Candemox®

C09CA06
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 4 mg (delekærv), 8 mg (delekærv), 16 mg (delekærv) eller 32 mg (delekærv) candesartancilexetil. 

Doseringsforslag

Hypertension
Voksne
 

 • 8 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til 16 mg 1 gang dgl., maksimalt 32 mg dgl.

 

Børn > 6 år og unge < 18 år 

 • 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til:
  • Vægt < 50 kg: maksimalt 8 mg 1 gang dgl.
  • Vægt ≥ 50 kg: 8 mg 1 gang dgl., maksimalt 16 mg 1 gang dgl.

 

Hjerteinsufficiens 

Voksne 

 • Initialt. 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan fordobles med 2 ugers interval til maksimalt 32 mg dgl.


Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos børn i alderen 1 til < 6 år er ikke undersøgt. Se evt. data i Produktresume.
 • Må ikke anvendes til børn < 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.
  • Ingen erfaring vedr. børn.
  • GFR < 15 ml/min: Begrænset erfaring ved hypertension.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Voksne 

 • Initialt 4 mg 1 gang dgl.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.
 • Studier har vist lavere antihypertensiv virkning hos afro-amerikanske patienter (sandsynligvis pga. generelt lavere plasma renin aktivitet). Risiko for lignende effekt hos andre patienter af afrikansk oprindelse.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Svimmelhed.
Luftvejsinfektion.
Hovedpine.
Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Leukopeni.
Hepatitis.
Angioødem.
Hyperkaliæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi, Rygsmerter.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
 • Hovedpine, svimmelhed, luftvejsinfektion og hoste forekommer meget almindeligt hos børn. Hududslæt almindeligt.
 • Hyperkaliæmi, hyponatriæmi og leverpåvirkning er ikke almindeligt hos børn.
 • Svimmelhed og hovedpine er almindelige ved behandling af hypertension, men meget sjældne ved behandling af hjerteinsufficiens.
 • Hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion er meget sjældne ved behandling af hypertension, men almindelige ved behandling af hjerteinsufficiens.

Interaktioner

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. 

Der er ikke specifikke data for candesartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Hypertension hos gravide

Referencer: 3711, 4329, 4332

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Blokerer angiotensin-II-type 1-receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Virkningen indtræder inden for 2 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Candesartancilexetil er en prodrug, som i tarmvæggen hydrolyseres til den aktive substans candesartan.
 • Biotilgængelighed ca. 15%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-12 timer.
 • Ca. 25% udskilles gennem nyrerne i form af candesartan.

Indholdsstoffer

Candesartancilexetiltabletter  4 mgtabletter  8 mgtabletter  16 mgtabletter  32 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 4 mg, tabletter 8 mg, tabletter 16 mg, tabletter 32 mg
Titandioxid (E171) : tabletter 4 mg, tabletter 8 mg, tabletter 16 mg, tabletter 32 mg
Andre:
Lactose : tabletter 4 mg, tabletter 8 mg, tabletter 16 mg, tabletter 32 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 435278
100 stk. (blister)
194,35 3,89
(B) tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 040458
120 stk.
103,60 1,73
(B) tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 599317
100 stk. (Blister)
37,00 0,37
(B) tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 537477
30 stk. (Blister)
88,60 1,48
(B) tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 465078
100 stk. (blister)
73,30 0,37
(B) tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 373553
120 stk. (blister)
66,65 0,28
(B) tabletter 32 mg (kan dosisdisp.) 406737
100 stk. (blister)
47,75 0,12

Substitution

tabletter 4 mg
Candenor (Parallelimport), Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
 
tabletter 8 mg
Atacand Cheplapharm, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Kandrozid Viatris, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
 
tabletter 16 mg
Atacand Cheplapharm, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg Genordn. B
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Kandrozid Viatris, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
 
tabletter 32 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 32 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 32 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 32 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  4 mg

Præg:
4
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 6,6
tabletter 4 mg
 
 
 

Tabletter  8 mg

Præg:
8
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød, Spættet
Mål i mm: 6,5 x 6,5
tabletter 8 mg
 
 
 

Tabletter  16 mg

Præg:
16
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød, Spættet
Mål i mm: 8,6 x 8,6
tabletter 16 mg
 
 
 

Tabletter  32 mg

Præg:
32
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød, Spættet
Mål i mm: 11,4 x 11,4
tabletter 32 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 15. februar 2019)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

25.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...