Vitaminer og mineraler (mature børn)

B02BA, B03A

Revideret: 06.01.2023

Sundhedsstyrelsens anbefalinger  

for vitaminer og jern til mature børn  

Jern 

Mature børn med fødselsvægt < 2.500 gram: 

Ca. 8 mg jern dgl. Fra 6-ugers-alderen til 6-måneders-alderen. Hvis barnet får mere end halvdelen af sin ernæring som modermælkserstatning, halveres jerndosis til 4 mg pr. dag eller evt. 8 mg hver anden dag. 

Vitamin D 

Fra 2 uger til 4 år. 10 mikrogram (400 IE) dgl. 

Børn over 4 år anbefales tilskud på mellem 5-10 mikrogram D-vitamin (200-400 IE) dgl. i vinterhalvåret fra oktober til og med april.  

Se Vejledning til sundhedspersonale vedrørende vitamin- og jerntilskud til børn, Sundhedsstyrelsen, 

Jern

Jernmangel er den hyppigste mangelsygdom i de første leveår, og hyppigheden er højst i 1-2-års-alderen. Svær jernmangelanæmi kan medføre retarderet psykomotorisk udvikling. Børn fødes med store jerndepoter, der dækker behovet frem til 6-måneders-alderen. Selv om jernindholdet i modermælk er lavt, har nyfødte, normalvægtige børn ikke brug for ekstra jerntilskud, idet absorptionen er god. Fra 6-måneders-alderen anbefales det, at overgangskosten er jernholdig og indeholder kød og fisk. Jern optages bedst, når det ikke gives sammen med et måltid (modermælk eller modermælkserstatning). 

  • Til mature børn med en fødselsvægt 1.500-2.500 g anbefales et dagligt jerntilskud på 8 mg fra 6-ugers-alderen til 6-måneders-alderen.
  • For børn med fødselsvægt < 1.500 gram anbefales jerntilskud på 8 mg fra ca. udskrivelsen/beregnet termin til 12 måneders-alderen. Under indlæggelsen på neonatalafdelingen følges afdelingens anbefaling for jerntilskud.

 

Se Sundhedsstyrelsen: Ernæring til spædbørn og småbørn (176)


Kosttilskud (som ikke er medtaget i medicin.dk): 

  • Jerndråber medic 34 mg/g (1,3 mg jern/dråbe), Medic Team
  • Danasan Jerndråber (1 mg jern/dråbe), Danasan.

Vitamin D

Vitamin D-mangel hos spædbørn kan resultere i rakitis med knogledeformiteter, retarderet længdevækst og forsinket motorisk udvikling. Herhjemme ses det primært hos børn med anden etnisk baggrund end dansk, der ikke har fået tilskud. Indholdet af vitamin D i modermælk afhænger af moderens vitamin D-status, og niveauet er betydeligt lavere end i modermælkserstatning med tilsat vitamin D. Da der ved korrekt anvendelse ikke er risiko for overdosering, tilråder man samme vitamin D-profylakse til spædbørn, uanset om de ammes eller får modermælkserstatning.
Sundhedsstyrelsen anbefaler et dagligt vitamin D-tilskud på 10 mikrogram (400 IE) = 5 dråber fra 2 uger til 4 år. Fra 4 år anbefales dagligt 5-10 mikrogram D-vitamin i vinterhalvåret fra oktober til og med april.
Anbefalingerne til præmature børn er angivet i afsnittet om præmature børn. 

 

Spædbørn, som dagligt indtager over 800 ml modermælkserstatning med mindst 1,3 mikrogram vitamin D pr. 100 ml, skal ikke have D-vitamintilskud. Hvis barnet i takt med, at det spiser mere mad, senere drikker mindre end 800 ml modermælkserstatning dagligt, skal D-vitamintilskuddet genintroduceres (5161)


Kosttilskud (som ikke er medtaget i medicin.dk): 

  • APOVIT® D-dråber 400 IE/5 dråber, Takeda Pharmaceuticals
  • Multi-tabs D-dråber 400 IE/5 dråber, GlaxoSmithKline

Vitamin K

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn født til tiden og sene præmature inden for de første timer efter fødslen gives 1,0 mg phytomenadion intramuskulært. Derudover er der ikke behov for K-vitamintilskud, heller ikke til børn, der udelukkende ammes. De allermindste præmature nyfødte får ligeledes K-vitamin efter fødslen, hvor dosis er 0,5 mg til børn med gestationsalder (GA) < 28 uger og 1,0 mg til alle andre (3376). Det administreres ligeledes intramuskulært til præmature umiddelbart efter fødslen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Phytomenadion (Vitamin K1) Konakion® Novum
Cheplapharm
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 amp. a 0,2 ml   116,10 232,20
Phytomenadion (Vitamin K1) Konakion® Novum
Cheplapharm
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 amp. a 1 ml   19,25 38,50

Referencer

3376. Dansk Pædiatrisk Selskab. Modtagelse og indledende behandling af immature børn født med GA op til 27+6. 2020, http://paediatri.dk/images/dokumenter/Retningslinjer_2020/modtagelse_og_behandling_af_immature_30.marts_2020.pdf (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

5161. Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning til sundhedspersonale vedrørende vitamin- og jerntilskud til børn under 2 år. SST. 2020, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/D-vitamin/Vejledning-til-sundhedspersonale-vedroerende-vitamin-og-jerntilskud-til-boern-under-2.ashx?la=da&hash=26B701F6545D169921DB3BAA8EBB7D32707AC18A (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

176. Sundhedsstyrelsen. Ernæring til spædbørn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen. 2019 + 2022, https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2022/Ernaering-til-spaedboern-og-smaaboern-en-haandbog-for-sundhedspersonale (Lokaliseret 5. januar 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...