Angiotensin II-receptorblokkere og calciumantagonister i kombination

C09DB

Revideret: 04.11.2021

Reduktion i antal tabletter øger compliance, så kombinationspræparater kan derfor være fordelagtige. Blodtrykket falder svarende til effekten af enkeltstofferne, som her en angiotensin II-receptorantagonist og en calciumantagonist, der indgår i kombinationspræparatet.  

Anvendelsesområder

Som initial behandling hos patienter med døgn- eller hjemmeblodtryksverificeret moderat til svær arteriel hypertension samt hos patienter, hvis blodtryk er blevet normaliseret med de individuelle komponenter i samme dosisforhold. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase. 

Kontraindikationer

Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister. 

 

Kombinationen af ACE-hæmmer og angiotensin II-antagonist bør undgås på grund af mistanke om let øget cancerrisiko (3143). Ingen af de to stofgrupper er i sig selv associeret med øget cancerrisiko. Desuden er en gavnlig effekt af kombinationsbehandling ved hypertension eller diabetisk nyresygdom ikke dokumenteret. 

 

Samtidig behandling med aliskirenholdige lægemidler er kontraindiceret til patienter med type 1- og 2-diabetes eller med moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion, og som samtidig er i behandling med en angiotensin II-antagonist. 

I forhold til alle andre patienter bør lægen nøje vurdere fordele og ulemper ved fortsat behandling med aliskiren i kombination med en angiotensin II-antagonist. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Amlodipin
Valsartan
Amlodipin/valsartan "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5/80 mg 30 stk. (blister)   8,83
Amlodipin
Valsartan
Exforge®
Novartis
filmovertrukne tabletter  5+80 mg 28 stk. (blister)   8,86

Referencer

3143. Bangalore S, Kumar S, Kjeldsen SE et al. Antihypertensive drugs and risk of cancer. Lancet Oncol. 2011; Jan; 12(1):65-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21123111 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...