Berigning af modermælk (præmature børn)

V06C

Revideret: 06.01.2023

På grund af den store væksthastighed hos præmature med lave fødselsvægt kan bl.a. protein- og fosfatindholdet i modermælken være begrænsende for væksten. Der er derfor udviklet præparater, der kan tilsættes modermælk (doneret mælk og moderens egen mælk), så man bevarer modermælkens positive effekter samtidig med, at man øger indholdet af visse næringsstoffer. Produkterne indeholder ekstra protein og mineraler og i nogle tilfælde et energitilskud i form af kulhydrat. De bruges kun på neonatalafsnit. 

 

Berigning af modermælk til præmature børn  

PreNAN Fm85® 

NESTLÉ 

Anvendes til børn med lav fødselsvægt og lav gestationsalder. 

 

Referencer

5162. Zachariassen G, Høst B, Cipliene R et al. Nyfødte børns ernæring (Nutrition for term and preterm born infants). Ugeskrift for læger. 2020; 182, https://ugeskriftet.dk/videnskab/nyfodtebornsernaering (Lokaliseret 19. oktober 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...