Modermælkserstatning (ved allergi)

V06

Revideret: 23.08.2023

Børn med særlig risiko for udvikling af allergi bør primært ammes. Hvis det ikke er muligt, anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at der gives højt hydrolyseret modermælkserstatning i første leveuge. Denne anbefaling omfatter ikke præmature børn. 

 

Børn, som ikke skal ammes, kan allerede i første leveuge ernæres med en almindelig modermælkserstatning.  

 

Sundhedsstyrelsen har 2022 revideret anbefalingerne på baggrund af en gennemgang af den videnskabelige litteratur på området, foretaget af det europæiske selskab for allergologi (EAAIC). 

 

Gennemgangen har ikke fundet evidens for, at brug af højt hydrolyseret modermælkserstatning efter første leveuge forebygger allergi hos spædbørn. Fra anden leveuge kan man derfor give almindelig modermælkserstatning, enten som fuld ernæring eller som supplement til modermælken. Hvis forældrene foretrækker at fortsætte med at give barnet højt hydrolyseret modermælkserstatning, kan de vælge dette, men der ydes kun tilskud ved påvist komælksprotein allergi. 


Konstateres der komælksprotein allergi kan anvendes modermælkserstatning , der er baseret på højt hydrolyseret protein, 90 % af børn med IgE-medieret komælks-proteinallergi tåler produktet. 

 

I meget sjældne tilfælde kan børn med komælks-proteinallergi dog også reagere med allergi på disse produkter. I sådanne tilfælde kan der gives et produkt, hvor proteindelen består af frie aminosyrer, som Neocate® LCP, Nutramigen® PURAMINO eller Alfamino

 

Althéra og Pepticate 1 indeholder lactose, mens de øvrige hydrolyserede produkter (se tabel) ikke indeholder lactose. Ved komælks-proteinallergi er der ingen grund til at undgå lactose. De laktosefri produkter er fx Nutramigen 1 og 2 og kan anvendes til spædbørn, som ikke tåler lactose, fx ved galactosæmi. 

 

Pregestimil® DHA er ligeledes hypoallergent og lactosefrit og adskiller sig fra de øvrige produkter ved at have en højere andel af MCT-fedt. 

 

Børn med komælks-proteinallergi bør ikke ernæres med soja-produkter, da de er i risiko for også at udvikle soja-allergi. 

 

Komælks-proteinallergi  

Højt hydrolyseret  

Tilskud*  

Nutramigen® 1*) 

MEAD JOHNSON 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi og 1. leveuge ved særlig risiko for allergi. 

Nutramigen® 2 LGG® 

MEAD JOHNSON 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Øget calciumindhold. Anvendes fra 6-måneders-alderen. Ikke-fuldgyldig. 

Til ernæringsmæssig håndtering af komælks-proteinallergi. 

Pregestimil®*) 

MEAD JOHNSON 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Højt indhold af MCT-fedt. Fuldgyldig. 

Ved fedtmalabsorption. 

Althéra*) 

NESTLÉ 

Højt hydrolyseret. Indeholder lactose. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi, og 1. leveuge ved særlig risiko for allergi. 

Pepticate®*) 

NUTRICIA 

Højt hydrolyseret. Indeholder lactose. Tilsat LCPUFA, nukleotider og præbiotika. Fuldgyldig. 

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi, og 1. leveuge ved særlig risiko for allergi. 

Pepticate® PLUS 

NUTRICIA 

Højt hydrolyseret. Indeholder laktose. Tilsat LCPUFA, nukleotider og præbiotika. Anvendes fra 6-måneders alderen. Ikke-fuldgyldig. 

Til spædbørn med diagnosticeret komælks-proteinallergi. 

Svær komælks-proteinallergi og malabsorption  

Aminosyrebaseret  

Tilskud*  

Neocate® Spoon*) 

NUTRICIA 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Anvendes fra 6-måneders-alderen. Ikke-fuldgyldig. 

NB: Ernæringsgrød i pulverform.  

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi og multipel fødevareallergi. 

Alfamino*) 

NESTLÉ 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. 

Nutramigen® PURAMINO*) 

MEAD JOHNSON 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. 

Neocate® LCP*) 

NUTRICIA 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. 

MCT = Mellemkædede fedtsyrer. 

LCPUFA = Langkædede polyumættede fedtsyrer. 

Præbiotika: Kostfibre (FOS og GOS) 

 

*) Der gives 60 % i regionalt tilskud til børn med diagnosticeret komælks-proteinallergi, når præparatet er lægeordineret på "grøn ernæringsrecept". Der gives ikke tilskud til ernæringspræparater til primær forebyggelse af allergi hos spædbørn. Se Lægemiddelstyrelsens liste over ernæringspræparater godkendt til tilskud fra Regionsrådet - Specialpræparater til børn og voksne

 

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
  Alfamino®
Nestlé
  Althéra
Nestlé
  Neocate® LCP
Nutricia
  Neocate® Spoon
Nutricia
  Nutramigen® 1
Scandinavian Biopharma
  Nutramigen® 2 LGG®
Scandinavian Biopharma
  Nutramigen® PURAMINO
Scandinavian Biopharma
  Pepticate®
Nutricia
  Pepticate® PLUS
Nutricia
  Pregestimil®
Scandinavian Biopharma

Referencer

5769. Halken S, Muraro A, de Silva D et al. EAACI guideline: Preventing the development of food allergy in infants and young children (2020 update). Pediatr Allergy Immunol. 2021; 32(5):843-58, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33710678/ (Lokaliseret 5. januar 2023)

 

5770. de Silva D, Halken S, Singh C et al. Preventing food allergy in infancy and childhood: Systematic review of randomised controlled trials. Pediatr Allergy Immunol. 2020; 31(7):813-26, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32396244/ (Lokaliseret 5. januar 2023)

 

176. Sundhedsstyrelsen. Ernæring til spædbørn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen. 2019 + 2022, https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2022/Ernaering-til-spaedboern-og-smaaboern-en-haandbog-for-sundhedspersonale (Lokaliseret 5. januar 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...