Opioider (anæstetika)

N01AH

Revideret: 01.05.2023

Opioider anvendes som komponent i en universel anæstesi eller som supplement til lokal analgesi. Der anvendes især syntetiske opioider, som er karakteriseret ved hurtigt indsættende virkning og kortere virkningsvarighed end morfin samt en stor sikkerhedsmargin, når respirationsdepressionen behandles med ventilation.
De anvendte stoffer, rangeret efter stigende varighed af analgesien, er remifentanil, alfentanil, fentanyl og sufentanil, som helt overvejende anvendes intravenøst - fentanyl og sufentanil dog også i et vist omfang epiduralt. Stofferne er rene opioidagonister og udøver som sådanne ud over den analgetiske virkning en kraftigt respirationsdeprimerende virkning, som dog - i forhold til analgesien - synes at være mindre for sufentanil end for fentanyl. Den respirationsdeprimerende (og den analgetiske) virkning antagoniseres af naloxon. De øvrige virkninger er ligeledes principielt de samme som ved andre opioider, blot i almindelighed mindre udtalte, se endvidere Rene agonister

Anvendelsesområder

Som analgetisk komponent i en total intravenøs anæstesi. Hvis opioider i meget høj dosis, fx fentanyl 50 mikrog/kg, anvendes som eneste anæstesimiddel til stressfri kirurgi, er der risiko for "huskeanæstesi".

Præparatvalg

Til kortvarige anæstesier kan alle stofferne anvendes. De kortvirkende stoffer er lettere styrbare, men dyrere. Infusion af alfentanil og især remifentanil giver en god styrbarhed af analgesien, også til længerevarende anæstesier.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Alfentanil Alfentanil "Kalceks"
Kalceks
injektions- og infusionsvæske, opl.  0,5 mg/ml 10 x 2 ml   9,39
Alfentanil Alfentanil "Kalceks"
Kalceks
injektions- og infusionsvæske, opl.  0,5 mg/ml 5 x 10 ml   9,60
Fentanyl Fentanyl "B. Braun"
B. Braun Medical
injektionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml 10 x 2 ml   3,70
Fentanyl Fentanyl "B. Braun"
B. Braun Medical
injektionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml 10 x 10 ml   2,52
Fentanyl Fentanyl "Hameln"
hameln
injektionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml 10 x 2 ml   3,29
Fentanyl Fentanyl "Hameln"
hameln
injektionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml 1 x 50 ml   2,93
Fentanyl Fentanyl "Hameln"
hameln
injektionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml 10 x 10 ml   2,22
Fentanyl Haldid®
Piramal
injektionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml 5 x 2 ml   8,36
Fentanyl Haldid®
Piramal
injektionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml 5 x 10 ml   6,34
Alfentanil Rapifen®
Piramal
injektionsvæske, opl.  0,5 mg/ml 5 x 2 ml   15,04
Alfentanil Rapifen®
Piramal
injektionsvæske, opl.  0,5 mg/ml 5 x 10 ml   13,69
Remifentanil Remifentanil "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  1 mg 5 stk.   49,16
Remifentanil Remifentanil "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  2 mg 5 stk.   59,06
Remifentanil Remifentanil "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  5 mg 5 stk.   210,29
Remifentanil Remifentanil "hameln"
hameln
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  1 mg 5 stk.   46,87
Remifentanil Remifentanil "hameln"
hameln
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  2 mg 5 stk.   56,28
Remifentanil Remifentanil "hameln"
hameln
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  5 mg 5 stk.   193,60
Sufentanil Sufenta®
Piramal
injektionsvæske, opl.  5 mikrogram/ml 5 x 2 ml   19,04
Sufentanil Sufenta®
Piramal
injektionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml 5 x 1 ml   112,84
Sufentanil Sufentanil "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mikrogram/ml 5 x 2 ml   6,09
Sufentanil Sufentanil "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mikrogram/ml 5 x 10 ml   4,33
Sufentanil Sufentanil "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml 5 x 1 ml   33,32
Sufentanil Sufentanil "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml 5 x 5 ml   22,17
Remifentanil Ultiva®
Aspen Nordic
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  1 mg 5 stk.   128,86
Remifentanil Ultiva®
Aspen Nordic
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  2 mg 5 stk.   224,98
Remifentanil Ultiva®
Aspen Nordic
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  5 mg 5 stk.   203,62
 
 
Gå til toppen af siden...