Norprolac®

G02CB04
 
 
Selektiv dopamin-D2-receptor agonist med prolaktinhæmmende virkning.

Anvendelsesområder

 • Hyperprolaktinæmi (prolaktinproducerende hypofysetumorer og idiopatisk hyperprolaktinæmi).

 

Behandlingen af prolaktinproducerende hypofysetumorer bør foregå på specialafdeling. 

Dispenseringsform

Tabletter, startpakning. 1 tablet indeholder 25 mikrogram (rosa) eller 50 mikrogram (lyseblå) quinagolid (som hydrochlorid). 

Tabletter. 1 tablet indeholder 75 mikrogram (hvid) eller 150 mg (hvid) quinagolid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 25 mikrogram dgl. i 3 dage, derefter 50 mikrogram dgl. i 3 dage og 75 mikrogram dgl. fra dag 7.
  Dosis kan øges med op til 75 mikrogram dgl. med mindst en uges interval.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mikrogram eller 150 mikrogram dgl.
  Enkelte patienter har behov for større doser. Hos disse kan dosis øges trinvist med 75-150 mikrogram dgl. med mindst 4 ugers interval indtil tilfredsstillende terapeutisk effekt, er opnået eller indtil nedsat tolerance hindrer yderligere dosisøgning.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • På grund af risiko for hypotension og efterfølgende synkope bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt.
 • Quinagolid kan på grund af bivirkninger, især i starten af behandlingen, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 • Bør ikke tages ved arvelig galactoseintolerans.
 • Særlig forsigtighed bør udvises ved tidligere eller aktuel svær psykisk sygdom, hvor quinagolid kun bør anvendes under tæt klinisk kontrol hos såvel endokrinolog som psykiater.
 • Hos kvinder, der lider af prolaktin-relaterede fertilitetsforstyrrelser, kan fertilitet blive genoprettet ved behandling med quinagolid. Kvinder i den frugtbare alder, som ikke ønsker at blive gravide, bør derfor rådes til at benytte en sikker præventionsmetode.
 • Quinagolid er en non-ergot deriveret dopaminagonist og er ikke associeret til klapsygdom, hvorfor dette præparat kan overvejes hos patienter med klapsygdom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Obstipation.
Nedsat appetit.
Søvnløshed.
Nasal tilstopning.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Psykose, Somnolens.

Interaktioner

 • Dopamin-D2-receptorblokkere, som antipsykotika eller metoclopramid, kan mindske effekten af prolaktinhæmmende midler.
 • Det vides ikke, hvordan quinagolid omsættes i leveren, men da andre dopamin-D2-receptor agonister omsættes i CYP3A4, bør samtidig behandling med potente hæmmere af dette enzym undgås (fx clarithromycin, itraconazol og erythromycin).
 • Se også tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4298, 4299

Se også Klassifikation - graviditet

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne). Donor skal formentlig udmeldes af donorkorps.

Farmakodynamik

Selektiv dopamin-D2-receptoragonist. Hæmmer prolaktinsekretionen, men ikke af andre hypofysehormoner. Langtidsbehandling har vist sig at reducere størrelsen eller begrænse væksten af prolaktinproducerende hypofysære makro- og mikroadenomer. 

Den prolaktinsænkende virkning indtræder i løbet af ca. 2 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer (dosisafhængig). 

 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 timer.
 • Metaboliseres til aktive og inaktive metabolitter.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Quinagolidtabletter  25+50 mikrogramtabletter  75 mikrogramtabletter  75 mikrogram  (Paranova Danmark) tabletter  75 mikrogram  (2care4) tabletter  150 mikrogram

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 25+50 mikrogram (tabl. 50 mikrogram)
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 25+50 mikrogram (tabl. 25 mikrogram)
Andre:
Lactose : tabletter 25+50 mikrogram, tabletter 75 mikrogram, tabletter 75 mikrogram  (Paranova Danmark) , tabletter 150 mikrogram

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25+50 mikrogram 087597
3 + 3 stk. (blister)
169,10 56,37
(B) tabletter 75 mikrogram 087606
30 stk. (blister)
666,80 22,23
(B) tabletter 75 mikrogram  (Paranova Danmark) 447142
30 stk. (blister)
608,65 20,29
(B) tabletter 75 mikrogram  (2care4) 195876
30 stk. (blister)
Udgået 17-05-2021
(B) tabletter 150 mikrogram 087615
30 stk. (blister)
1.097,60 18,29

Foto og identifikation

Tabletter  25+50 mikrogram  (Startpakning - 25 mikrogram)

Præg:
NORPROLAC, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25+50 mikrogram (Startpakning - 25 mikrogram)
 
 
 

Tabletter  25+50 mikrogram  (Startpakning - 50 mikrogram)

Præg:
NORPROLAC, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25+50 mikrogram (Startpakning - 50 mikrogram)
 
 
 

Tabletter  75 mikrogram

Præg:
NORPROLAC, 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 75 mikrogram
 
 
 

Tabletter  150 mikrogram

Præg:
NORPROLAC, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 150 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4299. Turkalj I, Braun P, Krupp P. Surveillance of bromocriptine in pregnancy. JAMA. 1982; 247(11):1589-91, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7062462 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4298. Griffith RW, Turkalj I, Braun P. Outcome of pregnancy in mothers given bromocriptine. Br J Clin Pharmacol. 1978; 5(3):227-31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/656267 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

09.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...