Angiotensin II-receptorblokkere (ARB) og thiazider i kombination

C09DA

Revideret: 06.06.2023

Reduktion i antal tabletter øger compliance, så kombinationspræparater kan derfor være fordelagtige. Blodtrykket falder svarende til effekten af enkeltstofferne, som indgår i kombinationspræparatet. Der er i grupper af patienter vist et beskedent fald i serum-kalium trods den lille dosis thiazid, hvorfor serum-kalium bør kontrolleres efter nogle måneders behandling og årligt herefter. Man bør ligeledes være opmærksom på, at serum-urat hos nogle patienter vil stige under behandlingen. 

 

Behandlingen bør kun i enkelte udvalgte tilfælde kombineres med ACE-hæmmere eller en reninhæmmer (sædvanligvis i specialistregi). Dette kan forsøges hos patienter med vedvarende resistent hypertension på trods af anvendelse af samtlige farmaka i førstevalgsgruppen suppleret med spironolacton samt diuretikabehandling i forøget dosis. Ligeledes, hvis andre farmaka ikke tåles. 

Anvendelsesområder

Som initial behandling hos patienter med døgn- eller hjemmeblodtryksverificeret moderat til svær arteriel hypertension samt hos patienter, hvis blodtryk er blevet normaliseret med de individuelle komponenter i samme dosisforhold. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Kontraindiceret ved:  

  • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.
  • Stærkt nedsat nyrefunktion pga. indhold af thiazid.

Kontraindikationer

Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase. 

Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister. 

Kombinationen af ACE-hæmmer og angiotensin II-antagonist bør undgås på grund af mistanke om let øget cancerrisiko (3143). Ingen af de to stofgrupper er i sig selv associeret med øget cancerrisiko. Desuden er en gavnlig effekt af kombinationsbehandling ved hypertension eller diabetisk nyresygdom ikke dokumenteret. 

 

Samtidig behandling med aliskirenholdige lægemidler er kontraindiceret til patienter med type 1- og 2-diabetes eller med moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion og som samtidig er i behandling med en angiotensin II-antagonist.  

I forhold til alle andre patienter bør lægen nøje vurdere fordele og ulemper ved fortsat behandling med aliskiren i kombination med en angiotensin II-antagonist. 

 

For øvrige oplysninger - se under enkeltstofferne. 

Tilskud

Der er generelt tilskud til: 

  • candesartan + hydrochlorthiazid
  • irbesartan + hydrochlorthiazid
  • losartan + hydrochlorthiazid
  • telmisartan + hydrochlorthiazid
  • valsartan + hydrochlorthiazid.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Hydrochlorthiazid
Losartan
Ancozan Comp
Sandoz
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 100 stk.   0,60
Hydrochlorthiazid
Losartan
Ancozan Comp
Sandoz
filmovertrukne tabletter  100+25 mg 100 stk.   0,74
Hydrochlorthiazid
Losartan
Ancozan Comp
Sandoz
filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg 100 stk.   3,05
Candesartancilexetil
Hydrochlorthiazid
Atacand Zid® 16 mg/12,5 mg
Cheplapharm
tabletter  16+12,5 mg 100 stk.   9,52
Candesartancilexetil
Hydrochlorthiazid
Candemox® Comp
Sandoz
tabletter  16+12,5 mg 100 stk. (blister)   3,51
Candesartancilexetil
Hydrochlorthiazid
Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion"
Orion Pharma
tabletter  16+12,5 mg 98 stk. (blister)   2,05
Candesartancilexetil
Hydrochlorthiazid
Candesartancilexetil/Hydrochlorthiazid "Krka"
KRKA
tabletter  8+12,5 mg 98 stk. (blister)   2,69
Candesartancilexetil
Hydrochlorthiazid
Candesartancilexetil/Hydrochlorthiazid "Krka"
KRKA
tabletter  16+12,5 mg 98 stk. (blister)   1,42
Candesartancilexetil
Hydrochlorthiazid
Candexil
Parallelimport
Udgået 21.08.2023
tabletter  8+12,5 mg 98 stk. (blister)  
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
CoAprovel
Sanofi
tabletter  300+12,5 mg 98 stk. (blister) (Paranova)  
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
CoAprovel
Sanofi
filmovertrukne tabletter  150+12,5 mg 98 stk. (blister)   8,17
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
CoAprovel
Sanofi
filmovertrukne tabletter  300+12,5 mg 98 stk. (blister)   12,83
Hydrochlorthiazid
Losartan
Cozaar® Comp.
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 98 stk. (blister)   8,41
Hydrochlorthiazid
Losartan
Cozaar® Comp.
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  100+25 mg 98 stk. (blister)  (forte) 13,15
Hydrochlorthiazid
Losartan
Hypernix Comp
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg 28 stk. (blister)   3,32
Hydrochlorthiazid
Losartan
Hypernix Comp
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg 98 stk. (blister)   2,74
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
Ifirmacombi®
KRKA
filmovertrukne tabletter  150+12,5 mg 90 stk. (blister)   1,31
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
Ifirmacombi®
KRKA
filmovertrukne tabletter  300+12,5 mg 90 stk. (blister)   1,82
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
Ifirmacombi®
KRKA
filmovertrukne tabletter  300+25 mg 90 stk. (blister)   1,97
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva
Zentiva
filmovertrukne tabletter  150+12,5 mg 98 stk. (blister)   1,30
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva
Zentiva
filmovertrukne tabletter  300+12,5 mg 98 stk. (blister)   1,40
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva
Zentiva
filmovertrukne tabletter  300+25 mg 98 stk. (blister)   1,94
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
Irbesartan/hydrochlorthiazid "Medical Valley"
Medical Valley
tabletter  300+12,5 mg 98 stk. (blister)   1,13
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
Irbesartan/hydrochlorthiazid "Medical Valley"
Medical Valley
tabletter  300+25 mg 98 stk. (blister)   1,13
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
Irbesartan/hydrochlorthiazid "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  150+12,5 mg 100 stk. (blister)   1,33
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
Irbesartan/hydrochlorthiazid "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  300+12,5 mg 100 stk. (blister)   0,86
Hydrochlorthiazid
Irbesartan
Irbesartan/hydrochlorthiazid "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  300+25 mg 100 stk. (blister)   1,13
Hydrochlorthiazid
Telmisartan
Lesamor
STADA Nordic
Udgået 02.10.2023
tabletter  80+12,5 mg 98 stk. (blister)  
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losanova HCT
Parallelimport
Udgået 18.09.2023
filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg 105 stk. (blister)  
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losarstad Comp
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 28 stk. (blister)   0,87
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losarstad Comp
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 98 stk. (blister)   0,45
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losarstad Comp
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  100+25 mg 28 stk. (blister)   3,99
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losarstad Comp
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  100+25 mg 98 stk. (blister)   0,63
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losarstad Comp
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg 30 stk. (blister)   8,17
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losarstad Comp
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg 100 stk. blister)   4,44
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartan/Hydrochlorothiazide "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg 100 stk. (blister)   3,14
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/hydrochlorthiazid "Epione Medicine"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg 98 stk. (blister)   4,24
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/hydrochlorthiazid "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 28 stk. (blister)   2,36
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/hydrochlorthiazid "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 112 stk. (blister)   0,51
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/hydrochlorthiazid "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  100+25 mg 28 stk. (blister)   4,37
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/hydrochlorthiazid "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  100+25 mg 112 stk. (blister)   3,19
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/hydrochlorthiazid "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg 28 stk. (blister)   3,27
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/hydrochlorthiazid "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg 112 stk. (blister)   2,89
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/hydrochlorthiazid "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 28 stk. (blister)   2,78
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/Hydrochlorthiazid "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 112 stk. (blister)   0,42
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/Hydrochlorthiazid "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  100+25 mg 112 stk. (blister)   0,54
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/hydrochlorthiazid "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg 100 stk. (blister)   3,33
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/hydrochlorthiazid "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 100 stk. (blister)   0,46
Hydrochlorthiazid
Losartan
Losartankalium/hydrochlorthiazid "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  100+25 mg 100 stk. (blister)   0,56
Hydrochlorthiazid
Losartan
Myrlosar Comp
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 98 stk. (blister)   0,43
Hydrochlorthiazid
Losartan
Myrlosar Comp
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  100+25 mg 98 stk. (blister)   0,65
Hydrochlorthiazid
Olmesartanmedoxomil
Olmesartan medoxomil/hydrochlorothiazide "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  20+12,5 mg 98 stk. (blister)   5,76
Hydrochlorthiazid
Olmesartanmedoxomil
Olmesartan medoxomil/hydrochlorothiazide "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  20+25 mg 98 stk. (blister)   5,76
Hydrochlorthiazid
Losartan
Primotan
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 28 stk. (blister)   0,89
Hydrochlorthiazid
Losartan
Primotan
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg 98 stk. (blister)   1,13
Hydrochlorthiazid
Losartan
Primotan
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  100+25 mg 28 stk. (blister)   4,42
Hydrochlorthiazid
Losartan
Primotan
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  100+25 mg 98 stk. (blister)   1,13
Hydrochlorthiazid
Telmisartan
Telmisartan/Hydroklortiazid "Medical Valley"
Medical Valley
tabletter  80 mg+12,5 mg 98 stk. (blister)   1,90
Hydrochlorthiazid
Telmisartan
Tolucombi®
KRKA
tabletter  80 mg/12.5 mg 100 stk. (blister)   1,90
Hydrochlorthiazid
Valsartan
Valsartan/Hydrochlorothiazide "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  80+12,5 mg 98 stk. (blister)   3,45
Hydrochlorthiazid
Valsartan
Valsartan/Hydrochlorothiazide "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  160+12,5 mg 98 stk. (blister)   3,50
Hydrochlorthiazid
Valsartan
Valsartan/Hydrochlorothiazide "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  160+25 mg 98 stk. (blister)   3,51
Hydrochlorthiazid
Valsartan
Valsartan/hydroklortiazid "Jubilant"
Jubilant
filmovertrukne tabletter  320 mg+25 mg 98 stk. (blister)   8,96
Hydrochlorthiazid
Valsartan
Valsartore Comp
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  80+12,5 mg 100 stk. (blister)   3,46
Hydrochlorthiazid
Valsartan
Valsartore Comp
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  160+12,5 mg 100 stk. (blister)   3,51
Hydrochlorthiazid
Valsartan
Valsartore Comp
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  160+25 mg 100 stk. (blister)   3,52

Referencer

3143. Bangalore S, Kumar S, Kjeldsen SE et al. Antihypertensive drugs and risk of cancer. Lancet Oncol. 2011; Jan; 12(1):65-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21123111 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...