Modermælkserstatning (ved allergi)

V06

Revideret: 03.05.2021

Børn med særlig risiko for udvikling af allergi bør primært ammes. Hvis det ikke er muligt, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de indtil 4-måneders-alderen får et produkt med en høj hydrolyseringsgrad af protein. Derefter kan de få samme ernæring som andre børn. Børn i særlig risiko er spædbørn med allergi i den nærmeste familie, enten dobbelt forældredisposition eller svær enkeltdisposition hos forældre eller søskende. Se endvidere Sundhedsstyrelsen: Ernæring til spædbørn og småbørn (176).

Børn med komælks-proteinallergi bør ikke ernæres med soja-produkter, da de er i risiko for også at udvikle soja-allergi. Modermælkserstatninger, der kan anvendes til børn med komælks-proteinallergi eller til børn i særlig risiko for at udvikle allergi, er baseret på højt hydrolyseret protein. Det skal være dokumenteret, at 90 % af børn med IgE-medieret komælks-proteinallergi tåler produktet (2853)

 

I meget sjældne tilfælde kan børn med komælks-proteinallergi dog også reagere med allergi på disse produkter. I sådanne tilfælde kan der gives et produkt, hvor proteindelen består af frie aminosyrer, som Neocate® LCP, Nutramigen® PURAMINO eller Alfamino

 

Althéra og Pepticate 1 indeholder lactose, mens de øvrige hydrolyserede produkter (se tabel) ikke indeholder lactose. Ved komælks-proteinallergi er der ingen grund til at undgå lactose. De laktosefri produkter er fx Nutramigen 1 og 2 og kan anvendes til spædbørn, som ikke tåler lactose, fx ved galactosæmi. 

 

Pregestimil® DHA er ligeledes hypoallergent og lactosefrit og adskiller sig fra de øvrige produkter ved at have en højere andel af MCT-fedt. 

 

Komælks-proteinallergi  

Højt hydrolyseret  

Tilskud*  

Nutramigen® 1*) 

MEAD JOHNSON 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi. 

Nutramigen® 2*)
MEAD JOHNSON 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Øget calciumindhold. Anvendes fra 6-måneders-alderen. Fuldgyldig. 

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi. 

Nutramigen® 2 LGG® 

MEAD JOHNSON 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Øget calciumindhold. Anvendes fra 6-måneders-alderen. Ikke-fuldgyldig. 

Til ernæringsmæssig håndtering af komælks-proteinallergi. 

Pregestimil® DHA*) 

MEAD JOHNSON 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Højt indhold af MCT-fedt. Fuldgyldig. 

Ved fedtmalabsorption. 

Althéra*) 

NESTLÉ 

Højt hydrolyseret. Indeholder lactose. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Til spædbørn med diagnosticeret komælk-proteinsallergi. 

Pepticate 1*) 

NUTRICIA 

Højt hydrolyseret. Indeholder lactose. Tilsat LCPUFA, nukleotider og præbiotika. Fuldgyldig. 

Til ernæringsmæssig håndtering af komælks-proteinallergi. 

Pepticate 2 

NUTRICIA 

Højt hydrolyseret. Lactosefri. Tilsat LCPUFA. Anvendes fra 6-måneders-alderen. Ikke-fuldgyldig. 

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi. 

Svær komælks-proteinallergi og malabsorption  

Aminosyrebaseret  

Tilskud*  

Neocate® Spoon*) 

NUTRICIA 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Anvendes fra 6-måneders-alderen. Ikke-fuldgyldig. 

NB: Ernæringsgrød i pulverform.  

Ved diagnosticeret komælks-proteinallergi og multipel fødevareallergi. 

Alfamino*) 

NESTLÉ 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. 

Nutramigen® PURAMINO*) 

MEAD JOHNSON 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. 

Neocate® LCP*) 

NUTRICIA 

Aminosyrebaseret. Lactose- og glutenfri. Tilsat LCPUFA. Fuldgyldig. 

Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. 

MCT = Mellemkædede fedtsyrer. 

LCPUFA = Langkædede polyumættede fedtsyrer. 

Præbiotika: Kostfibre (FOS og GOS) 

 

*) Der gives 60 % i regionalt tilskud til børn med diagnosticeret komælks-proteinallergi, når præparatet er lægeordineret på "grøn ernæringsrecept". Der gives ikke tilskud til ernæringspræparater til primær forebyggelse af allergi hos spædbørn. Se Lægemiddelstyrelsens liste over ernæringspræparater godkendt til tilskud fra Regionsrådet - Specialpræparater til børn og voksne

 

 

Præparater

Navn Firmanavn
Alfamino® Nestlé
Althéra Nestlé
Neocate® LCP Nutricia
Neocate® Spoon Nutricia
Nutramigen® 1 Mead Johnson Nutrition
Nutramigen® 2 Mead Johnson Nutrition
Nutramigen® 2 LGG® Mead Johnson Nutrition
Nutramigen® PURAMINO Mead Johnson Nutrition
Pepticate 1 Nutricia
Pepticate 2 Nutricia
Pregestimil® DHA Mead Johnson Nutrition

Referencer

176. Sundhedsstyrelsen. Ernæring til spædbørn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale. 2019; , https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/ernaering-til-spaedboern-og-smaaboern---en-haandbog-for-sundhedspersonale (Lokaliseret 11. juli 2019)

 

2853. Muraro A, Halken S, Arshad SH et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines. Primary prevention of food allergy. Allergy. 2014; 69:590-601, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24697491 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...