Angiotensin II-receptorblokkere

C09CA

Revideret: 06.06.2023

Angiotensin II-receptorantagonister udøver deres antihypertensive virkning ved at blokere angiotensin II- type-1-receptoren. Koncentrationen af angiotensin II stiger, og muligvis har overstimulation af den modsat virkende type-2 receptor også betydning for virkningen.
Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering, svarende til effekten ved ACE-hæmmere

Den tørre irritative hoste, som kan ses ved behandling med ACE-hæmmer, forekommer sjældent. Dette skyldes formentlig, at bradykininniveauet ikke stiger under behandlingen. 

Anvendelsesområder

Angiotensin II-receptorantagonisterne har samme kliniske virkninger som ACE-hæmmerne og kan anvendes som alternativ til ACE-hæmmerne, f.eks. hvis ACE-hæmmere giver tør hoste. Behandlingen bør kun i enkelte udvalgte tilfælde kombineres med reninhæmmere (sædvanligvis i specialistregi, se Kontraindikationer). Dette kan forsøges hos patienter med vedvarende resistent hypertension på trods af anvendelse af samtlige farmaka i førstevalgsgruppen suppleret med Spironolacton samt diuretikabehandling i forøget dosis. Ligeledes, hvis andre farmaka ikke tåles. 

Præparatvalg

Der er ingen påviste væsentlige forskelle i effekt og bivirkninger mellem de forskellige angiotensin II-receptorantagonister. Præparatvalg afhænger primært af pris og eventuel særlig dokumentation til den specifikke indikation.  

 

Afro-amerikanere/sorte 

Amerikanske studier viser, at angiotensin II-receptorantagonister er mindre effektive til at nedsætte blodtrykket hos afro-amerikanere (sorte), muligvis på grund af et mindre aktivt renin-angiotensinsystem(5226) (5227) (5228).  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase. 

Kontraindikationer

Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister. 

 

Effekten af at kombinere ACE-hæmmer og angiotensin II-antagonist på hypertension eller diabetisk nyresygdom er dårligt dokumenteret, og en evt. øget cancerrisiko har været vist (3143), men er siden blevet tilbagevist (4949).  

Kombinationsbehandling kan dog overvejes til patienter med resistent hypertension, som ikke kan behandles med diuretika (afløbsproblemer, svær hyponatriæmi). 

 

Samtidig behandling med aliskirenholdige lægemidler er kontraindiceret til patienter med type 1- og 2-diabetes eller med moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion. 

I forhold til alle andre patienter bør lægen nøje vurdere fordele og ulemper ved fortsat behandling med aliskiren i kombination med en angiotensin II-antagonist. 

Forsigtighedsregler

  • Der er risiko for hyperkaliæmi ved nedsat nyrefunktion og specielt ved samtidig behandling med en aldosteron-antagonist.
  • Hos patienter med aktiveret renin-angiotensinsystem (fx hjertesvigt, aortastenose, dehydratio eller behandling med store doser diuretika) kan anvendelse af angiotensin-II-antagonister medføre betydeligt blodtryksfald.
  • Ved nyrearteriestenose er der risiko for forværring i nyrefunktionen, som bør monitoreres tæt.
  • Hos patienter med tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. I den situation bør patienten informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

  • Som ACE-hæmmere veltolererede, og der er ikke øget tendens til tør hoste sammenlignet med placebo, hvilket formentlig skyldes, at bradykininniveauet ikke stiger under behandling.
  • Øvrige bivirkninger er ligeledes på placeboniveau. Der kan ses svimmelhed samt ortostatisk hypotension.
  • Sjældent udslæt, hyperkaliæmi (ved samtidig behandling med aldosteron-antagonist eller ACE-hæmmer) samt forhøjede levertal, som normaliseres ved seponering af behandlingen.
  • Sjældent, og sjældnere end under behandling med ACE-hæmmere, ses angioneurotisk ødem.

Graviditet

Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Må ikke anvendes. 

Se endvidere Hypertension hos gravide.  

Tilskud

Generelt tilskud til candesartan, irbesartan, losartan, telmisartan og valsartan (ikke mikstur). 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Losartan Ancozan
Sandoz
filmovertrukne tabletter  12,5 mg 100 stk. (blister)   1,49 5,96
Losartan Ancozan
Sandoz
filmovertrukne tabletter  50 mg 120 stk. (blister)   0,36 0,36
Losartan Ancozan
Sandoz
filmovertrukne tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,50 0,25
Irbesartan Aprovel®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  150 mg 98 stk. (blister)   8,17 8,17
Irbesartan Aprovel®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  300 mg 98 stk. (blister)   12,83 6,41
Candesartancilexetil Atacand®
Cheplapharm
tabletter  8 mg 100 stk.   5,50 5,50
Candesartancilexetil Atacand®
Cheplapharm
tabletter  16 mg 100 stk.   6,95 3,48
Candesartancilexetil Candemox®
Sandoz
tabletter  4 mg 100 stk. (blister)   1,93 3,86
Candesartancilexetil Candemox®
Sandoz
tabletter  4 mg 120 stk.   1,43 2,86
Candesartancilexetil Candemox®
Sandoz
tabletter  8 mg 100 stk. (blister)   0,57 0,57
Candesartancilexetil Candemox®
Sandoz
tabletter  8 mg 120 stk.   0,56 0,56
Candesartancilexetil Candemox®
Sandoz
tabletter  16 mg 30 stk. (Blister)   6,34 3,17
Candesartancilexetil Candemox®
Sandoz
tabletter  16 mg 100 stk. (blister)   1,52 0,76
Candesartancilexetil Candemox®
Sandoz
tabletter  16 mg 120 stk.   1,36 0,68
Candesartancilexetil Candemox®
Sandoz
tabletter  32 mg 100 stk. (blister)   2,83 0,71
Candesartancilexetil Candesartan "Krka"
KRKA
tabletter  4 mg 98 stk. (blister)   1,40 2,80
Candesartancilexetil Candesartan "Krka"
KRKA
tabletter  8 mg 98 stk. (blister)   0,56 0,56
Candesartancilexetil Candesartan "Krka"
KRKA
tabletter  16 mg 98 stk. (blister)   1,52 0,76
Candesartancilexetil Candesartan "Krka"
KRKA
tabletter  32 mg 98 stk. (blister)   2,20 0,55
Candesartancilexetil Candesartan "Orion"
Orion Pharma
tabletter  4 mg 98 stk. (blister)  
Candesartancilexetil Candesartan "Orion"
Orion Pharma
tabletter  8 mg 98 stk. (blister)   0,40 0,40
Candesartancilexetil Candesartan "Orion"
Orion Pharma
tabletter  16 mg 28 stk. (blister)  
Losartan Cozaar®
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  50 mg 98 stk. (blister)   8,41 8,41
Losartan Cozaar®
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  50 mg 98 stk. (blister)   7,66 7,66
Losartan Cozaar®
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  100 mg 98 stk. (blister)   13,15 6,58
Losartan Cozaar®
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  100 mg 98 stk. (blister)   12,87 6,43
Valsartan Daratekan
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  80 mg 98 stk. (blister)   2,27 2,27
Valsartan Daratekan
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  160 mg 98 stk. (blister)   1,62 0,81
Valsartan Diovan®
Novartis
oral opløsning  3 mg/ml 160 ml   0,73 19,43
Losartan Hypernix
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  12,5 mg 28 stk. (blister)   6,04 24,16
Irbesartan Ifirmasta®
KRKA
filmovertrukne tabletter  150 mg 98 stk. (blister)   0,69 0,69
Irbesartan Ifirmasta®
KRKA
filmovertrukne tabletter  300 mg 98 stk. (blister)   1,45 0,73
Irbesartan Irbesartan "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  150 mg 98 stk. (blister)   0,61 0,61
Irbesartan Irbesartan "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  300 mg 98 stk. (blister)   2,90 1,45
Irbesartan Irbesartan "Medical Valley"
Medical Valley
tabletter  75 mg 28 stk. (blister)   2,87 5,74
Irbesartan Irbesartan "Medical Valley"
Medical Valley
tabletter  150 mg 98 stk. (blister)   0,58 0,58
Irbesartan Irbesartan "Medical Valley"
Medical Valley
tabletter  300 mg 98 stk. (blister)   2,90 1,45
Irbesartan Irbesartan "STADA"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  150 mg 100 stk. (blister)   0,60 0,60
Irbesartan Irbesartan "STADA"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  300 mg 100 stk. (blister)   1,38 0,69
Irbesartan Irbesartan Zentiva
Zentiva
filmovertrukne tabletter  150 mg 98 stk. (blister)   0,80 0,80
Irbesartan Irbesartan Zentiva
Zentiva
filmovertrukne tabletter  300 mg 98 stk. (blister)   1,64 0,82
Candesartancilexetil Kairasec
Medical Valley
tabletter  8 mg 98 stk. (blister)   0,40 0,40
Candesartancilexetil Kairasec
Medical Valley
tabletter  16 mg 98 stk. (blister)   0,72 0,36
Candesartancilexetil Kairasec
Medical Valley
tabletter  32 mg 98 stk. (blister)   2,16 0,54
Candesartancilexetil Kandrozid
Viatris
tabletter  8 mg 98 stk.   0,44 0,44
Candesartancilexetil Kandrozid
Viatris
tabletter  16 mg 98 stk.  
Losartan Losarstad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  12,5 mg 98 stk. (blister)   0,64 2,57
Losartan Losarstad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  50 mg 28 stk. (blister)   1,07 1,07
Losartan Losarstad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  50 mg 98 stk. (blister)   0,36 0,36
Losartan Losarstad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  100 mg 98 stk. (blister)   0,55 0,28
Losartan Losartan "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  12,5 mg 28 stk. (blister)   6,04 24,16
Losartan Losartan "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  12,5 mg 112 stk. (blister)   0,52 2,06
Losartan Losartan "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  50 mg 28 stk. (blister)   1,03 1,03
Losartan Losartan "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  50 mg 112 stk. (blister)   0,39 0,39
Losartan Losartan "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  100 mg 28 stk. (blister)   1,33 0,66
Losartan Losartan "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  100 mg 112 stk. (blister)   0,55 0,28
Losartan Losartankalium "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  12,5 mg 28 stk. (blister)   6,08 24,30
Losartan Losartankalium "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  12,5 mg 112 stk. (blister)   1,52 6,08
Losartan Losartankalium "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  50 mg 28 stk. (blister)   1,70 1,70
Losartan Losartankalium "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  50 mg 112 stk. (blister)   0,36 0,36
Losartan Losartankalium "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  100 mg 28 stk. (blister)   4,89 2,45
Losartan Losartankalium "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  100 mg 112 stk. (blister)   0,58 0,29
Losartan Losartankalium "TEVA"
TEVA
filmovertrukne tabletter  50 mg 30 stk. (blister)   1,02 1,02
Losartan Losartankalium "TEVA"
TEVA
filmovertrukne tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   0,39 0,39
Losartan Losartankalium "TEVA"
TEVA
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk. (blister)   1,34 0,67
Losartan Losartankalium "TEVA"
TEVA
filmovertrukne tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,54 0,27
Losartan Myrlosar
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  12,5 mg 98 stk. (blister)   0,65 2,59
Olmesartanmedoxomil Olmesartan medoxomil "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   5,08 10,15
Olmesartanmedoxomil Olmesartan medoxomil "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   6,17 6,17
Olmesartanmedoxomil Olmesartan medoxomil "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 98 stk. (blister)   6,98 3,49
Losartan Sarlopax
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  100 mg 28 stk. (blister)   1,74 0,87
Telmisartan Tolura®
KRKA
tabletter  40 mg 100 stk. (blister)  
Telmisartan Tolura®
KRKA
tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   4,88 2,44
Valsartan Valsartan "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 14 stk. (blister)   5,97 11,94
Valsartan Valsartan "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 28 stk. (blister)   5,85 11,69
Valsartan Valsartan "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  80 mg 28 stk. (blister)   8,18 8,18
Valsartan Valsartan "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  80 mg 98 stk. (blister)   2,27 2,27
Valsartan Valsartan "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  160 mg 28 stk. (blister)   10,57 5,28
Valsartan Valsartan "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  160 mg 98 stk. (blister)   1,60 0,80
Valsartan Valsartan "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  80 mg 98 stk. (blister)   2,96 2,96
Valsartan Valsartan "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  160 mg 98 stk. (blister)   1,96 0,98
Telmisartan Zanacodar
Medical Valley
tabletter  40 mg 98 stk. (blister)   4,26 4,26
Telmisartan Zanacodar
Medical Valley
tabletter  80 mg 98 stk. (blister)   4,89 2,45

Referencer

4949. Zhao YT, Li PY, Zhang JQ et al. Angiotensin II Receptor Blockers and Cancer Risk: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Medicine (Baltimore). 2016; 95(18), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27149494 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

3143. Bangalore S, Kumar S, Kjeldsen SE et al. Antihypertensive drugs and risk of cancer. Lancet Oncol. 2011; Jan; 12(1):65-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21123111 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

5228. Jackson T Wright Jr, Sonja Harris-Haywood, Sara Pressel et al. Clinical outcomes by race in hypertensive patients with and without the metabolic syndrome: Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). Arch Intern Med. 2008; 168(2):207-17, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18227370/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5227. Jackson T Wright Jr, J Kay Dunn, Jeffrey A Cutler et al. Outcomes in hypertensive black and nonblack patients treated with chlorthalidone, amlodipine, and lisinopril. JAMA. 2005; 293(13):1595-608, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15811979/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5226. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA. 2002; 288(23):2981-97, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12479763/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...