Optison®

V08DA01
 
 
Kontraststof til parenteral anvendelse ved ultralydsdiagnostik.

Anvendelsesområder

Mistanke om kardiovaskulær lidelse for at give øget ekkogenisitet fra hjertekamre, resulterende i forbedring af visualiseringen af væggenes bevægelse. Bør kun anvendes til patienter, hvor undersøgelse uden kontrastforstærkning ikke er konklusiv.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder ca. 0,19 mg perflutren i mikrosfærer af humant albumin i sterilt vand. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,5-3 ml i.v., højst 8,7 ml i.v. Optimal kontrastvirkning opnås umiddelbart efter injektionen. Den øgede signalstyrke varer normalt 2,5-4,5 minutter. Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
Bemærk: Suspensionen bør anvendes inden for 30 min. 

Kontraindikationer

Pulmonal hypertension (> 90 mmHg). 

Forsigtighedsregler

  • Overfølsomhed er rapporteret.
  • Erfaring hos kritisk syge patienter er begrænset.
  • Kontrast-ekkokardiografi bør udføres under ekg-overvågning.
  • Patienten bør overvåges under og mindst 30 minutter efter injektionen. Udstyr til behandling af anafylaksi skal være tilgængeligt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Hovedpine
Vaskulære sygdomme Rødme og varmefølelse
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed

Anafylaktisk reaktion og andre allergiske reaktioner er set med ukendt frekvens. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Erfaring savnes. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Erfaring savnes.

Se endvidere

Farmakodynamik

I forbindelse med diagnostisk ultralyd, giver perflutren røntgentæthed af hjertekamrene, forbedring af de endokardielle grænselinjer, øget Doppler-signal og visualisering af hjertevæggenes bevægelse og blodgennemstrømningen i hjertet. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,4-7,4. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæsken 

Skal vendes og drejes forsigtigt i ca. 3 minutter, inden væsken trækkes forsigtigt op i en sprøjte. Se medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

  • Opbevares opretstående i køleskab (2-8 ºC).
  • Må ikke fryses.
  • Tåler opbevaring 1 dag ved stuetemperatur (højst 25 ºC).
  • Efter åbning: Bør anvendes inden for 30 minutter og evt. rest skal kasseres.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, susp. 010529
5 x 3 ml
4.021,85 268,12
 
 

Revisionsdato

15.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...