Reninhæmmere

C09XA

Revideret: 04.11.2021

Renin-hæmmere blokerer omdannelsen af angioten-sinogen til angiotensin I, hvilket medfører nedsat dannelse af angiotensin II. Resultatet er vasodilatation uden sympatikusaktivering, som det også ses for ACE-hæmmere og angiotensin II-antagonister

Anvendelsesområder

Essentiel hypertension. Der foreligger endnu kun få kliniske undersøgelser, hvorfor aliskiren indtil videre kun anbefales ved let til middelsvær ukompliceret hypertension hos patienter, hvor behandlingsmål ikke er nået med andre antihypertensiva ( Institut for Rationel Farmakoterapi).  

 

Kan anvendes sammen med øvrige antihypertensiva, dog bør kombination af flere præparater med virkning på renin-angiotensinsystemet kun undtagelsesvist anvendes og i givet fald fortrinsvis i specialistregi (se Kontraindikationer) under tæt kontrol af blodtryk, P-kalium og P-kreatinin. Dette kan forsøges hos patienter med vedvarende resistent hypertension på trods af anvendelse af samtlige farmaka i førstevalgsgruppen suppleret med spironolacton samt diuretikabehandling i forøget dosis. Ligeledes, hvis andre farmaka ikke tåles. 

Kontraindikationer

Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med reninhæmmer. 

 

Aliskiren er kontraindiceret til patienter med type 1- og 2-diabetes eller med moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion, og som samtidig er i behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin II-antagonister

Forsigtighedsregler

Hos patienter med tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med reninhæmmere begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af reninhæmmere skønnes optimalt. I den situation bør patienten informeres grundigt om overvejelserne bag valget. 

 

Bør anvendes med forsigtighed til patienter med nyrearteriestenose, svær hjerteinsufficiens eller stærkt nedsat nyrefunktion, hvor der er øget risiko for hyperkaliæmi. Væske- og elektrolytforstyrrelser bør korrigeres inden behandlingsstart og monitoreres som vanligt under ACE-hæmmerbehandling. 

Bivirkninger

Angioneurotisk ødem er forekommet under behandling, men er langt sjældnere end under ACE-hæmmerbehandling. Hyperkaliæmi kan ses, særligt ved kombination med andre hæmmere af renin-angiotensin systemet og kaliumsparende diuretika.
Diarré kan forekomme og udgør den hyppigste enkeltbivirkning. Øvrige bivirkninger er generelt milde og forbigående. 

Graviditet

Erfaring savnes, skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere.  

Se endvidere Hypertension hos gravide.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Aliskiren Rasilez®
Noden Pharma
filmovertrukne tabletter  150 mg 28 stk (blister) (Orifarm)   12,96 12,96
Aliskiren Rasilez®
Noden Pharma
filmovertrukne tabletter  150 mg 28 stk. (blister) (2care4)   13,00 13,00
Aliskiren Rasilez®
Noden Pharma
filmovertrukne tabletter  150 mg 98 stk. (blister) (2care4)   12,51 12,51
Aliskiren Rasilez®
Noden Pharma
filmovertrukne tabletter  300 mg 98 stk. (blister) (Orifarm)   14,90 7,45
Aliskiren Rasilez®
Noden Pharma
filmovertrukne tabletter  300 mg 98 stk. (blister) (Abacus)   15,78 7,89
Aliskiren Rasilez®
Noden Pharma
filmovertrukne tabletter  300 mg 98 stk. (blister) (2care4)   15,36 7,68
 
 
Gå til toppen af siden...