Montelukast "Teva"

R03DC03
 
 
Astmamiddel. Leukotrien D4-receptorantagonist.

Anvendelsesområder

 • Profylaktisk behandling af astma som tillæg hos patienter med mild til moderat vedvarende astma, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig kontrol ved behandling med inhalationssteroider.
 • Hos astmapatienter vil der også være effekt på en eventuel samtidig sæsonbetinget allergisk rhinitis.
 • Desuden anstrengelsesudløst astma.
 • Kan ikke anvendes til behandling af akutte astmaanfald.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg montelukast (som natrium). 

Granulat. 1 brev indeholder 4 mg montelukast (som natrium). 

Doseringsforslag

Tabletter 

 • Voksne og børn over 15 år. 10 mg dgl. som tabletter ved sengetid.

 

Granulat 

 • Børn 6 mdr.-5 år. 4 mg dgl. ved sengetid.
 • Bemærk:
  • Granulatet kan indtages blandet med kold eller tempereret blød mad (fx æblemos).
  • Erfaring savnes vedr. børn under 6 mdr.

Forsigtighedsregler

Start af behandling med en LT-receptorantagonist bør ikke føre til seponering af inhalationssteroid, men eventuelt en senere reduktion i dosis. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Hæmatom.
Artralgi.
Agitation, Angst, Depression, Hyperaktivitet, Kramper, Paræstesier, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Sjældne (0,01-0,1%) Blødningstendens.
Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær.
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Eosinofil pneumoni.
Hallucinationer, Konfusion, Suicidale tanker eller adfærd.
Erythema multiforme, Erythema nodosum.
Churg-Strauss Syndrom.

Interaktioner

Montelukast metaboliseres via CYP3A4, CYP2C8 og i mindre grad af CYP2C9, hvorfor der er teoretisk risiko for interaktioner med fx phenytoin, phenobarbital og rifampicin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 600 1. trimester eksponerede uden tegn på en væsentlig øget risiko for fosterskadelig effekt. Lav fødselsvægt og præterm fødsel har været beskrevet i en enkelt undersøgelse, men dette kan meget vel skyldes astmasygdommen. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Selektiv leukotrienreceptor-antagonist. Montelukast blokerer leukotrien D4 på cysteinylleukotrin-receptoren CysLT1 i luftvejene. Dette hæmmer den bronkokonstriktion, der medieres af leukotrien D4

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 60-70%.
 • Efter indgift af tabletter nås maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer, efter indtagelse af granulat efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid 4-5 timer.
 • Montelukast og metabolitter udskilles næsten udelukkende via galden.
 • Virkningen indtræder i løbet af 1 døgn.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 10 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 379226
30 stk. (blister)
31,55 1,05
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 490650
100 stk. (blister)
76,20 0,76
(B) granulat 4 mg 374873
30 stk.
314,80 26,23

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "2care4" (Parallelimport), Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Accord" Accord, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Krka" KRKA, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Mylan" Mylan, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Nordic Prime" (Parallelimport), Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Sandoz" Sandoz, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Stada" STADA Nordic, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Singulair MSD, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
granulat 4 mg
Singulair MSD, Montelukast, granulat 4 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
93, 7426
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...