Norprolac®

G02CB04
 
 
Selektiv dopamin-D2-receptor agonist med prolaktinhæmmende virkning.

Anvendelsesområder

 • Hyperprolaktinæmi (prolaktinproducerende hypofysetumorer og idiopatisk hyperprolaktinæmi).

 

Behandlingen af prolaktinproducerende hypofysetumorer bør foregå på specialafdeling. 

Dispenseringsform

Tabletter, startpakning. 1 tablet indeholder 25 mikrogram (rosa) eller 50 mikrogram (lyseblå) quinagolid (som hydrochlorid). 

Tabletter. 1 tablet indeholder 75 mikrogram (hvid) eller 150 mg (hvid) quinagolid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 25 mikrogram dgl. i 3 dage, derefter 50 mikrogram dgl. i 3 dage og 75 mikrogram dgl. fra dag 7.
  Dosis kan øges med op til 75 mikrogram dgl. med mindst en uges interval.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mikrogram eller 150 mikrogram dgl.
  Enkelte patienter har behov for større doser. Hos disse kan dosis øges trinvist med 75-150 mikrogram dgl. med mindst 4 ugers interval indtil tilfredsstillende terapeutisk effekt, er opnået eller indtil nedsat tolerance hindrer yderligere dosisøgning.

 

Bemærk: 

 • Tabletter tages med et glas vand
 • Kan knuses
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Tages til et måltid. Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart før mad kan reducere bivirkninger i mave-tarm-kanalen

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • På grund af risiko for hypotension og efterfølgende synkope bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt.
 • Quinagolid kan på grund af bivirkninger, især i starten af behandlingen, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 • Bør ikke tages ved arvelig galactoseintolerans.
 • Særlig forsigtighed bør udvises ved tidligere eller aktuel svær psykisk sygdom, hvor quinagolid kun bør anvendes under tæt klinisk kontrol hos såvel endokrinolog som psykiater.
 • Hos kvinder, der lider af prolaktin-relaterede fertilitetsforstyrrelser, kan fertilitet blive genoprettet ved behandling med quinagolid. Kvinder i den frugtbare alder, som ikke ønsker at blive gravide, bør derfor rådes til at benytte en sikker præventionsmetode.
 • Quinagolid er en non-ergot deriveret dopaminagonist og er ikke associeret til klapsygdom, hvorfor dette præparat kan overvejes hos patienter med klapsygdom.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Obstipation
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal tilstopning
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Psykiske forstyrrelser Psykose, Somnolens

Interaktioner

 • Dopamin-D2-receptorblokkere, som antipsykotika eller metoclopramid, kan mindske effekten af prolaktinhæmmende midler.
 • Det vides ikke, hvordan quinagolid omsættes i leveren, men da andre dopamin-D2-receptor agonister omsættes i CYP3A4, bør samtidig behandling med potente hæmmere af dette enzym undgås (fx clarithromycin, itraconazol og erythromycin).
 • Se også tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4298, 4299

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne). Donor skal formentlig udmeldes af donorkorps.

Farmakodynamik

Selektiv dopamin-D2-receptoragonist. Hæmmer prolaktinsekretionen, men ikke af andre hypofysehormoner. Langtidsbehandling har vist sig at reducere størrelsen eller begrænse væksten af prolaktinproducerende hypofysære makro- og mikroadenomer. 

Den prolaktinsænkende virkning indtræder i løbet af ca. 2 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer (dosisafhængig). 

 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 timer.
 • Metaboliseres i leveren til aktive og inaktive metabolitter.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 25+50 mikrogram, Ferring  Ingen kærv
tabletter 75 mikrogram, Ferring  Ingen kærv
tabletter 75 mikrogram, Ferring (Paranova Danmark)  kærv: ikke oplyst
tabletter 75 mikrogram, Ferring  kærv: ikke oplyst
tabletter 150 mikrogram, Ferring  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart før mad kan reducere bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 25+50 mikrogram 087597
3 + 3 stk. (blister)
168,55 28,09 56,18
(B) tabletter 75 mikrogram 087606
30 stk. (blister)
664,35 22,15 22,15
(B) tabletter 75 mikrogram  (Paranova Danmark) 447142
30 stk. (blister)
646,65 21,56 21,56
(B) tabletter 75 mikrogram 195876
30 stk. (blister)
642,25 21,41 21,41
(B) tabletter 150 mikrogram 087615
30 stk. (blister)
1.093,60 36,45 18,23

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  25+50 mikrogram  (Startpakning - 25 mikrogram)

Præg:
NORPROLAC, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25+50 mikrogram (Startpakning - 25 mikrogram)
 
 
 

Tabletter  25+50 mikrogram  (Startpakning - 50 mikrogram)

Præg:
NORPROLAC, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25+50 mikrogram (Startpakning - 50 mikrogram)
 
 
 

Tabletter  75 mikrogram

Præg:
NORPROLAC, 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 75 mikrogram
 
 
 

Tabletter  150 mikrogram

Præg:
NORPROLAC, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 150 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4299. Turkalj I, Braun P, Krupp P. Surveillance of bromocriptine in pregnancy. JAMA. 1982; 247(11):1589-91, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7062462 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4298. Griffith RW, Turkalj I, Braun P. Outcome of pregnancy in mothers given bromocriptine. Br J Clin Pharmacol. 1978; 5(3):227-31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/656267 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

17.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...