Dostinex

G02CB03
 
 

Dopaminagonist med prolaktinhæmmende virkning. Syntetisk sekalealkaloid. 

Anvendelsesområder

 • Laktationshæmning eller afbrydelse af laktation
 • Hyperprolaktinæmiske tilstande med
  • amenoré
  • oligomenoré
  • anovulation
  • galaktoré.
 • Prolaktinproducerende hypofysetumor
 • Idiopatisk hyperprolaktinæmi
 • Gynækomasti
 • Empty sella-syndrom med hyperprolaktinæmi
 • Akromegali.

  

Behandlingen af prolaktinproducerende hypofysetumorer bør foregå på specialafdeling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) cabergolin. 

Doseringsforslag

Laktationshæmning. 1 mg som éngangsdosis inden for 24 timer efter fødslen. 


Afbrydelse af laktation. 0,25 mg 2 gange dgl. i 2 dage. 

For at undgå ortostatisk hypotension, bør denne dosis (max 1 mg) ikke overskrides. 


Hyperprolaktinæmi og akromegali. 

 • Initialt 0,5 mg ugentlig som éngangsdosis eller fordelt på 2 doser i løbet af ugen.
 • Dosis kan øges med 0,5 mg ugentlig, til optimal dosis er nået, afhængig af serum-prolaktin og terapeutisk effekt.
 • Optimal dosis er sædvanligvis 1 mg ugentlig, men doser op til 4,5 mg ugentlig har været anvendt. Dog højst 3 mg dgl.


Bemærk: Bør indtages sammen med et måltid for at nedsætte risikoen for gastro-intestinale gener. 

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for sekalealkaloider
 • Lunge-, perikardiale- og retroperitoneale lidelser i anamnesen
 • Ved langtidsbehandling: Hjerteklaplidelse påvist ved ekkokardiografi.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • aktuel eller tidligere ulcussygdom
  • Raynauds syndrom
  • alvorlig psykisk sygdom
  • pleurapulmonale forandringer
  • forandringer i hjerteklapper
  • hypertension
  • kardiovaskulær sygdom
  • samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke blodtrykket.
 • På grund af risiko for hypotension bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt.
 • På grund af risiko for fibrotiske sygdomme bør ekkokardiografi foretages før behandlingsstart og igen efter 1 år. Ved lavdosis behandling (mindre end 2 mg/uge) kan ekkokardiografisk kontrol bestemmes individuelt, men bør gennemføres mindst hvert 5. år, dog årligt hos patienter i vedvarende behandling efter 50-års alderen. Patienterne bør vurderes klinisk årligt i behandlingsansvarlige afdeling og henvises til ekkokardiografi ved ny mislyd. Ved kumuleret dosis over 720 mg bør patienten ses til årlig ekkokardiografi (4803).
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.
 • Cabergolin kan på grund af bivirkninger, især ved starten af behandlingen, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion. Dosisreduktion ved langtidsbehandling.
Referencer: 4803

Bivirkninger

Ved kortvarig behandling i forbindelse med afbrydelse af laktation/hæmning er bivirkningerne oftest milde og forbigående.
Ved længerevarende behandling ses:
Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Gastritis, Kvalme.
Hjerteklaplidelse, Pericarditis, Perikardiel ekssudation.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Depression, Døsighed.
Hedeture, Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Uvarslede søvnanfald.
Brystsmerter, Mastalgi.
Obstipation, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner.
Alopeci.
Anæmi.
Benkramper.
Dyspnø.
Fibrose.
Hemianopsi.
Paræstesier.
Perifere ødemer, Raynauds syndrom, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Kramper  (i fingre).
Ikke kendt Aggressivitet, Hallucinationer, Hyperseksualitet*, Ludomani*.
Angina pectoris.
Lungefibrose, Pleuritis.
Synsforstyrrelser.
Tremor.

* Disse bivirkninger kan observeres hos patienter med Parkinsons sygdom i behandling med dopaminagonister, herunder cabergolin. 

 

Alvorlige bivirkninger, herunder hypertension, myokardieinfarkt, krampeanfald, apopleksi eller psykiske lidelser, er blevet rapporteret postmarketing, hos kvinder der har født, og som behandles med cabergolin til hæmning af laktation. 

Interaktioner

 • Dopamin-D2-receptorblokkere som antipsykotika eller metoclopramid kan nedsætte effekten af cabergolin.
 • Samtidig indgift af makrolider og cabergolin kan medføre risiko for vasospastiske bivirkninger, og kombinationen bør undgås.
 • Der er påvist kraftig interaktion imellem cabergolin og itraconazol, og samtidig behandling bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på (betydende) overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4096, 4097

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Graviditet bør undgås i mindst 1 måned efter behandling med cabergolin er afsluttet pga. dets lange halveringstid og de begrænsede tilgængelige data om eksponering af fosteret. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Kan anvendes til at hæmme mælkedannelsen. Såfremt mælkedannelsen ikke hæmmes, bør amningen afbrydes, da der ikke findes data for udskillelsen i modermælk og effekt på barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Obs. Pause efter graviditet.

Farmakodynamik

Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
Hæmmer på ukendt måde dannelsen af væksthormon og prolaktin i hypofysen. 

Den prolaktinsænkende virkning indtræder efter ca. 6 timer. Virkningsvarighed 2-3 uger.  

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 65 timer.
 • 2-3% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 0,5 mg 463744
8 stk.
534,55 66,82

Substitution

tabletter 0,5 mg
Cabergolin "Teva" TEVA, Cabergolin, tabletter 0,5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,5 mg

Præg:
P U, 700
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 8
tabletter 0,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4803. Banke A, Schjerning A-M, Poulsen BK et al. Behandlingsvejledning; Farmaka og kardiovaskulære komplikationer. Dansk Cardiologisk Selskab. 2019; , https://www.cardio.dk/farmaka#355-cabergolin-og-hjerteklapsygdom (Lokaliseret 14. januar 2020)


4097. Colao A, Abs R, Bárcena DG et al. Pregnancy outcomes following cabergoline treatment: extended results from a 12-year observational study. Clin Endocrinol (Oxf). 2008; 668(1):66-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17760883 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4096. Ricci E1, Parazzini F, Motta T. Pregnancy outcome after cabergoline treatment in early weeks of gestation. Reprod Toxicol. 2002; 16(6):791-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12401507 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

06.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...