Anæstetika til universel anæstesi

N01A

Revideret: 18.04.2023

Anæstetika kan frembringe reversibel bevidstløshed og smertefrihed ved at påvirke forskellige transmittersystemer og ionkanaler i cerebrum. Virkningsmekanismen mht. hvordan de fremkalder anæstesi, er i det væsentligste ukendt. 

 

Dyreeksperimentelle undersøgelser har vist, at stort set samtlige de klinisk anvendte anæstesimidler er skadelige for den umodne og udviklende hjerne. Anæstesimidler inducerer såkaldt apoptotisk neurodegeneration (DNA-programmeret celledød) og medfører neurokognitive funktionstab hos de eksponerede dyr. Det har dog næppe nogen klinisk betydning for mennesker (3184) (3383)

 

FDA udsendte i 2016 en advarsel om brug af anæstesimidler til gravide kvinder og småbørn, hvori de gjorde opmærksom på den potentielle risiko for hjerneskade, især ved længerevarende eksponeringer (> 3 timer) samt hos børn < 3 år (3185). De anæstesiologiske selskaber i Europa mener dog ikke, man kan tillægge resultaterne af de dyreeksperimentelle undersøgelser nogen større betydning, så længe de endnu ikke er blevet bekræftet i humane studier (3186)

Forsigtighedsregler

Mortalitets- og morbiditetsrisici er forøget ved anæstesi og kirurgi i tilfælde af svær leversygdom. Risikostratificering er vigtig for at kunne fastslå den sandsynlige prognose ved en leversygdom. Flere scoringssystemer er blevet udviklet og stamfaderen til disse er Child-Turcotte-Pugh score. Patienter med leversygdomme (specielt patienter med inkompenseret leversygdom) er mere følsomme for anæstetika. Propofol og inhalationsmidlerne sevofluran og desfluran anbefales som anæstetika til leversyge doseret med forsigtighed. Opioider skal titreres forsigtigt i den perioperative periode pga. deres ændrede metabolisme hos leversyge patienter. Remifentanil anses for at være det bedste opioid til disse patienter (5367) (5368)

 

Patienter med svær nyrepåvirkning (estimeret glomerulær filtrationsrate - eGFR < 15-30 ml/min/1,73 m2) har ligeledes øget risiko ved anæstesi og kirurgi. De fleste anæstetika kan anvendes. Morfin og tiopental bør dog anvendes med forsigtighed (5369) (5370)

 

Anæstesimidler skal ligeledes anvendes med forsigtighed til meget gamle, de allermindste børn, samt personer med svær komorbiditet. 

Referencer

5368. Spring A, Saran JS, McCarthy A et al. Anesthesia for the Patient with Severe Liver Failure. Anesthesiol Clin. 2020; 38(1):35-50, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32008656/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 

3383. Hansen TG, Engelhardt T. Long-term neurocognitive outcomes following surgery and anaesthesia in early life. Curr Opin Anaesthesiol. 2018; 31(3):297-301, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29432291 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3185. FDA. FDA Drug Safety Communication: FDA approves label changes for use of general anesthetic and sedation drugs in young children. U. S. Food and Drug Administration. 2017, https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety-communication-fda-approves-label-changes-use-general-anesthetic-and-sedation-drugs (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3186. Hansen TG. Use of anaesthetics in young children: Consensus statement of the European Society of Anaesthesiology, the European Society for Paediatric Anaesthesiology, the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology and the European Safe Tots Anaesthesia Research Initiative. Eur J Anaesthesiol. 2017; 34(6):327-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28459783 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

5369. Meersch M, Schmidt C, Zarbock A. Patient with chronic renal failure undergoing surgery. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29(3):413-20, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26945308/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 

3184. Hansen TG. Anesthesia-related neurotoxicity and the developing animal brain is not a significant problem in children. Paediatric Anaesthesia. 2015; 25:65-72, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pan.12548/abstract (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

5367. Kiamanesh D, Rumley J, Moitra VK. Monitoring and managing hepatic disease in anaesthesia. BJA. 2013; 111(1):50-61, https://academic.oup.com/bja/article/111/suppl_1/i50/228962 (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 

5370. Craig RG, Hunter JM. Recent developments in the perioperative management of adult patients with chronic kidney disease. Br J Anaesth. 2008; 101(3):296-310, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18617576/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...