Telmisartan "Actavis"

C09CA07
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Reduktion af kardiovaskulær morbiditet ved manifest aterotrombotisk kardiovaskulær sygdom eller type 2-diabetes med dokumenteret organpåvirkning.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 40 mg (delekærv) eller 80 mg telmisartan. 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension 

 • 20-40 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 80 mg 1 gang dgl.


Reduktion af kardiovaskulær morbiditet 

 • 80 mg dgl.

 

Bemærk

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Anbefalet initialdosis 20 mg dgl. 

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Højst 40 mg dgl. ved nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Angioødem i anamnesen
 • Nyrearteriestenose
 • Aorta- eller mitralklapstenose
 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Diabetespatienter i behandling med insulin eller antidiabetika bør monitoreres omhyggeligt, og dosisjustering af insulin eller antidiabetika kan være nødvendigt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnløshed
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt, Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi  (diabetikere)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Smerter i ekstremiteter
Psykiske forstyrrelser Angst
Hud og subkutane væv Eksem
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Eosinofili
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis

Interaktioner

Anden medicin sammen med Telmisartan "Actavis"
 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • NSAID kan reducere den antihypertensive effekt af angiotensin II-antagonister og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse. Samtidig behandling skal ske med forsigtighed, især ved ældre.
 • Koncentrationen af digoxin og lithium kan øges, og monitorering af plasmakoncentrationen af hhv. lithium og digoxin anbefales.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Hvis dobbelthæmmende behandling er absolut nødvendigt, bør det kun ske under supervision af en speciallæge og under tæt monitorering.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. 

Der er ikke specifikke data for telmisartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se endvidere Hypertension hos gravide

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4329, 4332

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Telmisartan "Actavis" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Telmisartan "Actavis" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder efter ca. 3 timer.
 • Virkningsvarighed minimum 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer.
 • Metaboliseres ved glucuronidering i leveren.
 • Eliminationen er bifasisk med terminal halveringstid ca. 24 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden som uomdannet stof og glucuronider heraf.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 40 mg, Actavis  Delekærv
tabletter 80 mg, Actavis  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Umiddelbart før indtagelse kan knust tablet kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Knust tablet har en ubehagelig smag.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 40 mg
Telmisartan "Actavis"
123776
98 stk. (blister) (2care4)
416,00 4,24 4,24
(B) tabletter 80 mg
Telmisartan "Actavis"
436427
98 stk. (blister) (2care4)
475,30 4,85 2,43

Substitution

tabletter 40 mg
Tolura KRKA, Telmisartan, tabletter 40 mg Genordn. B
Zanacodar Medical Valley, Telmisartan, tabletter 40 mg Genordn. B
 
tabletter 80 mg
Tolura KRKA, Telmisartan, tabletter 80 mg Genordn. B
Zanacodar Medical Valley, Telmisartan, tabletter 80 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  40 mg

Præg:
T
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 12,1
tabletter 40 mg
 
 
 

Tabletter  80 mg

Præg:
T 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 16,3
tabletter 80 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

15.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...