CNS-deprimerende midler

N07X

Revideret: 27.02.2023

Natriumoxybat reducerer antallet af katapleksitilfælde hos voksne patienter og børn med narkolepsi. Virkningsmekanismen kendes ikke. Der kan dog være tale om et resultat af den søvnforbedrende virkning i form af øgning af dybsøvnen og forbedring af søvneffektiviteten. I de kliniske studier, hvor der blev dokumenteret effekt, var omkring 80 % af patienterne i samtidig behandling med CNS-stimulantia. 

Anvendelse af natriumoxybat er specialistbehandling, der kun bør varetages af speciallæger i neurologi med interesse i narkolepsi. 

Forsigtighedsregler

På grund af natriumoxybats misbrugspotentiale bør muligheden for tidligere medicin- eller stofmisbrug overvejes nøje. På grund af risiko for svær respirationsdepression skal endvidere udvises forsigtighed ved respiratorisk lidelse, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom og søvnapnø, som forekommer hos en større procentdel af patienter med narkolepsi. Lægemidlet må ikke tages samtidig med alkohol på grund af risiko for respirationspåvirkning, hvilket patienterne og deres pårørende skal informeres om inden behandlingsstart. Dette skal patienterne informeres om. Yderligere bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af respirationsdeprimerende lægemidler. Der bør udvises forsigtighed ved tidligere depression og ved epilepsi.  

Farmakodynamik

Natriumoxybat virker på specifikke GHB-receptorer og medfører en tilstand, der ligner dyb søvn. Dette kan være medvirkende til, at patienten sover dybere og at dagtrætheden reduceres. Derimod kender man ikke virkningsmekanismen mod katapleksi ved narkolepsi.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Natriumoxybat Arixobat
Aristo Pharma Nordic
oral opløsning  500 mg/ml 180 ml   5,37 80,58
Natriumoxybat Natriumoxybat "Kalceks"
Kalceks
oral opløsning  500 mg/ml 180 ml   5,69 85,38
Natriumoxybat Natriumoxybat "Reig Jofre"
Bioglan
oral opløsning  500 mg/ml 180 ml   6,05 90,74
Natriumoxybat Xyrem
UCB Nordic
oral opløsning  500 mg/ml 180 ml   7,53 112,96
 
 
Gå til toppen af siden...