SonoVue®

V08DA05
 
 

Kontraststof til intravenøs eller intravesikal anvendelse ved ultralyddiagnostik.  

Anvendelsesområder

Voksne. Makro- og mikrovaskulær kontrast-sonografisk undersøgelse fx ved diagnostik i lever, bryst og kar. Kan endvidere anvendes til ekkokardiografi. UL-scanning af nyrer og urinveje. 

Børn. UL-scanning af nyrer og urinveje. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, dispergering 8 mikroliter/ml i hætteglas indeholder 45 mikrogram sulphurhexafluorid. 

Doseringsforslag

Intravenøs bolus: Voksne. 1 - 2,4 ml efterfulgt af 5 ml isotonisk saltvand. Injektionen kan om nødvendigt gentages. 

 

Intravesikal anvendelse. Børn 0-18 år. 1 ml, se produktresume

Kontraindikationer

Intravenøs anvendelse: 

 • Kendt højre-venstre shunt
 • Ukontrolleret arteriel hypertension
 • Svær pulmonal hypertension (SAP > 90 mmHg)
 • Adult respiratory distress syndrom (ARDS).

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Stress-ekkokardiografi, patienten skal være stabil, verificeret ved ingen brystsmerter eller EKG-ændringer de to foregående dage
 • Akut koronarsyndrom eller ustabil iskæmisk hjertesygdom
 • Svær lungesygdom, herunder fremskreden kronisk obstruktiv lungesygdom.

 

Begrænset erfaring ved: 

 • Abnorm trombosetendens
 • Akut endocarditis
 • Akut systemisk inflammation eller sepsis
 • Kunstige hjerteklapper
 • Slutstadie af renal eller hepatisk sygdom.

 

Overfølsomhedsreaktion 

Indeholder PEG (macrogol). Der kan være øget risiko for alvorlige reaktioner ved tidligere overfølsomhedsreaktion over for macrogoler. 

Patienten bør overvåges under og mindst 30 minutter efter injektionen. Udstyr til behandling af anafylaksi skal være tilgængeligt. 

Bivirkninger

Bivirkninger ved intravenøs anvendelse: 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Smagsforstyrrelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Flushing, Varmefølelse
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Sløret syn
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Træthed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Vaskulære sygdomme Vasovagalt anfald
 • Et tilfælde af sensorisk-motorisk parese er set. Alvorlige idiosynkratiske allergiske reaktioner ledsaget af akutte hjerteproblemer er rapporteret.
 • Tilfælde af Kounis syndrom (allergisk akut koronart syndrom) er også set.
 • I nogle tilfælde med hypersensitivitet blev der også rapporteret om myokardieinfarkt og/eller myokardieiskæmi.
 • Letalt forløbende reaktioner er set hos patienter med præeksisterende svær koronarsygdom.

 

Der er ikke indberettet bivirkninger ved intravesikal anvendelse. 

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Grænseoverfladen mellem mikrobobler af sulphurhexafluorid og det vandige medie virker som reflektor for ultralydbølgen. Dermed forstærkes ekkoet fra blod, og kontrasten mellem blodet og de omgivne væv øges. 

Farmakokinetik

 • Elimineres pulmonalt efter i.v. indgift.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

ph efter opslæmning 6-6,5. 

  

Håndtering 

 • Opslæmmes i medfølgende solvens (5 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske).
 • Se i øvrigt medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 6 timer, men bør anvendes umiddelbart. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske 8 mikroliter/ml 005615
1 sæt
861,05 861,05
 
 

Revisionsdato

22.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...