 100 stk. (blister)   9,30
Mesalazin Octasa
Parallelimport
enterotabletter  800 mg 60 stk. (blister)   10,95
Mesalazin Octasa
Parallelimport
enterotabletter  800 mg 180 stk. (blister)   10,43
Mesalazin Octasa
Parallelimport
enterotabletter  800 mg 60 stk. (blister)   8,81
Mesalazin Octasa
Parallelimport
enterotabletter  800 mg 180 stk. (blister)   9,04
Mesalazin Octasa
Parallelimport
enterotabletter  800 mg 60 stk. (blister)   10,91
Mesalazin Octasa
Parallelimport
enterotabletter  800 mg 180 stk. (blister)   10,55
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depottabletter  1 g 60 stk. (blister)   12,34
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depottabletter  1 g 60 stk. (blister)   12,46
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depottabletter  1 g 60 stk. (blister)   12,98
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depottabletter  500 mg 100 stk. (blister)   13,42
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depottabletter  500 mg 3 x 100 stk. (blister)   11,03
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depottabletter  500 mg 300 stk. (blister)  
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depottabletter  500 mg 300 stk. (blister)   12,08
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depotgranulat, endosis  1 g 3 x 50 stk.   13,83
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depotgranulat, endosis  2 g 60 stk.   12,90
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depotgranulat, endosis  2 g 60 stk.   12,91
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depotgranulat, endosis  2 g 60 stk.   13,25
Mesalazin Pentasa®
Ferring
depotgranulat, endosis  4 g 30 stk.   13,02
Mesalazin Pentasa®
Ferring
suppositorier  1 g 28 stk.   22,76
Mesalazin Pentasa®
Ferring
rektalvæske, suspension  1 g 7 x 100 ml   46,33
Balsalazid Premid®
Almirall
hårde kapsler  750 mg 3 x 100 stk.   24,91
Sulfasalazin Salazopyrin®
Pfizer
tabletter  500 mg 100 stk.   5,99
Sulfasalazin Salazopyrin®
Pfizer
tabletter  500 mg 300 stk.   3,33
Sulfasalazin Salazopyrin®
Pfizer
tabletter  500 mg 3 x 112 stk.   3,02
Sulfasalazin Salazopyrina
Parallelimport
tabletter  500 mg 100 stk.   7,97
Sulfasalazin Salazopyrina
Parallelimport
tabletter  500 mg 300 stk.   3,89
Mesalazin Salofalk
Vifor Pharma
enterodepotgranulat, breve  1,5 g 100 stk.   10,84
Mesalazin Salofalk
Vifor Pharma
enterodepotgranulat, breve  3 g 50 stk.   9,84
Mesalazin Salofalk
Vifor Pharma
suppositorier  1 g 30 stk.   21,25
Mesalazin Salofalk
Vifor Pharma
rektalskum  1 g 14 doser   45,53
 
 
Gå til toppen af siden...