Rasilez®

C09XA02
 
 

Antihypertensivum. Hæmmer enzymet renin og mindsker niveauet af angiotensin I og angiotensin II. 

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension. Anvendes når behandlingsmålet ikke kan nås ved brug af andre antihypertensiva. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg aliskiren. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 150 mg 1 gang dgl. - fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag.
 • Ved utilstrækkelig effekt kan dosis øges til 300 mg dgl.

 

Ældre > 65 år 

 • 150 mg 1 gang dgl.
 • Der ses sjældent ekstra blodtryksreduktion ved dosisøgning til 300 mg.

 

Børn 

 • Behandling af børn < 2 år er kontraindiceret.
 • Bør ikke anvendes til børn i alderen 2-6 år.
 • I et randomiseret, dobbeltblindt multicenter studie blev 267 hypertensive børn i alderen 6-17 år behandlet med aliskiren 0,13 - 7,5 mg/kg.

 

Bemærk 

 • Synkes hele
 • Tages med et glas vand
 • Tages konsekvent med mad eller uden mad

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-60 ml/min.

  Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister er kontraindiceret pga. risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Kontraindikationer

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med reninhæmmer
 • Samtidig behandling med potente inhibitorer af P-glykoprotein, fx ciclosporin og itraconazol
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister til patienter med diabetes eller moderat til stærkt nedsat nyrefunktion.

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Hjertesvigt (NYHA-klasse III-IV)
 • Samtidig behandling med lægemidler, der påvirker renin-angiotensinsystemet, øger risikoen for bivirkninger som hypotension, synkope, apopleksi, hyperkaliæmi og nyrepåvirkning.
 • Væske- og elektrolytforstyrrelser bør om muligt korrigeres inden behandlingsstart.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med reninhæmmere begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af reninhæmmere skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Bivirkninger er generelt milde og forbigående.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Mundhulegener
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Perifere ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Angioødem
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Hud og subkutane væv Erytem
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverinsufficiens, Leverpåvirkning Icterus
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø

Baseret på data fra behandling af 267 børn (6-17 år) forventes samme frekvens, type og alvorlighed af bivirkninger hos børn. Desuden ses almindeligt hovedpine. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Rasilez®
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister øger risikoen for bivirkninger som hypotension, synkope, apopleksi, hyperkaliæmi og nyrepåvirkning.
 • Samtidig behandling med potente inhibitorer af P-glykoprotein, fx ciclosporin og itraconazol, er kontraindiceret.
 • Moderate inhibitorer af P-glykoprotein, som fx erythromycin og verapamil kan øge koncentrationen af aliskiren. Kombination skal tages med forsigtighed. 
 • Induktorer af P-glykoprotein, fx rifampicin og naturlægemidler med perikon kan nedsætte biotilgængeligheden af aliskiren.
 • NSAID kan reducere den antihypertensive effekt og øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse. Forsigtighed tilrådes, især ved ældre. 
 • Ved samtidig brug af NSAID og lægemidler, der påvirker serum-kalium, tilrådes regelmæssig kontrol af nyrefunktion inkl. serum-elektrolytter.
 • Ved samtidig behandling med aliskiren og furosemid nedsættes AUC og Cmax af furosemid, og monitorering anbefales.
 • Frugtjuice reducerer AUC for aliskiren og bør undgås. Dette gælder muligvis også andre drikkevarer, som indeholder planteekstrakter, fx urtete.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet renin og blokerer konverteringen af angiotensinogen til angiotensin I. Herved mindskes niveauet af angiotensin I og angiotensin II.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 2-3 %. Absorptionen nedsættes betydeligt ved samtidig indtagelse af et fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 150 mg, Noden Pharma  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 300 mg, Noden Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 064836
28 stk (blister) (Orifarm)
361,70 12,92 12,92
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 079233
28 stk. (blister) (2care4)
371,55 13,27 13,27
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 444936
98 stk. (blister) (2care4)
1.221,00 12,46 12,46
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg 440860
98 stk. (blister) (Orifarm)
1.048,00 10,69 5,35
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg 451979
98 stk. (blister) (Abacus)
1.126,70 11,50 5,75
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg 490295
98 stk. (blister) (2care4)
1.105,75 11,28 5,64

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
NVR, IL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 11,2 x 11,2
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
NVR, IU
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,3 x 18,2
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

09.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...