Modermælkserstatning (ved allergi)

V06

Revideret: 11.10.2021

Børn med særlig risiko for udvikling af allergi bør primært ammes. Hvis det ikke er muligt, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de indtil 4-måneders-alderen får et produkt med en høj hydrolyseringsgrad af protein. Derefter kan de få samme ernæring som andre børn. Allergidisposition betyder lægedokumenteret allergisk sygdom hos forældre eller søskende. Ved allergisk sygdom forstås her sygdommene astma, høfeber, atopisk eksem (børneeksem) og fødevareallergi. Se endvidere Sundhedsstyrelsen: Ernæring til spædbørn og småbørn (176).

Modermælkserstatninger, der kan anvendes til børn med komælks-proteinallergi eller til børn i særlig risiko for at udvikle allergi, er baseret på højt hydrolyseret protein. Det skal være dokumenteret, at 90 % af børn med IgE-medieret komælks-proteinallergi tåler produktet (2853)

 

I meget sjældne tilfælde kan børn med komælks-proteinallergi dog også reagere med allergi på disse produkter. I sådanne tilfælde kan der gives et produkt, hvor proteindelen består af frie aminosyrer, som Neocate® LCP, Nutramigen® PURAMINO eller Alfamino

 

Althéra og Pepticate 1 indeholder lactose, mens de øvrige hydrolyserede produkter (se tabel) ikke indeholder lactose. Ved komælks-proteinallergi er der ingen grund til at undgå lactose. De laktosefri produkter er fx Nutramigen 1 og 2 og kan anvendes til spædbørn, som ikke tåler lactose, fx ved galactosæmi. 

 

Pregestimil® DHA er ligeledes hypoallergent og lactosefrit og adskiller sig fra de øvrige produkter ved at have en højere andel af MCT-fedt. 

 

Børn med komælks-proteinallergi bør ikke ernæres med soja-produkter, da de er i risiko for også at udvikle soja-allergi. 

 

Komælks-proteinallergi  

Højt hydrolyseret  

Tilskud*  

Nutramigen® 1*) 

MEAD JOHNSON 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi. 

Nutramigen® 2*)
MEAD JOHNSON 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Øget calciumindhold. Anvendes fra 6-måneders-alderen. Fuldgyldig. 

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi. 

Nutramigen® 2 LGG® 

MEAD JOHNSON 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Øget calciumindhold. Anvendes fra 6-måneders-alderen. Ikke-fuldgyldig. 

Til ernæringsmæssig håndtering af komælks-proteinallergi. 

Pregestimil® DHA*) 

MEAD JOHNSON 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Højt indhold af MCT-fedt. Fuldgyldig. 

Ved fedtmalabsorption. 

Althéra*) 

NESTLÉ 

Højt hydrolyseret. Indeholder lactose. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Til spædbørn med diagnosticeret komælk-proteinsallergi. 

Pepticate®*) 

NUTRICIA 

Højt hydrolyseret. Indeholder lactose. Tilsat LCPUFA, nukleotider og præbiotika. Fuldgyldig. 

Til ernæringsmæssig håndtering af komælks-proteinallergi. 

Pepticate® PLUS 

NUTRICIA 

Højt hydrolyseret. Indeholder laktose. Tilsat LCPUFA, nukleotider og præbiotika. Anvendes fra 6-måneders alderen. Ikke-fuldgyldig. 

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi. 

Svær komælks-proteinallergi og malabsorption  

Aminosyrebaseret  

Tilskud*  

Neocate® Spoon*) 

NUTRICIA 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Anvendes fra 6-måneders-alderen. Ikke-fuldgyldig. 

NB: Ernæringsgrød i pulverform.  

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi og multipel fødevareallergi. 

Alfamino*) 

NESTLÉ 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. 

Nutramigen® PURAMINO*) 

MEAD JOHNSON 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. 

Neocate® LCP*) 

NUTRICIA 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. 

MCT = Mellemkædede fedtsyrer. 

LCPUFA = Langkædede polyumættede fedtsyrer. 

Præbiotika: Kostfibre (FOS og GOS) 

 

*) Der gives 60 % i regionalt tilskud til børn med diagnosticeret komælks-proteinallergi, når præparatet er lægeordineret på "grøn ernæringsrecept". Der gives ikke tilskud til ernæringspræparater til primær forebyggelse af allergi hos spædbørn. Se Lægemiddelstyrelsens liste over ernæringspræparater godkendt til tilskud fra Regionsrådet - Specialpræparater til børn og voksne

 

 

Præparater

Navn Firmanavn
Alfamino® Nestlé
Althéra Nestlé
Neocate® LCP Nutricia
Neocate® Spoon Nutricia
Nutramigen® 1 Mead Johnson Nutrition
Nutramigen® 2 Mead Johnson Nutrition
Nutramigen® 2 LGG® Mead Johnson Nutrition
Nutramigen® PURAMINO Mead Johnson Nutrition
Pepticate® Nutricia
Pepticate® PLUS Nutricia
Pregestimil® DHA Mead Johnson Nutrition

Referencer

176. Sundhedsstyrelsen. Ernæring til spædbørn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen. 2019; , https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/ernaering-til-spaedboern-og-smaaboern---en-haandbog-for-sundhedspersonale (Lokaliseret 1. december 2021)

 

2853. Muraro A, Halken S, Arshad SH et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines. Primary prevention of food allergy. Allergy. 2014; 69:590-601, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24697491 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...