Thiazider og kalium i kombination

C03AB

Revideret: 24.11.2021

For at kompensere for kaliumtab er et præparat tilsat kaliumchlorid. Hver tablet indeholder ca. 8 mmol kalium, hvilket dog ofte er utilstrækkeligt til at kompensere for diuretikainduceret kaliumtab. Dette gælder især thiazider med lang virkningstid (1-2 døgn), hvor kaliumtabet kan være betydeligt. 

Anvendelsesområder

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Thiazider er relativt kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion.  

Ved eGFR < 30 ml/min. mangler thiazider diuretisk effekt. 

Kontraindikationer

Allergi over for sulfonamider og antidiabetika af sulfonylurinstof-gruppen, da der kan optræde krydsallergi mellem thiazider, sulfonamider og sulfonylurinstoffer. 

Forsigtighedsregler

På grund af risiko for hyperkaliæmi bør kaliumholdige præparater ikke anvendes i kombination med kaliumbesparende diuretika eller hos patienter med nedsat nyrefunktion uden hyppig kontrol af serum-kaliumkoncentrationen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Bendroflumethiazid
Kaliumchlorid
Bendroza®
TEVA
filmovertrukne tabletter  2,5+573 mg 100 stk.   1,95 1,95
Bendroflumethiazid
Kaliumchlorid
Bendroza®
TEVA
filmovertrukne tabletter  2,5+573 mg 250 stk.   2,05 2,05
Bendroflumethiazid
Kaliumchlorid
Bendroza®
TEVA
filmovertrukne tabletter  1,25+573 mg 100 stk.   1,39 2,78
Bendroflumethiazid
Kaliumchlorid
Bendroza®
TEVA
filmovertrukne tabletter  1,25+573 mg 250 stk.   1,10 2,20
Bendroflumethiazid
Kaliumchlorid
Centyl® med Kaliumklorid
Karo Pharma
overtrukne tabletter  2,5+573 mg 100 stk.   1,98 1,98
Bendroflumethiazid
Kaliumchlorid
Centyl® med Kaliumklorid
Karo Pharma
overtrukne tabletter  2,5+573 mg 250 stk.   2,07 2,07
Bendroflumethiazid
Kaliumchlorid
Centyl® med Kaliumklorid
Karo Pharma
overtrukne tabletter  1,25+573 mg 100 stk.  (mite) 1,39 2,77
Bendroflumethiazid
Kaliumchlorid
Centyl® med Kaliumklorid
Karo Pharma
overtrukne tabletter  1,25+573 mg 250 stk.  (mite) 1,12 2,23
 
 
Gå til toppen af siden...