Optison®

V08DA01
 
 
Kontraststof til parenteral anvendelse ved ultralydsdiagnostik.

Anvendelsesområder

Mistanke om kardiovaskulær lidelse for at give øget ekkogenisitet fra hjertekamre, resulterende i forbedring af visualiseringen af væggenes bevægelse. Bør kun anvendes til patienter, hvor undersøgelse uden kontrastforstærkning ikke er konklusiv.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder ca. 0,19 mg perflutren i mikrosfærer af humant albumin i sterilt vand. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,5-3 ml i.v., højst 8,7 ml i.v. Optimal kontrastvirkning opnås umiddelbart efter injektionen. Den øgede signalstyrke varer normalt 2,5-4,5 minutter. Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
Bemærk: Suspensionen bør anvendes inden for 30 min. 

Kontraindikationer

Pulmonal hypertension (> 90 mmHg). 

Forsigtighedsregler

  • Overfølsomhed er rapporteret.
  • Erfaring hos kritisk syge patienter er begrænset.
  • Kontrast-ekkokardiografi bør udføres under ekg-overvågning.
  • Patienten bør overvåges under og mindst 30 minutter efter injektionen. Udstyr til behandling af anafylaksi skal være tilgængeligt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Hovedpine.
Rødme og varmefølelse.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eosinofili.
Sjældne (0,01-0,1%) Tinnitus.
Svimmelhed.
Paræstesier.

Anafylaktisk reaktion og andre allergiske reaktioner er set med ukendt frekvens. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Erfaring savnes. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Erfaring savnes.

Se endvidere

Farmakodynamik

I forbindelse med diagnostisk ultralyd, giver perflutren røntgentæthed af hjertekamrene, forbedring af de endokardielle grænselinjer, øget Doppler-signal og visualisering af hjertevæggenes bevægelse og blodgennemstrømningen i hjertet. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,4-7,4. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæsken 

Skal vendes og drejes forsigtigt i ca. 3 minutter, inden væsken trækkes forsigtigt op i en sprøjte. Se medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

  • Opbevares opretstående i køleskab (2-8ºC).
  • Må ikke fryses.
  • Tåler opbevaring 1 dag ved stuetemperatur (højst 25ºC).
  • Efter åbning: Bør anvendes inden for 30 minutter og evt. rest skal kasseres.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. 010529
5 x 3 ml
4.051,85
 
 

Revisionsdato

15.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...