Anæstetika til intravenøs brug

N01A

Revideret: 01.05.2023

De intravenøse midler kan opdeles i tre grupper: 

  1. Propofol
  2. Barbitursyrederivater
  3. Ketamin
  4. α2-receptoragonister

Disse lægemidler passerer let blod-hjernebarrieren. Virkningen er generelt kortvarig. 

Anvendelsesområder

Midlerne er velegnede til både induktion og vedligeholdelse af anæstesi. 

Propofol og barbitursyrederivater

Kan anvendes som den hypnotiske komponent i en total intravenøs anæstesi, men barbitursyrederivater kumuleres og er derfor ikke velegnede til langvarig indgift. 

Propofol

Kan anvendes til sedation i forbindelse med kirurgiske indgreb, der foretages i regional analgesi. 

Kan anvendes til sedation ved diagnostiske procedurer.  

Ketamin

Kan anvendes til anæstesi hos børn og voksne, som ikke kan kooperere, til sedation/analgesi under kortvarige smertefulde procedurer og ved anæstesi præhospitalt, samt til patienter med hypovolæmi og nedsat kardiovaskulær reserve.
Ketamin kan anvendes alene ved kontinuerlig infusion til længerevarende anæstesi. 

α2-receptoragonister

I Danmark anvendes der i dag to α2-agonister (clonidin og dexmedetomidin) inden for klinisk anæstesi. De anvendes primært til sedering (præmedicinering/diagnostiske procedurer eller i forbindelse med kritisk sygdom til tolerans/abstinens og respiratorbehandling), som supplement til regionale blokader, samt i behandlingen af opvågningsagitation hos børn. Helt unikt i forhold til andre sedativa påvirker α2-agonister kun respirationen meget beskedent. Til gengæld ser man ofte en 10-20 % reduktion i hjertefrekvens og blodtryk. Forbigående hypertension ses af og til efter i.v. clonidin (perifer α1-receptor effekt). 

Graviditet

Hvis det er muligt, bør universel anæstesi undgås i de første måneder af graviditeten, idet abortrisikoen er øget. Se de enkelte undergrupper.

Amning

For følgende præparater er der data for betryggende lav udskillelse i modermælken: 

  

For øvrige præparater er der utilstrækkelige data og bortkastning af den første portion modermælk anbefales. 

 
 
Gå til toppen af siden...