Ultralydkontraststoffer

V08D

Revideret: 02.11.2021

 

Ultralydkontraststoffer (ULK) er baseret på stabiliserede mikrobobler (MB), der cirkulerer i blodbanen. ULK øger signalintensiteten både makro- og mikrovaskulært. Kontrasteffekten kan optimeres ved anvendelse af UL-scannere med speciel ULK-følsom teknologi, der selektivt opfanger resonanssignaler fra MB. MB med en diameter på 2-5 mikrometer passerer lungekredsløbet og recirkulerer, indtil de brister, opløses i blodet eller elimineres. Den effektive udnyttelse af et ULK afhænger af dets biologiske stabilitet/opløselighed samt den mekaniske påvirkning fra UL-impulserne.
Kontrasteffekten kan forventes udnyttet klinisk i ca. 2-10 min. afhængig af apparatur og indstillinger. 

Anvendelsesområder

ULK kan anvendes til: 

 1. Påvisning og evaluering af fokale processer i leveren.
  ULK er velegnet til differentiering mellem maligne og benigne processer i leveren. Ved leverkirurgi og radiofrekvens (RF)-behandling af maligne levertumorer anvendes ULK som peroperativ behandlingskontrol.
 2. Indikationsområdet omfatter også evaluering af fokale processer i mammae, pancreas, milt og nyrer.
 3. Kardiovaskulære indikationer omfatter opaficering af venstre ventrikel og undersøgelse af kranspulsårerne.
 4. Ved andre vaskulære undersøgelser kan ULK anvendes til signalforstærkning, fx ved undersøgelse af vena portae, ekstrakranielle carotider eller ved transkraniel Doppler-undersøgelse af intrakranielle kar.
 5. ULK kan anvendes i urinvejene til undersøgelse af vesico-ureteral reflux.
 6. Både SonoVue® og Optison® er perfluor-forbindelser, der ikke metaboliseres, men elimineres respiratorisk og kan anvendes til undersøgelse af patienter med nedsat nyrefunktion.

 

Indikationerne i produktresumeet for SonoVue® ((sulphurhexafluorid) omfatter ekkokardiografi, transkraniel UL-scanning af hjernens blodkar, UL-scanning af ekstrakraniel carotis, vena portae, perifere arterier samt af lever- og brysttumorer. SonoVue® er desuden godkendt til undersøgelse af urinveje hos børn og voksne (reflux). Al anden anvendelse er off-label. 

 

Indikationsområdet for Optison® (perflutren) i produktresumeet omfatter ekkokardiografi. Al anden anvendelse er off-label. 

 

Off-label anvendelse indebærer, at der skal indhentes specielt samtykke fra patienten eller dennes forældre, før ULK anvendes. 

 

ULK bør ikke anvendes 

 • under graviditet eller amning
 • ved direkte UL-scanning af øjne eller hjerne
 • til patienter som har højre-venstreshunt, alvorlig pulmonal hypertension (>90 mmHg), ukontrolleret hypertoni eller RDS.
 • i kombination med dobutamin hos patienter med kardiovaskulær ustabilitet eller under stress-ekkokardiografi
 • neonatalt, da risiko for induceret mikrovaskulær beskadigelse er uafklaret inden for dette område
 • Optison® indeholder humant albumin og bør ikke anvendes ved kendt allergi over for blodprodukter.

 

Generel vejledning for ULK
Efter konventionel UL-scanning, evt. suppleret med Doppler-UL, anlægges intravenøs adgang perifert, og UL-apparaturets kontrast-specifikke program aktiveres. En bolus ULK tilføres i.v., UL-scannerens stopur aktiveres, og i.v. adgangen skylles med isotonisk saltvand. I leveren kan tre kontrastfaser iagttages: en arteriel, en portal og en "sen" fase. I andre organer ses en tidlig (arteriel) og sen (parenkym) fase. 

 

Se i øvrigt: 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Perflutren Optison®
GE Healthcare
injektionsvæske, susp.   5 x 3 ml   269,12
Sulphurhexafluorid SonoVue®
Bracco Imaging
pulver og solvens til injektionsvæske  8 mikroliter/ml 1 sæt   861,05

Referencer

5518. Christoph F Dietrich, Christian Pállson Nolsøe, Richard G Barr et al. Guidelines and Good Clinical Practice Recommendations for Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) in the Liver-Update 2020 WFUMB in Cooperation with EFSUMB, AFSUMB, AIUM, and FLAUS. Ultrasound Med Biol. 2020; 46(10):2579-2604, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32713788/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

2972. Thomsen HS, Webb JAW (eds.). Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guide-lines. Springer. 2014; 3rd Edition, http://www.springer.com/la/book/9783642367236 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...