Prolaktinhæmmende midler

G02CB, N04BC

Revideret: 09.07.2020

De syntetiske sekalealkaloider og cabergolin er dopaminagonister og kan anvendes til hæmning af såvel fysiologisk som patologisk hyperprolaktinæmi.
Hæmning af prolaktinsekretionen nedsætter mælkesekretionen og brystspændingen i puerperiet.
Galaktoré - den patologiske mælkesekretion uden for puerperiet - ses ved øget prolaktinsekretion. Ætiologien er mangeartet. Ved udtalt hyperprolaktinæmi vil tilstanden næsten altid være ledsaget af menstruationsforstyrrelse - hyppigst i form af oligo- eller amenoré - hos mænd evt. gynækomasti - samt infertilitet (hos begge køn).  

Ved fund af hyperprolaktinæmi bør udelukkes fejltolkninger som følge af enten stress eller medikamentelt betinget hyperprolaktinæmi. Man må også være opmærksom på, at plasma-prolaktin kan være falsk for lav ved meget store prolaktinomer, eller falsk for høj som følge af makroprolaktinæmi. Vurdering af hyperprolaktinæmi er således oftest en specialistopgave på medicinsk endokrinologisk specialafdeling ofte i samarbejde med gynækologisk specialafdeling. 

Anvendelsesområder

  • Hyperprolaktinæmi ved prolaktinproducerende hypofysetumorer og ved idiopatisk hyperprolaktinæmi.
  • Virker endvidere i nogle tilfælde nedsættende på abnormt forhøjet S-somatropin ved akromegali.
  • Hæmning af mælkesekretionen efter fødsel, hvor man ønsker at stoppe amningen.
  • Suppression af galaktoré samt til genoprettelse af normal menstruationscyklus og fertilitet.
  • Forebyggelse af tidlig ovariel hyperstimulationssyndrom ved in vitro fertilisation.
  • Anvendes i sjældne tilfælde til at reducere galaktoré induceret af lægemidler, som øger sekretionen af prolaktin, såsom visse antipsykotika, cykliske antidepressiva eller metoclopramid. Man skal være opmærksom på, at den psykiske tilstand derved kan forværres.
  • Anvendes tillige ved Idiopatisk Parkinsons sygdom. Forebyggelse af tidlig ovariel hyperstimulationssyndrom ved in vitro fertilisation.

Behandlingsvejledning

Ved galaktoré bør, inden behandlingen påbegyndes, altid foretages serum-prolaktin måling, og man må undersøge, om galaktoreen skyldes et hypofyseadenom. Behandling af hyperprolaktinæmi ved hypofyseadenomer er en medicinsk endokrinologisk specialopgave, som sigter mod at normalisere plasma-prolaktinkoncentrationen og opnå skrumpning af tumoren. Behandlingen er ofte årelang evt. livslang for at undgå recidiv af tumoren. Vurderingen af, om adenomet er prolaktinsecernerende eller ej, varigheden af den hypogonade tilstand og evt. infertilitet, må ligge til grund for, om patienten blot skal kontrolleres, behandles med en dopaminagonist eller behandles neurokirurgisk (sjældent). 

 

Cyklisk mastalgi hos menstruerende kvinder ledsages af normalt eller marginalt forhøjet serumprolaktin. Behandling er sjældent indiceret. Tilstanden kan i lutealfasen behandles med bromocriptin eller cabergolin. Herved mindskes den samlede hormonale stimulation af mammae, og smertelindring opnås. 

Cabergolin og quinagolid kan anvendes som led i behandlingen af tidligt ovarielt hyperstimulationssyndrom efter IVF. 

Præparatvalg

I Danmark er flere præparater med følgende virksomme stoffer til rådighed: cabergolin, bromocriptin og quinagolid. Valg af præparat følger den rækkefølge, præparaterne er nævnt i.  

  • Cabergolin er 1. valgs præparat med bedre behandlingsprofil i forhold til sikkerhed end 2. valgspræparatet bromocriptin.
  • Under graviditet er bromocriptin imidlertid 1. valgs præparat overvejende fordi, der haves bedst evidens for sikkerheden i relation til føtus.
  • Quinagolid anvendes sjældent, men har samme bivirkningsprofil som de øvrige, om end der sjældnere er bivirkninger ved dets anvendelse end ved de øvrige. Der er ringe erfaring ved graviditet.

 

Cabergolin giver sædvanligvis sjældnere bivirkninger og er mere effektivt til at normalisere plasmaprolaktin end bromocriptin. Cabergolin vil derfor generelt være at foretrække, medmindre der er tale om behandling af en kvinde med et umiddelbart graviditetsønske, hvor bromocriptin må foretrækkes pga. større erfaring med dette stof under graviditet. 

Cabergolin kan forårsage fibrose af hjerteklapper, om end kun i ringe omfang ved de doser, som oftest anvendes ved hyperprolaktinæmi. Ekkokardiografisk kontrol anbefales i henhold til Dansk Selskab for Kardiologis vejledning. Der er nye rekommandationer i Dansk Endokrinologisk Selskabs NBV om sjældnere kontrolhyppighed på baggrund af ny viden om betydeligt lavere risiko ved doser < 2mg/uge (3144).  

 

Der er ikke så stor erfaring med anvendelse af quinagolid, idet det anvendes betydeligt sjældnere end øvrige præparater. Quinagolid er lige så effektivt som bromocriptin med hensyn til at normalisere plasmaprolaktin og har længere halveringstid og færre bivirkninger. I praksis anvendes quinagolid næsten udelukkende ved prolaktinproducerende hypofysetumorer, når bromocriptin eller cabergolin ikke kan anvendes på grund af bivirkninger. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Oversigt over prolaktinhæmmende midler, som er kontraindicerede ved stærkt nedsat nyre- og/eller leverfunktion: 

Indholdsstoffer  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion  

Bromocriptin 

Nej 

Nej 

Cabergolin 

Nej 

Nej 

Quinagolid 

Ja 

Ja 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparater. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Cabergolin Cabergolin "Paranova"
Parallelimport
tabletter  0,5 mg 8 stk.   52,54
Cabergolin Cabergolin "Teva"
TEVA
tabletter  0,5 mg 2 stk.   25,70
Cabergolin Cabergolin "Teva"
TEVA
tabletter  0,5 mg 8 stk.   18,58
Cabergolin Dostinex
Pfizer
tabletter  0,5 mg 8 stk.   12,80
Cabergolin Dostinex
Pfizer
tabletter  0,5 mg 2 stk.   25,15
Cabergolin Dostinex
Pfizer
tabletter  0,5 mg 8 stk.   13,37
Cabergolin Dostinex
Pfizer
tabletter  0,5 mg 2 stk.   25,23
Cabergolin Dostinex
Pfizer
tabletter  0,5 mg 8 stk.   13,88
Quinagolid Norprolac®
Ferring
tabletter  25+50 mikrogram 3 + 3 stk. (blister)   56,37
Quinagolid Norprolac®
Ferring
tabletter  75 mikrogram 30 stk. (blister)   22,23
Quinagolid Norprolac®
Ferring
tabletter  75 mikrogram 30 stk. (blister)   20,29
Quinagolid Norprolac®
Ferring
tabletter  75 mikrogram 30 stk. (blister)  
Quinagolid Norprolac®
Ferring
tabletter  150 mikrogram 30 stk. (blister)   18,29
Bromocriptin Parlodel®
Parallelimport
tabletter  2,5 mg 100 stk.   207,14

Referencer

3144. Dansk Endokrinologisk Selskab. National Behandlingsvejledning (NBV): Hyperprolaktinæmi. 2019; , http://www.endocrinology.dk/index.php/4-hypofyse-og-binyresygdomme/2-hyperprolaktinaemi (Lokaliseret 9. juli 2020)

 

4640. Richard P Steeds MA et al. Echocardiography and monitoring patients receiving dopamine agonist therapy for hyperprolactinaemia: A joint position statement of the British Society of Echo-cardiography, the British Heart Valve Society and the Society for Endocrinology. Guidelines and Recommendations. Clin Endocrinol (Oxf). 2019; 90(5):662-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30818417 (Lokaliseret 19. juli 2019)

 

4803. Banke A, Schjerning A-M, Poulsen BK et al. Behandlingsvejledning; Farmaka og kardiovaskulære komplikationer. Dansk Cardiologisk Selskab. 2019; , https://www.cardio.dk/farmaka#355-cabergolin-og-hjerteklapsygdom (Lokaliseret 14. januar 2020)

 

2275. De Vecchis R, Esposito C, Ariano C. Cabergoline use and risk of fibrosis and insufficiency of cardiac valves. Meta-analysis of observational studies. Herz. 2013; 38(8):868-80, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23743769 (Lokaliseret 18. maj 2016)

 

2276. Wang AT, Mullan RJ, Lane MA et al. Treatment of hyperprolactinemia: a systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2012; 24(1):1-33, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22828169 (Lokaliseret 18. maj 2016)

 

2274. Busso C, Fernández-Sánchez M, García-Velasco JA et al. The non-ergot derived dopamine agonist quinagolide in prevention of early ovarian hyperstimulation syndrome in IVF patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Hum Reprod. 2010; 25:995-1004, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20139430 (Lokaliseret 18. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...