Atacand®

C09CA06
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 8 mg (delekærv) eller 16 mg (delekærv) candesartancilexetil. 

Doseringsforslag

Hypertension

Voksne 

 • 8 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til 16 mg 1 gang dgl., maksimalt 32 mg dgl.

 

Børn > 6 år og unge < 18 år 

 • 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til:
  • Vægt < 50 kg: maksimalt 8 mg 1 gang dgl.
  • Vægt ≥ 50 kg: 8 mg 1 gang dgl., maksimalt 16 mg 1 gang dgl.

 

Hjerteinsufficiens

Voksne 

 • Initialt. 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan fordobles med 2 ugers interval til maksimalt 32 mg dgl.


Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos børn i alderen 1 til < 6 år er ikke undersøgt. Se evt. data i Produktresume.
 • Må ikke anvendes til børn < 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.
  • GFR < 15 ml/min: Begrænset erfaring ved hypertension.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Voksne 

 • Initialt 4 mg 1 gang dgl.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Angioødem i anamnesen
 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Studier har vist lavere antihypertensiv virkning hos afro-amerikanske patienter (sandsynligvis pga. generelt lavere plasma renin aktivitet). Risiko for lignende effekt hos andre patienter af afrikansk oprindelse.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Luftvejsinfektion
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Leukopeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter Myalgi
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Diarré
 • Hovedpine, svimmelhed, luftvejsinfektion og hoste forekommer meget almindeligt hos børn. Hududslæt almindeligt.
 • Hyperkaliæmi, hyponatriæmi og leverpåvirkning er ikke almindeligt hos børn.
 • Svimmelhed og hovedpine er almindelige ved behandling af hypertension, men meget sjældne ved behandling af hjerteinsufficiens.
 • Hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion er meget sjældne ved behandling af hypertension, men almindelige ved behandling af hjerteinsufficiens.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Atacand®
 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler (fx heparin, trimetoprim/sulfametoxazol), som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. 

Der er ikke specifikke data for candesartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Hypertension hos gravide

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4329, 4332

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: RVD er 0,1 % baseret på data fra 3 ammende kvinder. Plasmakoncentrationen er målt på 2 børn og var i begge tilfælde under detektionsgrænsen. 

Referencer: 5754

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Blokerer angiotensin-II-type 1-receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Virkningen indtræder inden for 2 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Candesartancilexetil er en prodrug, som i tarmvæggen hydrolyseres til den aktive substans candesartan.
 • Biotilgængelighed ca. 15 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-12 timer.
 • Ca. 25 % udskilles gennem nyrerne i form af candesartan.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 8 mg, Cheplapharm  Delekærv
tabletter 16 mg, Cheplapharm  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 452227
100 stk.
549,60 5,50 5,50
(B) tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 452201
100 stk.
695,05 6,95 3,48

Substitution

tabletter 8 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Kandrozid Viatris, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
 
tabletter 16 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg Genordn. B
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg Genordn. B
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Kandrozid Viatris, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  8 mg

Præg:
CG, A, 008
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 8 mg
 
 
 

Tabletter  16 mg

Præg:
CH, A, 016
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 16 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5754. Coberger ED, Jensen BP, Dalrymple JM. Transfer of Candesartan Into Human Breast Milk. Obstet Gynecol. 2019; 134(3):481-4, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31403599/ (Lokaliseret 5. december 2022)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

08.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...